Denetişim
Cover Image
ISSN 1308-8335 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Kamu İç Denetçileri Derneği |

DENETİŞİM, Türkiye’de kamu iç denetçilerinin tek sivil mesleki kuruluşu olan Kamu İç Denetçileri Derneği’nin (KİDDER) yayın organı olarak 18 Şubat 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Kendi alanında bilimsel içerikte bir “hakemli dergi” olan Denetişim, kamu yönetiminde henüz temelleri atılan ve denetim fonksiyonuna yeni bir yaklaşım getiren iç denetim sisteminin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesini de amaçlayan politikasıyla yayın hayatına devam etmektedir.

 

Denetişim, kamuda iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmak, iç denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımak, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamak, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamak amacından hareket etmektedir.  İlk sayısından itibaren iç denetim mesleği ile ilgili çeşitli konularda yazı, makale, çeviri, söyleşiler yanı sıra iyi uygulama örnekleri ve vakalar yayınlanmış, Denetişim sayesinde iç denetim ve ilgili olduğu alandaki literatüre katkı sağlayacak düzeyde mesleki referans havuzu oluşturulmuştur. 

 

Denetişim, ulusal ve uluslararası mesleki gündemi takip eden proaktif bir bakış açısıyla hareket eder. Denetişimde meslek ile ilgili haberler, ulusal ve uluslararası gelişmeler, fırsatlar ve tehditler kapsamlı ve analitik bir bakış açısıyla ele alınır. Bununla da kalmayarak Denetişim değişim trendini sadece izlemek kalmaz aynı zamanda değişimi yönlendirir.

 

Denetişim yer verdiği çalışmalarla; profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin iç denetime ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlayacaktır.

 2018 yılına kadar 3 ayda bir yayınlanmakta olan Denetişim Dergisi, 17. sayıdan itibaren dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanacaktır. Derginin bilimsellik seviyesinin giderek artırılmasıyla akademisyenlerin makalelerini yayınlatmak öncelikle müracaat ettikleri bir yayın organı olunması hedeflenmektedir.

 

Denetişim

ISSN 1308-8335 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Kamu İç Denetçileri Derneği |
Cover Image

40.028

366.100

DENETİŞİM, Türkiye’de kamu iç denetçilerinin tek sivil mesleki kuruluşu olan Kamu İç Denetçileri Derneği’nin (KİDDER) yayın organı olarak 18 Şubat 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Kendi alanında bilimsel içerikte bir “hakemli dergi” olan Denetişim, kamu yönetiminde henüz temelleri atılan ve denetim fonksiyonuna yeni bir yaklaşım getiren iç denetim sisteminin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesini de amaçlayan politikasıyla yayın hayatına devam etmektedir.

 

Denetişim, kamuda iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmak, iç denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımak, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamak, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamak amacından hareket etmektedir.  İlk sayısından itibaren iç denetim mesleği ile ilgili çeşitli konularda yazı, makale, çeviri, söyleşiler yanı sıra iyi uygulama örnekleri ve vakalar yayınlanmış, Denetişim sayesinde iç denetim ve ilgili olduğu alandaki literatüre katkı sağlayacak düzeyde mesleki referans havuzu oluşturulmuştur. 

 

Denetişim, ulusal ve uluslararası mesleki gündemi takip eden proaktif bir bakış açısıyla hareket eder. Denetişimde meslek ile ilgili haberler, ulusal ve uluslararası gelişmeler, fırsatlar ve tehditler kapsamlı ve analitik bir bakış açısıyla ele alınır. Bununla da kalmayarak Denetişim değişim trendini sadece izlemek kalmaz aynı zamanda değişimi yönlendirir.

 

Denetişim yer verdiği çalışmalarla; profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin iç denetime ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlayacaktır.

 2018 yılına kadar 3 ayda bir yayınlanmakta olan Denetişim Dergisi, 17. sayıdan itibaren dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanacaktır. Derginin bilimsellik seviyesinin giderek artırılmasıyla akademisyenlerin makalelerini yayınlatmak öncelikle müracaat ettikleri bir yayın organı olunması hedeflenmektedir.