Subjects

• Geomorphology


Journals

Dergi Yöneticisi
Editor
Alan Editörü
Reviewer
Author

Articles


C. BAYRAKDAR
Editörden, Turkish Geographical Review, (2019)
H. YAZICI
Geographical observations around Kızıldağ (Sivas) pass, Turkish Geographical Review, (2019)
H. ÖZDEMİR
From Editor, Turkish Geographical Review, (2019)
H. ÖZDEMİR
From Editor, Turkish Geographical Review, (2018)
H. ÖZDEMİR
Editörden, Turkish Geographical Review, (2018)
H. Özdemir
From Editor, Turkish Geographical Review, (2017)
H. Özdemir
Editörden, Turkish Geographical Review, (2017)
H. ÖZDEMİR
Editörden, Turkish Geographical Review, (2016)
H. ÖZDEMİR
From Editor, Turkish Geographical Review, (2015)
K. AKALIN
İç - Batı Anadolu Coğrafya Öğretmenleri Arazi Çalışması, Turkish Geographical Review, (2015)
K. DOĞAN
Güney Amerikada'da Bir Hayali Yaşamak, Turkish Geographical Review, (2015)
S. Avci
From Editor, Turkish Geographical Review, (2015)
F. DEDE
Etiyopya - İnsanlık Tarihinin En Eski Uygarlığı, Turkish Geographical Review, (2015)
H. Özdemir
From the Editor, Turkish Geographical Review, (2015)
İ. Yalçınlar
Recherches structureales et morphologiques dans le bassin de la riviere de Banaz et aux environs d'Uşak (Turquie occidentale), Turkish Geographical Review, (2014)
E. Lahn
Situation tectononique et séismologique de la région comprise dans le project d'amenagement du Yeşilırmak-Kelkit Irmağı, Anatolie NE, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Erinç
Mount Honaz and Bozdağ from stand point of Periglacial morphology, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Le bassin du haut Sakarya, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Arda
İ. Hakkı Akyol Coğrafya ailesinin büyük kaybı, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Tümertekin
Türkiye'nin 1954 buğday istihsali hakkında bir araştırma, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İnandık
Morfolojide taraçalar meselesi, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Erinç
Çeşme ılıcalarının fosilleşmiş kumulları ve postglasiyal safhanın iklim ve pedogenez şartları, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Erol
On the geomorphology of Elma Dağı (SE of Ankara, Turkey), Turkish Geographical Review, (2014)
B. Beret
Sera heyelanı, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Öngör
Kar yağışları ve meteorolojisi hakkında not, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Darkot
Sur les régions géographiques de la Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İnandık
Quelques observations sur le climat et le paysage vegetal du nord-est de la region de la Marmara, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Tümertekin
The wheat growing period and dry months in the arid regions of Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Tunçdilek
Meerschaum, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İnandık
Etude morphologique du littoral entre Sinop et Terme (Anatolie N), Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel, E. Tümertekin
Geographical observation in Thrace, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Tümertekin
Dünya ziraat alanlarını genişletme faaliyetleri, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Emmanuel de Martonne, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Sur l'existence de couches du Pliocéne inférieur dans la région orientale de la Mer Noire (Turquie), Turkish Geographical Review, (2014)
E. Tümertekin
Türkiye'de kurak mevsimler, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Evreşe Ovası, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Erinç
Yalova civarında bahri Pleistosen depoları ve taraçaları, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Erentöz
Türkiye'de jeolojik harita çalışmaları, Turkish Geographical Review, (2014)
X. De Planhol, H. İnandık
Notes sur la plaine d'Üzümlü, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Akbaba Dağı ve Bordağı üzerinde Pleistosen glasyasyon şekilleri, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Tümertekin
Türkiye'de kuraklık süresinin coğrafi dağılışı, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Tunçdilek
Eskişehir vilayetinde buğday ziraati, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Beret
Çakırgöl Dağında glasyal izler, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Yücel
Yukarı Kızılırmak bölgesindeki jipsli depolar üzerine müşahedeler, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Darkot
Le sixiéme recensement de la population en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Lahn
Situation géologique et séismologique de la région comprise dans le project d'aménagement de l'Aras Nehri (Anatolie Est), Turkish Geographical Review, (2014)
S. Öngör
Quelques observations sur la culture du mais en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Erinç
The recent agricultural developments in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
E. TÜMERTEKİN
Structure and distribution of the manufacturing industries in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Trakya'nın jeomorfolojisi, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Bilgin
Türkiye'nin arzettiği kütlevi durumun morfometrik tetkiki hakkında bir not, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Eskişehir Bilecik arasında morfolojik müşahedeler, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Bilgin
Türkiye'nin yüzölçümü, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Tümertekin
Sanayiin kuruluş yeri, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İNANDIK
Vadi yamaçlarının teşekkülü, Turkish Geographical Review, (2014)
N. TUNÇDİLEK
İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatı bölümündeki köylerde tarla şekilleri ve mülkiyet, Turkish Geographical Review, (2014)
S. ERİNÇ
On the river regimes in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Recherches structurales et morphologiques dans la serie tertiaire de Manisa, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İNANDIK
Etude morphologique du littoral entre Sinop et Terme (Anatolie N.), Turkish Geographical Review, (2014)
A. ARDEL, H. İNDANDIK
Formation et evolution de la Mer de Marmara, Turkish Geographical Review, (2014)
E. TÜMERTEKİN
Les conditions geographiques de l'industrie en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
C. ALAGÖZ
L'ile de Chypre, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İNANDIK
Sakarya'nın rejimine dair küçük bir not, Turkish Geographical Review, (2014)
T. BİLGİN
Türkiye'de pluvial devre tesirleri ile ilgili çalışmalara toplu bir bakış, Turkish Geographical Review, (2014)
E. TÜMERTEKİN
Türkiye ziraatindeki kadın gücünün dağılışı, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İNANDIK
