Journal of Child and Development
Cover Image
e-ISSN 2636-8935 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Remzi AYDIN | http://dergipark.gov.tr/cg

Journal of Child and Development (J-CAD) provides instant open access to content in the field of child development, adopting the principle that free delivery of information to the field will enhance the global sharing of information

Journal of Child and Development (J-CAD) whose editorial board is generated from 32 different universities and 68 faculty members is seeking for taking place in indexes with your precious contribution.

Journal of Child and Development (J-CAD) published the first issue on June 25th, 2018 and the second issue was published on December,25th, 2018. Logging in your scientific research and descriptive studies to the system will have crucial role for the journal.

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Journal of Child and Development

Editor

Journal of Child and Development

e-ISSN 2636-8935 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Remzi AYDIN | http://dergipark.gov.tr/cg
Cover Image

1.513

2.823

Journal of Child and Development (J-CAD) provides instant open access to content in the field of child development, adopting the principle that free delivery of information to the field will enhance the global sharing of information

Journal of Child and Development (J-CAD) whose editorial board is generated from 32 different universities and 68 faculty members is seeking for taking place in indexes with your precious contribution.

Journal of Child and Development (J-CAD) published the first issue on June 25th, 2018 and the second issue was published on December,25th, 2018. Logging in your scientific research and descriptive studies to the system will have crucial role for the journal.

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Journal of Child and Development

Editor

Volume 2 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Okul Öncesi Çocukların Bilgisayar Teknolojileri Kullanımının Annelerin Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Pages 1 - 12
  Arzu Özyürek
 2. Anasınıfına Devam Eden Çocuklar İçin Bir Müze Gezisi Örneği
  Pages 13 - 25
  Nezahat Hamiden Karaca, Fatma Betül Şenol, Tuğçe Akyol, Münevver Can Yaşar
 3. Görsel Motor Becerileri Testi-3’ün Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 27 - 38
  Seçil Yücelyiğit, Neriman Aral
 4. What Does It Mean To Be A Montessori Teacher And Why Is It Preferred?
  Pages 39 - 50
  Gizem Yağmur Değirmenci, Çiğdem Kaymaz Küçük, Haktan Demircioğlu
 5. Tarihi Süreçte Çocukluk ve Çocuk Hakları
  Pages 51 - 62
  Rabia Dirican