Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1300-3747 | e-ISSN 2636-8889 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |

The owner of the journal, which is a publication of Çukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences, is the Dean of the Faculty on behalf of Çukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences. The journal is published twice a year as an open source.

Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1300-3747 | e-ISSN 2636-8889 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |
Cover Image

46.252

120.299

The owner of the journal, which is a publication of Çukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences, is the Dean of the Faculty on behalf of Çukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences. The journal is published twice a year as an open source.

Volume:22 Issue: 2 Last Issue
Volume 22 - Issue 2 - Dec 2019
 1. İş-Aile Çatışmasının İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Turizm Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 127 - 153
  Ayşe Cingöz, Attilla Kaya
 2. Determinants of Domestic Savings in Turkey
  Pages 155 - 168
  Fındık Özlem Alper
 3. Dynamics of Government’s Role in Poverty Eradication in Turkey: A Study of the Literature
  Pages 169 - 193
  Alhassan Wuripe
 4. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Motivlerinin Tüketici Satın Alma ve İletişim Davranışına Etkisi
  Pages 195 - 227
  Hatice Doğan Südaş, Serap Çabuk
 5. Analyzing College Students’ Ethics Perceptions: A Pilot Study at A Foundation University in Turkey
  Pages 229 - 243
  Eda Ozelturkay, Sezen Bozyiğit, Murat Gülmez
 6. İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması
  Pages 245 - 267
  Bengü Hırlak, Hüseyin Çiçeklioğlu, Mustafa Taşlıyan
 7. The Relationships Between Organizational Emotional Memory, Organizational Commitment and Organizational Performance
  Pages 269 - 281
  Arzu Çakar
 8. Avrupalılaşma Araştırma Programını Kamu Politikaları Yazınıyla Yeniden Düşünmek: ‘Politika Transfer Eden Devlet’ olarak Avrupa Birliği
  Pages 283 - 304
  Burcu B. Göğüş Doğan
 9. Yurtdışı Yerleşiklerin ve Dış Ülkelerin Konut Taleplerini İncelemede Panel Kümeleme Analizi: Türkiye İlleri Örneği
  Pages 305 - 324
  Cahit Çelik, Gülsen Kıral
 10. İklim Değişikliğiyle İlgili Birleşmiş Milletler Belgelerinin Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi
  Pages 325 - 359
  Çiğdem Tuğaç
 11. Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi
  Pages 361 - 376
  Can Mavruk, Selin Karlılar, Gülsen Kıral
 12. Bir Mobilya Fabrikasında Hücre Tasarımı ve Hücre Etkinliğinin Belirlenmesi
  Pages 377 - 390
  Simge Yozgat, Ediz Atmaca
 13. Türkiye’de Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi
  Pages 391 - 408
  Dilek ŞAHİN
 14. KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma
  Pages 409 - 418
  Ufuk Orhan, Oğuzhan Er
 15. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 419 - 431
  Hakkı Çiftçi
 16. Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 433 - 442
  R.Ebru Ceyran, H. Mahir Fisunoğlu
 17. Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği
  Pages 443 - 458
  Sevda Sahilli Birdir, Derya Toksöz, Kemal Birdir