Dördüncü zaman kronolojisi, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Batı Anadolu'da bir kubbe strüktürünün mevcudiyeti hakkında, Turkish Geographical Review, (2014)
A. ARDEL, A. KURTER
Kütahya ve civarında coğrafi müşahedeler, Turkish Geographical Review, (2014)
N. TUNÇDİLEK
Ortadoğu meleketlerinin coğrafi problemlerine kısa bir bakış, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Caracteres morhologiques du terrain volcanique de la Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
S. ÖNGÖR
Sur l'emigration interieure en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İNANDIK
Les regimes des cours d'eau Egeens de l'Anatolie, Turkish Geographical Review, (2014)
S. ÖNGÖR
Quelques observations sur le regime nivometrique en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
O. EROL
The realtion between the place of rice fields and valley morphology along the Kirmir River in the western part of northern Anatolia, Turkish Geographical Review, (2014)
S. ERİNÇ
On the karst features in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
T. YÜCEL
Demiryollarımızın istasyon nüfuslarına etkisi, Turkish Geographical Review, (2014)
B. DENKER
Güney Doğu Toroslarda göçebelik, Turkish Geographical Review, (2014)
A. KURTER
Istranca Dağlarında köy hayatına ait müşahedeler, Turkish Geographical Review, (2014)
T. BİLGİN
Kaz Dağı üzerindeki periglasiyal şekiller hakkında, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Türkiye'de Kaledonien masifleri ve morfolojik karakterleri, Turkish Geographical Review, (2014)
S. ÖNGÖR
Sur un peuplement typique a l'ile İmroz, Turkish Geographical Review, (2014)
H. İNANDIK, H. CÖNTÜRK
Beitrag zur hydrologie der Türkischen flüsse, Turkish Geographical Review, (2014)
E. TÜMERTEKİN, H. CÖNTÜRK
Les précipitation annuelles en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
N. TUNÇDİLEK
Dwellings in the middle Sakarya valley, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Yücel
Türkiye'de şehirleşme hareketleri, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Structures et le relief de la région de Marmara, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Öngör
L'émigration intérieur en Turquie dans la période 1950-1955, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Tümertekin
Manufacturing industries in İzmir, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Yücel
Die verstadterungsbewegungen und die stadte der Türkei, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Erinç
Der föhn in östlichen Schwarzmeer-Küstenbegiet Anatolies und seine thermischen Wirkungen, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Darkot
Nouveles observations su les mouvements démographiques en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Güneydoğu Anadoluda coğrafi müşahedeler, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Akkan
Erzincan Ovasında son tektonik hareketler ve bunların morfolojideki tesiri, Turkish Geographical Review, (2014)
Ö. Sür
Pasinler Ovası ve çevresinde jeomorfolojik müşahedeler, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Onur
On the number of days with snow-cover around Erzurum, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Emiroğlu
The importance of our animal husbandry in view of the increase of our population, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Emiroğlu
Population mobility in Zonguldak and western region of the Black-Sea, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Observations geomorphologiuqes en Anatolie centrale, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Arısoy
Ré-organisation de la péche en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
Ö. Sür, E. Akkan
Beydili havzasında jeomorfoloji gözlemleri, Turkish Geographical Review, (2014)
K. Çaydamlı
The Limassol Harbour, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Erol
Geographical researches on the east of Tuzgölü (The Salt Lake, Central Anatolia Turkey), Turkish Geographical Review, (2014)
T. Yücel
Europe before the industrial revolutions, Turkish Geographical Review, (2014)
K. Kökten
Karain'in Türkiye prehistoryasında yeri, Turkish Geographical Review, (2014)
W. Hütteroth
Thoughts concerning the "Atlas of Turkey", Turkish Geographical Review, (2014)
E. Kalelioğlu
Pistachio Nut, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Erol
Kutup fecri olayı üzerinde son araştırmalar ve bunların sonuçları hakkında, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Anadolu havzalarının teşekkül ve tekamülü, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Sözer
Die prahistorische besiedlung der ebene von Erzurum, Turkish Geographical Review, (2014)
C. ALAGÖZ
La cuvette d'Ovacık et la caputure du ruisseau d'Ayvalı au nord d'Ankara, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Göney
İzmit Gulf and the morphology of its northern coast, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Köksal
Kızılırmak doğusunda Ankara'nın üç ilçe merkezi, Turkish Geographical Review, (2014)
N. ÖZTEKİN, R. ÇETİN
Günlük azami yağışlar, Turkish Geographical Review, (2014)
C. ALAGÖZ
Türk Coğrafya Kurumu VIII. Kongresi ve XVIII. Meslek haftası, Turkish Geographical Review, (2014)
C. ALAGÖZ
XXI. Milletlerarası Coğrafya Kongresi Hindistan'da toplanacak, Turkish Geographical Review, (2014)
E. KALELİOĞLU
Birecik'te Kendircilik hakkında, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Cöntürk
Memleketimizde akarsu debi bölgeleri, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Recherches sur les terrains anciens de la Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
E. İlhan
Avrupa'da petrol arama ve üretiminde yeni gelişmeler, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Sözer
Le mouvement d'urbanization et le probleme du bidonville d'Erzurum, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Emiroğlu
Conditions physiques augmentant impuretes de l'air dans la ville d'Ankara, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Köksal
Sur le climat de la plaine de Bafra, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. Dönmez
Geographical conditions of vegetation in Trakya (Thrace), Turkish Geographical Review, (2014)
O. Erol
The travertine cones of Boluk Lake, in the south of Cihanbeyli (Tuzgölü area, central Anatolia), Turkish Geographical Review, (2014)
M. Ardos
Evolution du relief dans la partie centrale du Taurus, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Une faune D'Ordovicien-Silurien dans les montagnes D'Amanos (Turquie), Turkish Geographical Review, (2014)
E. İlhan
Les plis des chaines du Toros - Zağros et leur relation avec les bassins petroliferes du moyen orient, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
