CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal
Cover Image
e-ISSN 2147-9607 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal Bayar University |

32.065

186.145
CBU-SBED “Celal Bayar University Health Sciences Institute Journal” is a national journal indexed in national indexes. It is published four times a year through the open access system (OJS) on the last days of March, June, September and December of each year.

All manuscripts in the field of health sciences are reviewed in the context of our journal.


CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal

e-ISSN 2147-9607 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal Bayar University |
Cover Image

32.065

186.145
CBU-SBED “Celal Bayar University Health Sciences Institute Journal” is a national journal indexed in national indexes. It is published four times a year through the open access system (OJS) on the last days of March, June, September and December of each year.

All manuscripts in the field of health sciences are reviewed in the context of our journal.


Volume 6 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Kapak ve Ön Sayfalar
  Pages 0 - 0
  Editörden Editörden
 2. Kanser hücreleri üzerine Origanum minutiflorum’un Sitotoksik Etkisinin Araştırılması
  Pages 74 - 80
  OKTAY ÖZKAN, Caner Özbey, Işıl Aydemir, İsmail Sari, Gonca Dönmez, Fatma Esin Kırık, Ahmet Savran, Mehmet İbrahim Tuğlu
 3. Erişkin Hastada Tek Kamera Portu İle Laparoskopik Gastrostomi Postoperatif Morbidite İlişkili Faktörler ve Sonuçların Açık Gastrostomi Tekniği İle Karşılaştırılması
  Pages 81 - 89
  Serhan Derici
 4. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MELANOSİTİK NEVUSLER, DERMOSKOPİ VE GÜNEŞTEN KORUNMA İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 90 - 99
  Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu, ABDULLAH DEMİRBAŞ
 5. Serebral Venöz Trombozda Trombosit Aktivasyonu ile Rekanalizasyon Süresi İlişkisi
  Pages 100 - 105
  Mustafa Ceylan, Fatma Şimşek
 6. Yüksek Gerçeklikli Hasta Simülatöründe Eğitim: Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyeti Ve Öğrenmede Kendine Güvenlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 106 - 110
  Elif Karahan, Sevim Çelik, Dilek Yıldım Tank, Fatih Göğüş
 7. Kaudal Blok Uygulanan Pediatrik Hastalarda Ultrason İle Konvansiyonel Kör Tekniğin Karşılaştırılması
  Pages 111 - 114
  Sami Eksert, Ender Sir
 8. Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 115 - 120
  Sinan Aslan, Zeynal Kizir
 9. Pediatri Hemşirelerinin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
  Pages 121 - 126
  DİLEK KÜÇÜK ALEMDAR, GAMZE YILMAZ
 10. Atletik Performans ve Spor Genetiği
  Pages 127 - 137
  Nurten DİNÇ, Mehmet Hilmi GÖKMEN