Articles


E. AKBAL, Ş. DOĞAN, T. TUNCER, N. ATALAY
Adli Bilişim Alanında Ağ Analizi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2019)