A general view on the origin and the evolution of the shorelines of Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Alagöz
Türk Coğrafya Kurumu VIII. Türk Coğrafya Kongresi ve XVIII. meslek haftası açılış konuşması, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Alagöz
Yeni bir yayım devresine girerken, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Gürsoy
Türkiye'nin Tabii Yolları, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Amenajman Teknoloji ve Coğrafya, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Alagöz
Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Alagöz
Hindistan, XXI milletlerarası coğrafya kongresi, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Gürsoy
Türk Coğrafya Kurumu toplantı ve gezileri, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Bilge
Konya bölgesinde süt ve mamülleri, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Aygen
Türkiye'nin az bilinen tabii ve arkeolojik değerleri, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Atalay
Yüzeysel akışa geçen su miktarının tayin edilmesi, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Biricik
Mardin ve mücavir mıntakasının strüktür ve jeomorfolojisi, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Ardos
Karaman çevresinin jeomorfolojisi, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Kırzıoğlu
Osmanlı Mülki İdaresi'nde "Akar-bahar" a göre sınırların çizilmesi ve devlet sınırlarında "Korgan" lar "Deliktaş"lar, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Korkut
İzmir şehrinin coğrafi özellikleri, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Şen
Ankara şehri mesken alanlarının gelişimi -gecekondu sorunu açısından-, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Atalay
Sultandağları'nda toprak erozyonu araştırmaları, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. Dönmez
Kütahya Ovası ve çevresinin coğrafi özellikleri, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Metin
Ay hakkında yeni bilgiler, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Gürsoy
Cumhuriyetimizin 50. yılında coğrafya ve Türk Coğrafya Kurumu, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Gümüş
On the population increase rates of Turkish province, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Taşlıgil
Tobacco agriculture in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
G. Ertin
Geographical observation on the northern shores of the Edremit Gulf, Turkish Geographical Review, (2014)
F. (Kitapçıoğlu) Gümüştepe
Konya Plain dwelling attachments and place of these at economical and social life, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Erel
Urbanization around Marmara Sea between the years, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Biricik
Le grand bassşn ferme de Konya et lac de Hotamış (Anatolie interieur (Turquie), Turkish Geographical Review, (2014)
O. Erol
Archeometric and geomorphological observations in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Structural and geomorphological observations in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Tuncel
Coğrafya dolu bir hayat: Ord. Prof. Dr. Besim Darkot, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Profesör Cemal Arif Alagöz (1902-1991) hayatı ve mesleki çalışmaları, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
On the seperation of some parts of old structures in western Anatolia, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Güneysu
The effect of the neotectonic movements on karstification in the western Taurides and the evolution of karstification (Eğirdir-Beyşehir-Antalya karst area), Turkish Geographical Review, (2014)
G. Ertin
Functional areas of the Bandırma city, Turkish Geographical Review, (2014)
R. Efe
Environmental geomorphology of the coastal region between Karabiga and Tahirova in the south of Marmara Sea, Turkish Geographical Review, (2014)
F. Kitapçıoğlu (Gümüştepe)
Importance of irrigation in agricultural development at Çumra, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Garipağaoğlu (Farımaz)
Jips karsten formen in Ulaş becken und eine unterschung hinsichtlich der klimageomorphologie, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Avcı
The floristic regions of Turkey and a geographical approach for Anatolian Diagonal, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Taşlıgil
Population changes in Kastamonu and its place in internal migration in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
F. Kitapçıoğlu (Gümüştepe)
Edremit city, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Ertek, H. Turoğlu, B. Mater
Çiftlik landslide (Sinop, Northern Turkey), Turkish Geographical Review, (2014)
A. Uzun
The Nişantaşı gap (Bayburt), Turkish Geographical Review, (2014)
N. PEKCAN (YALÇINER)
Etude geomorphologique de la plaine de Çakırlar (Boğaçay) - Antalya, Turkish Geographical Review, (2014)
T. EREL, E. GÜMÜŞ, O. ÜÇÜNCÜ
Changes in economic structure and tourism in Kalkan and surroundings (Antalya Province), Turkish Geographical Review, (2014)
R. ÖZEY
A geographical approach to the working of the State Planning Organization, Turkish Geographical Review, (2014)
A. BİRİCİK
Le lac de Hazar (Sud d'Elazığ - Anatolie de I'Est) Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
F. SEZER, O. EROL
Geomorphology of the Ibrice area north of the Saros Bay Thrace, Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Craters and calderas in the Aegean coast (Türkiye), Turkish Geographical Review, (2014)
H. YAZICI
The temporary settlements in Tercan plain and its surroundings, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Demographic and environmental problems and recommendations, Turkish Geographical Review, (2014)
O. YAŞAR
The potential of water products in the Delta of Kızılırmak and its main problems, Turkish Geographical Review, (2014)
N. ŞEHİTOĞLU
Geomorphological and hydrologic observations on Atatürk Dam and its environment, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. HACISALİHOĞLU
Air pollution in Karabük, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. KIRIMLI
Physical disability and the characteristics of the disabled population in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
S. BALCI AKOVA
Population characteristics of coastal plain in the north of the Gulf of Antalya, Turkish Geographical Review, (2014)
O. GÜRBÜZ
The coastal regression on the eastern side of the Göksu Delta and its consequences, Turkish Geographical Review, (2014)
N. GARİPAĞAOĞLU (FARIMAZ)
Die ökologischen bedingungen der pflanzenkleid in der umgebung vom tecerberg und das steppenproblem, Turkish Geographical Review, (2014)
A. KILIÇASLAN
Tobacco agriculture in Trabzon and Akçaabat, Turkish Geographical Review, (2014)
H. AKTAŞ
