Bozok University Journal of Theology Faculty
Cover Image
ISSN 2146-7846 | e-ISSN 2458-9934 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bozok University | https://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), ULAKBIM TR DIZIN, ASOSINDEX ve SOBIAD tarafından taranan, İSAM  veri tabanında ve TÜBITAK DERGIPARK grubunda yer alan, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; desteklediği diller İngilizce ve Arapçadır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları BOZİFDER'e ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. 

In Bozok University Faculty of Theology, Bozok University Journal of Faculty of Theology (BOZIFDER), start publication life in 2012, is a periodical, refereed and academic journal which scanned by ULAKBIM TR INDEX, ASOSINDEX and SOBIAD, be included in ISAM data base and TUBITAK DERGIPARK group, published twice a year (June and December) as printed and electronically. Publication language is Turkish; supported languages are English and Arabic. Our journal publishes all scientific studies, research articles, notices, scientific reports, observations and book introductions which studied fields of Social and Human Sciences, Basic Islamic Studies, Islamic History and Arts, Philosophy and Religious Studies within the ethical rules. Legal and scientific responsibility of the published articles belong to the author. All rights of the published materials belong to BOZIFDER. These materials cannot be republished, duplicated or moved to an electronic enviroment partially or completely without permission.  

Bozok University Journal of Theology Faculty

ISSN 2146-7846 | e-ISSN 2458-9934 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Bozok University | https://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat
Cover Image

31.041

55.646

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), ULAKBIM TR DIZIN, ASOSINDEX ve SOBIAD tarafından taranan, İSAM  veri tabanında ve TÜBITAK DERGIPARK grubunda yer alan, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; desteklediği diller İngilizce ve Arapçadır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları BOZİFDER'e ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. 

In Bozok University Faculty of Theology, Bozok University Journal of Faculty of Theology (BOZIFDER), start publication life in 2012, is a periodical, refereed and academic journal which scanned by ULAKBIM TR INDEX, ASOSINDEX and SOBIAD, be included in ISAM data base and TUBITAK DERGIPARK group, published twice a year (June and December) as printed and electronically. Publication language is Turkish; supported languages are English and Arabic. Our journal publishes all scientific studies, research articles, notices, scientific reports, observations and book introductions which studied fields of Social and Human Sciences, Basic Islamic Studies, Islamic History and Arts, Philosophy and Religious Studies within the ethical rules. Legal and scientific responsibility of the published articles belong to the author. All rights of the published materials belong to BOZIFDER. These materials cannot be republished, duplicated or moved to an electronic enviroment partially or completely without permission.  

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Last Issue
Volume 14 - Issue 14 - Dec 2019