Die verteilung der pflanzenplatze auf dem Mittelschwarzenmeergebiet (zwischen Yeşilırmak-Meletwasser und Kelkit-Tal), Turkish Geographical Review, (2014)
G. ERTİN
Geographical study of the Kapıdağ Peninsula, Turkish Geographical Review, (2014)
R. EFE
Desertification and its causes, Turkish Geographical Review, (2014)
N. TAŞLIGİL
Spildağı National Park, Turkish Geographical Review, (2014)
A. KİTAPÇIOĞLU (GÜMÜŞTEPE)
Temporary countryside settlement and high plateau life in Konya lowland, Turkish Geographical Review, (2014)
R. EFE
Geomorphological evidence of the neotectonic movements in Biga Peninsula, Turkish Geographical Review, (2014)
A. UZUN
Biogenetic morphologies in the rocky shore and one sample from the southern coast of the Black Sea: Sinop-Akliman, Turkish Geographical Review, (2014)
S. DOĞANER
Geography of the coasts of the Dardenelles, Turkish Geographical Review, (2014)
R. ÖZEY
The developmental models in the perspective of geographical regions, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Biricik
La depression de Gölbaşı, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Hoşgören
Lakes of Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Erol, C. Kayacılar
Geomorphology of the Karamürsel and Halıdere area, southern coast of the İzmit Gulf (Results), Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
The Menderes massif and the surrounding Caledonian structures, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Tonbul
Prof. Dr. H. Hilmi Karaboran hocamızın ardından, Turkish Geographical Review, (2014)
B. MATER, B. GÖNENÇGİL
Environmental problem of leather manufactoring and proposed solutions in Biga town, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Biricik
Gisement de Vertebres fossiles de Doğanhisar (Konya), Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Terrain a Graptolihes et Trilobites du Silurien d'Istanbul, Turkish Geographical Review, (2014)
K. Günel
The new approach on political geography, Turkish Geographical Review, (2014)
K. Şahin
The formulation of L. Turc's evaporation formula with the language of Basic programme and the using computer at the science of geography, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Yaşar
A geographical approach on the changes that the Bafra Plain Project will provide on the plain agriculture and necessary precautions for this, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Hacısalihoğlu
Traditional Turkish city: Safranbolu, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Akova
River tourism, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Tunç
The problem of missusing of the agricultural areas in Trabzon, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Garipağaoğlu (Farımaz)
Staatlicher landwirtschaftsbetrieb Ulaş aus der sicht geographieigenschaft die richtung, Turkish Geographical Review, (2014)
G. Ertin
Industrial activities in between Osmaneli-Vezirhan, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
The flood disaster that killed sixty people in İzmir, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Taşlıgil
Thermal toruism potential in Manisa, Turkish Geographical Review, (2014)
F. (Kitapçıoğlu) Gümüştepe
Tourism in Edremit, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Gürbüz
The Nemrut Cladera in respect to the tourism geography, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Sayhan
Computer technology and geographical education, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Gürbüz
Paper industry in Turkey and the Taşucu paper factory, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Yazıcı
A study from the viewpoint of urban geography: Bayburt, Turkish Geographical Review, (2014)
L. Özav
Country houses around Old Gediz town, Turkish Geographical Review, (2014)
F. Adatepe
Interpreatation of the Marmara Sea floor data, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Sayhan
Computer technology and geographical research, Turkish Geographical Review, (2014)
R. EFE
Kayalı Lake (Balya/Gönen-Balıkesir), Turkish Geographical Review, (2014)
A. UZUN
Tor occurence on Uludağ, Turkish Geographical Review, (2014)
E. GÜNEY
Wetlands of Turkey and their ecological problems, Turkish Geographical Review, (2014)
A. BİRİCİK
Potential d'eau du Bassin de Gediz, Turkish Geographical Review, (2014)
S. DOĞANER
A georaphical heritage of Anatolia: Pamukkale, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Some geomorphological and geological observations in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
A. UZUN, H. ZEYBEK
The Akçakale Cave (Gümüşhane), Turkish Geographical Review, (2014)
R. EFE
The ecological conditions of the natural vegetation in Yuntdağ and its environs, Turkish Geographical Review, (2014)
A. SOYKAN
The geomorphology of the valley the Susurluk Stream Kepsut-Norhern Susurluk, Turkish Geographical Review, (2014)
A. YILMAZ
Economic structure ıf rural settlements in forest, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Girgin
Aşkale landslide (Erzurum), Turkish Geographical Review, (2014)
T. Koç
Wind and environment at the Kapıdağ Peninsula, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Kılıçaslan
The tourism potantials of the Trabzon-Değirmendere region and its planning, Turkish Geographical Review, (2014)
Ö. Yılmaz
Mass movement in clastic deposits of Narman basin material, formations mechanism and their interpretations, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Balcı Akova
Mersin Harbour, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Taşlıgil
Turkish airport, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Avcı
A new distribution area of an endemic oak species, quercus vulcanica (Boiss. Heldr. ex) Kotschy in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Garipağaoğlu (Farımaz)
Schichtstufenrelief des obernarmansche beckens als ein natürliches denkmal, Turkish Geographical Review, (2014)
A. GÜNEYSU, F. OZANER, T. ERKAL
Geomorphology and characteristics of karstic environment in close surroundings of the Ölüdeniz Lagoon, Turkish Geographical Review, (2014)
S. SEKİN
Geographical distribution of World energy sources, Turkish Geographical Review, (2014)
K. ŞAHİN
The thoughts on the practising correlation coefficent in educational geography with the of Excel 4.0, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. KIRIMLI
Educational levels of men and women in rural and urban areas in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Gürbüz
A nomadic way of housing in Turkey: The tent, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Biography of Prof. O. S. Öngör and his contribution to geography, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Özdemir
The immigration from Turkistan to Anatolia and the settlement model for agricultural product: Ulupınar, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Tunç
The house types and their annexations in the permanent residential districts in the rural areas of Trabzon, Turkish Geographical Review, (2014)
Ö. Yılmaz
Aras Gorge and its surrounding geomorphology with morphotectonic evolution (NE Anatolia), Turkish Geographical Review, (2014)
A. Soykan
The coastal geomorphological of between Ayvalık and Ören (Burhaniye), Turkish Geographical Review, (2014)
T. Erel
Population characteristics of rural, city and shore settlements in Thrace (1935-1990), Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Güner
Urban functions and place of Iğdır in functional classification, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Yazıcı, M. Cin
Geographical observations in Uzungöl tourism centre, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Güney
Industrialisation in Diyarbakır, Turkish Geographical Review, (2014)
A. KOÇMAN
Some thoughts on the settlement pattern, increasing population and natural resources in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Tevfik, R. Özey
The Istanbul province in 1913, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Black schists belonging to lower Paleozoic in İstanbul, Turkish Geographical Review, (2014)
G. Ertin
Geographical features of southeastern part of Urla Peninsula, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Hacısalihoğlu
The changes in the function of commerce after the opening of Sarp border gate in Trabzon, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Akova
The importance of tourism in Turkey and its place in economy, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Köse
Three samples of daily-recreational areas based on natural environmental features on Kaz Mountains: Ayazma, Pınarbaşı and Sütüven, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Akova
A coast town-the changes in land usage between the years 1986-1996 in Kocahasanlı, Turkish Geographical Review, (2014)
Ç. Ünal
The tourism potential of İznik, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Sayhan
For the mud flow events an example from Oltu River basin, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Koday
Port of İskenderun, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Sayhan
Some morphological observations at the Ergani (Diyarbakır) depression, Turkish Geographical Review, (2014)
Ç. Ünal
Rebitation problems, solving proposes and an example, Turkish Geographical Review, (2014)
F. Solmaz
Karstik forms around Gümüşhane, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Yaşar
The misusage of land in Erbaa and Niksar plains and the place of soil industry in them, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. GÜNER, O. ŞİMŞEK
Folk calenders and folk meteorology in Iğdır, Turkish Geographical Review, (2014)
R. EFE
The impact of climate on distribution of natural vegetation in upper Gediz River basin, Turkish Geographical Review, (2014)
H. YAZICI, A. BAŞIBÜYÜK, S. ALTINBİLEK
Kemah (Erzincan) salterns, Turkish Geographical Review, (2014)
H. KOCA, H. DOĞANAY
Two typical examples to the effects of transportation on settlement: Fevzipaşa and Nurdağı towns, Turkish Geographical Review, (2014)
N. KAHRAMAN
A new wertebrate bed and its's geomorphological features around Eskihisar (Gebze), Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
A geological and geomorphological basin between Kızılırmak massive and Taurus Chaine, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
Neptonian dyke cutting the Devonian layers east of Istanbul, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Ünlü
Demirci-Hisar thermal springs (Manisa), Turkish Geographical Review, (2014)
F. Narlı
Problemes de I'Amenagement du littoral en Turquie, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Ceylan
Thermal springs in Urganlı (Ahmetli-Manisa), Turkish Geographical Review, (2014)
G. Ertin
Natural environment and land-use features in Aegean coasts of Thrace, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Altın, T. Altın
Geomorphological observations between Ereğli-Alaplı of western Black Sea, Turkish Geographical Review, (2014)
Z. Koday
Geopolitical significance of Cyprus, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Yaşar
Keeping of woods and evaluating of areas in our country, the example of the commercial growing of poplars and the region of Erbaa-Niksar, Turkish Geographical Review, (2014)
U. Yıldırım, H. Korkmaz
The effect of geographical factors on the ait pollution in Kahramanmaraş, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Engin, D. Aydınözü
Meteorological properties of the Artvin, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Koca, İ. Şahin
Kızkalesi Town in terms of touristic activities, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Altın, T. Altın
Bioerosional shapes of coastline Trache of Black Sea, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Koç
Heating period characteristics and applying in Balıkesir, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Timor
Boron mining in Turkey and changes in recent years, Turkish Geographical Review, (2014)
Ö. Yılmaz
The Söylemez Gorge (Erzurum), Turkish Geographical Review, (2014)
Z. Koday
Natural plant cover and forests in the Turkish Republic of Northern Cyprus, Turkish Geographical Review, (2014)
A. KÖSE
A new settlement which is bounded to the hisghway: Madenköprübaşı, Turkish Geographical Review, (2014)
Z. Koday
Çoruh Vadisi'nde Zeytin Alanları, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Some lower Pleozoic structures in the Çarşamba valley of Taurus, Turkish Geographical Review, (2014)
M. GÜRBÜZ
Te nomadic pasture life which is made by depending on snow water on the Dibek Mountains (Göksun), Turkish Geographical Review, (2014)
M. CEYLAN
The relief and the precipitation specials in the Sapanca Lake basin, Turkish Geographical Review, (2014)
G. EMEKLİ
Foreign tourist profile in Foça, Turkish Geographical Review, (2014)
Ü. BEKDEMİR, İ. GÜNER
The hinterland and the Harbour of Giresun, Turkish Geographical Review, (2014)
R. SEVER, H. DOĞANAY
Some actual natural environmental problems around Çamlıdere village (Pütürge), Turkish Geographical Review, (2014)
S. SAYHAN
The geomorphological research of the Bouttonier of Barane Mountain (Kaman-Kırşehir), Turkish Geographical Review, (2014)
O. YAŞAR
A geographical view upon taking action of the natural mankind resources in reduction of the fallowing land in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
T. KOÇ
Natural season characteristics of northwest Anatolia, Turkish Geographical Review, (2014)
H. KOCA
A regional wind on the eastern slope of Nur Mountains during the summer: Western winds (Garbi yeli), Turkish Geographical Review, (2014)
Z. KODAY
Akarca Yayla, Turkish Geographical Review, (2014)
S. KODAY
Port of Trabzon, Turkish Geographical Review, (2014)
A. SOYKAN
Gömeç plain with its close surroundings geomorphology and applied geomorphology, Turkish Geographical Review, (2014)
S. SAYHAN
The actual sedimentation and alluvial morphological process in the region from the Kızılırmak River into the Hirfanlı Dam, Turkish Geographical Review, (2014)
M. TIRAŞ
The greenhousing in Çoruh valley (Yusufeli), Turkish Geographical Review, (2014)
Ş. IŞIK
The geographical aspects of the migrations to İzmir, Turkish Geographical Review, (2014)
S. KODAY
A study on Kom seetlements in Hınıs, Turkish Geographical Review, (2014)
H. KOCA, İ. GÜNER
Tourism potential of Burnaz coasts (Hatay), Turkish Geographical Review, (2014)
A. SOYKAN, İ. CÜREBAL
Coastal geomorphology between Gönen stream (Tahirova) and Belkıs Tombolo, Turkish Geographical Review, (2014)
S. SAYHAN
The genetic and morphometric characteristics of the Kırşehir sinkhole and its importance for the morphology of the environs., Turkish Geographical Review, (2014)
O. YAŞAR
the effects of Turkish feed industry to our stock-breeding and the raw material problems in this industry, Turkish Geographical Review, (2014)
T. KOÇ
Problems and suggestions in the human envrionment interaction in the Ayvalık coasts, Turkish Geographical Review, (2014)
N. GÜNAL
Fig culture in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
R. EFE
The physical factors affecting soil formation and properties of the soils in the western part of the southern Marmara sub-region, Turkish Geographical Review, (2014)
H. SAYHAN, K. KASHİMA
In the light of new findigns, significance of diatomites of Zerezekkaşi Hill (Kayseri) on the Paleoecology of the area, Turkish Geographical Review, (2014)
H. SAYHAN
The genetic and morphometric analyses of thufurs to development connected with the actual morphodynamic at the eastern of Erciyes Mountain, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. GÜNER, Ü. BEKDEMİR
Border trade at Dilucu customs and its effects in Iğdır, Turkish Geographical Review, (2014)
H. SAYHAN
The aven of Mucur (Kırşehir), Turkish Geographical Review, (2014)
İ. GÜNER, H. KOCA
The potential of wind rose in Bodrum search for the use of it, Turkish Geographical Review, (2014)
N. GARİPAĞAOĞLU
Im Turkei ist die wanderung tatige bevölkerungs sparsemkeiten sich is sektor auflösen, Turkish Geographical Review, (2014)
R. EFE
Geomorphologic properties of the Dereköy caves and their envrions (NW Turkey), Turkish Geographical Review, (2014)
H. YAZICI, İ. ŞAHİN
Geographical observation on Demiryurt (Tödürge-Sivas) swamp land and it surrounding, Turkish Geographical Review, (2014)
H. DOĞANAY, H. SOYLU
The importance of Deliçermik Thermal spring from the point of view of tourism, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Modified construction systems against earthquakes, Turkish Geographical Review, (2014)
C. ŞAHİN
From the point of view of transport geography an apprise of Trakya motorway, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Koday
The expansion of tea plantation in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
Z. Koday
Crop production of Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Zaman
A typical example of traditional plateau festivals in the East Black Sea Region: Kadırga-Otçular festivals, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Koday
Suburbs railway transport between Haydarpaşa and Gebze, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Kılıçaslan, D. Aydınözü
Thermal spring tourism in Afyon, Turkish Geographical Review, (2014)
G. Ertin
Olive production around the Edremit Gulf, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Koç
Geomorphology of environment of Balya, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Yaşar
The distribution of the areas of the National Parks and the similar status in our country, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. GÖK
The effect of Erzurum high ways on its landscape, Turkish Geographical Review, (2014)
H. TUROĞLU
Applied geomorphology of settlement area of the Durukent Çınar blocks (İst.), Turkish Geographical Review, (2014)
H. YAZICI, Ü. ÖZDEMİR, R. SEVER
Yıldızkent (Erzurum-Yenişehir) residential area and main problems, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. GÜNER, R. SEVER
A less well-known spring: Malatya-Aşağıispendere spring, Turkish Geographical Review, (2014)
N. GÜNAL
Production of sweet bay leaves in Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
H. YAZICI, S. DOĞANAY
A typical example of alternative tourism centres: Zigana plateau holiday village, Turkish Geographical Review, (2014)
A. UZUN
The coastal management in Samsun, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. GÜNER, H. YAZICI
Transportation on Dardanelles, Turkish Geographical Review, (2014)
M. HOŞGÖREN
Istanbul and earthquake, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Kahraman
Elmacık(Burdur) omurgalı fosil yatağı ve yakın çevresinin jeomorfolojik özellikleri, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
İnegöl Ovası ve çerçevesi (Morfolojik Etüt), Turkish Geographical Review, (2014)
X. PLANHOL
Burdur çevresinde mağara yerleşme tipleri, Turkish Geographical Review, (2014)
S. ERİNÇ
Van Gölü'nün derinliği hakkında not, Turkish Geographical Review, (2014)
S. ERİNÇ
Sabanca Gölü'nün derinlik haritası ve morfometrisi, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Çanakkale Boğazı civarının jeomorfolojisi üzerine müşahedeler, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. DERENEL
Memeleket iklim ve yağış istasyonları şebekelerinin 22 yıllık çalışmalarına genel bir bakış, Turkish Geographical Review, (2014)
H. SELEN
Doğu Anadolu yolları ve manzaraları, Turkish Geographical Review, (2014)
E. LAHN
Türkiye yer depremleri ile tektonik arasındaki münasebetler hakkında, Turkish Geographical Review, (2014)
S. ERİNÇ
Uludağ üzerinde glasyal morfoloji araştırmaları, Turkish Geographical Review, (2014)
A. ARDEL
Armutlu Yarımadası (Jeolojik ve morfolojik Etüt), Turkish Geographical Review, (2014)
İ. AKYOL
Türkiye'de akarsu rejimleri I, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Akyol
Türkiye'nin yarım milyonda bir (2mm) yeni haritası münasebetiyle, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Üç senelik rasatlara göre Van Gölü'nün mevsimlik seviye değişiklikleri, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Tanoğlu
Türkiye'nin irtifa kuşakları, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Akyol
Türkiye'de akarsu sistemleri ve rejimleri, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Ilgaz
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren sular hakkında bazı notlar, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Birand
Batı Karadeniz kıyılarında bir botanik gezisi, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Erinç
Kuzey Anadolu kenar dağlarının Ordu-Giresun kesiminde landşaft şeritleri, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Tanoğlu
Türkiye'de çiftçi nüfus yoğunluğu meselesi, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Selen
Türkiye'de köy yerleşmeleri ve şehirleşme hareketleri, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ardel
Bursa Ovası ve çevresi (Morfolojik Etüt), Turkish Geographical Review, (2014)
P. Ullyott, O. Ilgaz
İstanbul Boğazında araştırmalar III Senelik suhulet ve tuzluluk devresi, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Lahn
Anadolu'da Neojen ve Dördüncü Zaman volkanizması, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Akyol
Atmosfer sarsımları ve Türkiye'de hava tipleri, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Göymen
Kırç, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Aybar
Türkiye'de Zeytincilik, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Akyol
Ölümlerinin yıl dönümü münasebetiyle Müderris Faik Sabri Duran ve Prof. Ernest Chaput, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Lahn
Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Yalçınlar
İstanbul Boğazı batısında jeomorfolojik araştırmalar, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Blumenthall
Büyük Çakıt Çayı boğazının kıvrılma diskordansları, Turkish Geographical Review, (2014)
P. ULLYOTT, O. ILGAZ
İstanbul Boğazında araştırmalar II Boğazdaki su hareketleri üzerine yeni bir ipotez, Turkish Geographical Review, (2014)
A. TANOĞLU
Malatya dolaylarında coğrafi gözlemler II Banaz Deresi ve Derme Suyu vadileri, Turkish Geographical Review, (2014)
A. ARDEL
Uludağ morfolojik etüt, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. AKYOL
Türkiye'de basınç, rüzgarlar ve yağış rejimi, Turkish Geographical Review, (2014)
H. PAMİR, İ. AKYOL
Çorum ve Erbaa Depremleri, Turkish Geographical Review, (2014)
S. TEKELİ
Rize'de çay yetiştirmenin tabii esasları, Turkish Geographical Review, (2014)
A. TANOĞLU
Malatya dolaylarında coğrafi geziler, Turkish Geographical Review, (2014)
P. ULLYOTT, O. ILGAZ
İstanbul Boğazında araştırmalar I Karadeniz Boğazının coğrafi ve hidrolojik durumunun incelenmesi, Turkish Geographical Review, (2014)
A. ARDEL
Marmara Bölgesinin güneydoğu havzalarının morfolojik karakterleri, Turkish Geographical Review, (2014)
B. DARKOT
Türkiye'de yağışların dağılışı, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. AKYOL
Son yarım asırda Türkiye'de Coğrafya, Turkish Geographical Review, (2014)
C. AYBAR
Türkiye'de İstatistik, Turkish Geographical Review, (2014)
C. ALAGÖZ
Türkiye'de karst olayları hakkında bir araştırma, Turkish Geographical Review, (2014)
A. ARDEL
Trabzon ve civarının morfolojisi üzerine gözlemler, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Louis
İç Anadolu ve coğrafi hudutları, Turkish Geographical Review, (2014)
H. SELEN
Türkiye'nin kapalı ekonomi ülkesi olarak incelenmesi, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Tanoğlu
Türkiye'nin kuraklık indisleri, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Darkot
Türkiye'de sıcaklık derecesinin dağılışı, Turkish Geographical Review, (2014)
F. Unat
Memleketimizde bir coğrafya cemiyeti kurma istekleri ve teşebbüsleri, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Akyol
Son yarım asırda Türkiye'de Coğrafya, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Altın, N. Baloğlu
A case study on the evaluation of the environmental conditions in terms of medical geography: Köşkönü, Kiledere, Elmalı (Niğde), Turkish Geographical Review, (2014)
A. Yılmaz
An investigation upon the seasonal labor-force migration from four villages chosen in rural areas of Samsun central district, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Atasoy
Kazakhstan's demographic structure and its demographic characteristics, Turkish Geographical Review, (2014)
Ö. Yılmaz
The earth-pillars of Afyon, Turkish Geographical Review, (2014)
C. Şahin, M. Çeylan
An approach for geography questions at the university entrance examination in the term of the secondary education geography cirriculum, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Gürbüz, H. Korkmaz
Health (thermal) tourism in Ilıca Town, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Öztürk, A. ERGİNAL
Geomorphology of Sarıçay Basin, Turkish Geographical Review, (2014)
A. BAŞIBÜYÜK, H. YAZICI, M. ERTÜRK
Recreative plateau activities in Eğriçimen plateau (Koyulhisar-Sivas), Turkish Geographical Review, (2014)
M. Tıraş
Zorkun Yayla, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. GÜNER
A study on the sources of the names on countries, Turkish Geographical Review, (2014)
A. BAŞIBÜYÜK
Suşehri from the point of view of the functional charecteristics, Turkish Geographical Review, (2014)
H. KORKMAZ, K. KAÇAN
The effect of arid period on wheat, cotton, and red pepper products in Kahramanmaraş Plains (Maraş, Narlı and Sağlık), Turkish Geographical Review, (2014)
S. BAYSAL
Relationships between dairying and use of industry feed in Balıkesir region, Turkey, Turkish Geographical Review, (2014)
M. GÜRBÜZ
The population of Kahraman Maraş before Republic, Turkish Geographical Review, (2014)
Z. KODAY
Fishery on Lake Çıldır, Turkish Geographical Review, (2014)
T. KOÇ
Relation between natural seasons and traditional calendar in Uzunköprü, Turkish Geographical Review, (2014)
K. ŞAHİN
The frequency of some diseases in the seasonal condition in Samsun province, Turkish Geographical Review, (2014)
A. SOYKAN
Geomorphology of Kalkım (Yenice-Çanakkale) basin, Turkish Geographical Review, (2014)
Ö. YILMAZ
Vegetation of Afyon and its surroundings, Turkish Geographical Review, (2014)
K. ŞAHİN
Underground water in the Çarşamba Plain, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. YALÇINLAR
Marmara Region and earthquakes, Turkish Geographical Review, (2014)
M. TIRAŞ
The village settlement in Yusufeli administrative district, Turkish Geographical Review, (2014)
M. TIRAŞ
The effect of transportation on settlement: Pozantı case, Turkish Geographical Review, (2014)
H. ZEYBEK
Sinan (Zinav) Lake (Reşadiye-Tokat), Turkish Geographical Review, (2014)
E. DEMİR
Settlement evolution of Malatya, Turkish Geographical Review, (2014)
M. BAKIRCI
Türk Coğrafya Kurumu 2002 Yılı Faaliyetleri - II, Turkish Geographical Review, (2014)
M. BAKIRCI
Türk Corğafya Kurumu 2002 Yılı Faaliyetleri -I, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. BULDAN
Geomorphological evolution of Yeşildere Gorge, Turkish Geographical Review, (2014)
K. ŞAHİN
Çarşamba Plain and vicinity flood disaster (27th may 2000), Turkish Geographical Review, (2014)
E. DEMİR
Dwelling types in rural settlement in Adıyaman Plain, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Tıraş
Olive raising in the stream of Yarpuz basin (Osmaniye), Turkish Geographical Review, (2014)
A. Erginal, B. Öztürk, İ. Cürebal
Morphometrical investigation of geomorphological features of Kepez River Basin, Turkish Geographical Review, (2014)
K. Arınç
Gürpınr Falls and its surroundings (Şuhul Valley/Darende); The region of recreational significance, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Sandal
Recreational plateau activities in the settlements in the north of Mersin, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Keser
Landslide events on the north-west of Kütahya, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Yaşar
The agricultural industries in Ottoman State according to the industries census statistics in the year of 1913 and 1915, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Tıraş
Groundnuts farming in Osmaniye, Turkish Geographical Review, (2014)
O. Deniz, H. Yazıcı
Transportation on Lake Van, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Gürbüz, E. Sandal
Health tourism in Ekinözü springs (Kahraman Maraş), Turkish Geographical Review, (2014)
V. Çalışkan
Türk Coğrafya Kurumu/ İstanbul İlköğretim Okulları ve Liseler Arası Coğrafya Projeleri Yarışması Sonuçlandı, Turkish Geographical Review, (2014)
V. Çalışkan
Amuq Plain and Amuq Lake: The recent effects of the experience of draining a wetland, Turkish Geographical Review, (2014)
K. Şahin
Some human and ecological factors effecting re-emerge of malaria: A case study from eastern of Çarşamba Plain, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Zeybek
The soils of Turhal Plain and its close surroundings, Turkish Geographical Review, (2014)
Ü. İbret
Vineyard houses around Tosya, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. KADIOĞLU
The role and importance of Zigana Mountain pass and roadway transportation, Turkish Geographical Review, (2014)
B. İbret
The winter tourism in the Ilgaz Mountain, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. Özdemir
Sarıkemer: A sample to agricultural structures at rural section of the lower Büyük Menderes basin, Turkish Geographical Review, (2014)
K. ŞAHİN
Ripple marks formation and interactions with climatic parameters in the Black Sea coastal: Atakum (Samsun) sample, Turkish Geographical Review, (2014)
A. YILMAZ
The port of Samsun, Turkish Geographical Review, (2014)
T. ÖZLÜ, K. ŞAHİN
The unexpected effects up on the hazelnutproduction caused by the impact of the low temperatures that was occured between 31 March and 4 April 2004, between Terme (Samsun) and Giresun, Turkish Geographical Review, (2014)
N. KAHRAMAN
Sample valleys for Paleodranaige in Burdur Basin and its surroundings, Turkish Geographical Review, (2014)
E. DEMİR
Settlement and functional characteristics of Besni, Turkish Geographical Review, (2014)
M. ANDIÇ
Türk Coğrafya Kurumu Overland Güney Amerika Gezisi, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. KIRIMLI
Villages in the western Balck Sea Region, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Doğanay, S. Zaman
Geographical features of Lake Aktaş and its close surrounding, Turkish Geographical Review, (2014)
D. Aydınözü
New distribution area of Pinus nigra ssp. Pallasiana var. Şeneriana, Turkish Geographical Review, (2014)
V. Çalışkan, A. Aslan
Spatial impacts of snow storms in Çanakkale in 2006, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Süzer
Türk Coğrafya Kurumu Güney Amerika Coğrafya Araştırmaları Gezisi, Turkish Geographical Review, (2014)
Y. Hacısalihoğlu
Spatial - Power-Conflict and Geopolitics: A theoretical and conceptual analysis, Turkish Geographical Review, (2014)
Ç. ÜNAL
Socioeconomic indications of the population of Eruzurum and the comparison with province centers in Eastern-Anatolia, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Kahraman
Karst geomorphology of the group of Ballık Poljes and its surroundings in the west of Teke Plateau on the Boncuk Mountains, Turkish Geographical Review, (2014)
Ü. Yıldırım
Climatological properties of the Eskişehir, Turkish Geographical Review, (2014)
E. Demir
Settlement evolution, population and economic structure of Adıyaman City, Turkish Geographical Review, (2014)
S. Ergün
Demographic changes in the Town of Düzce after the earthquakes of August 17 and November 12, 1998, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Beyaz
Newly developing urban areas of Samsun City: Atakum, Atakent and Kurupelit, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Çoban
The Fagus Orientalis and the recent plant species on the Ganos Mountain, Turkish Geographical Review, (2014)
N. Keser
Karst geomorphology of Bezirgan Polje and its surrounding, Turkish Geographical Review, (2014)
İ. Mukul
Geography of Datça Peninsula, Turkish Geographical Review, (2014)
M. Tıraş
Haruniye termal water, Turkish Geographical Review, (2014)
B. Öztürk
The formation and devepolment feature of the Ulupınar Cave (Kepsut-Balıkesir) and its place in regional geomorphology, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Doğanay, S. Zaman
Two typical examples of Oba-palteau settlement: Çambaşı and Turnalık, Turkish Geographical Review, (2014)
M. ŞAHİNALP
Flood occurred in Şanlıurfa Province: Their causes and results (Ocatober 28, 29, November 01/ 2006), Turkish Geographical Review, (2014)
S. AVCİ
From Editor, Turkish Geographical Review, (2014)
A. Ertek
Türk Coğrafya Kurumu Faaliyet Raporu, Turkish Geographical Review, (2014)
S. AVCİ
From Editor, Turkish Geographical Review, (2014)
S. AVCİ
From Editor, Turkish Geographical Review, (2014)
S. AVCİ
From Editor, Turkish Geographical Review, (2014)
H. Özdemir
From Editor, Turkish Geographical Review, (2014)
T. Ertek
Türkiye'nin Yüzen Adaları, Turkish Geographical Review, (2012)
S. Avcı
From Editor, Turkish Geographical Review, (2011)
S. AVCI
Notes on the discussion about Geographical Regions of Turkey and First Geographical Congress, Turkish Geographical Review, (2011)
S. BATU
Türkiye'de Hayvancılık, Turkish Geographical Review, (1943)
A. TANOĞLU
Türkiye'de Büyük Su İşlerinin Bugünkü Durumu Ve Türkiye'nin Su Davası, Turkish Geographical Review, (1943)
A. ERDEL
Cumhuriyet Devrinde Endüstri, Turkish Geographical Review, (1943)
B. Darkot
Memleketimizin Bazı Ziraat Problemleri, Turkish Geographical Review, (1943)
İ. AKYOL
SON YARlM ASIRDA TURKiYEDE COGRAFYA, Turkish Geographical Review, (1943)
C. ALAGÖZ
Türk Coğrafya Kurumunun Amaçları Ve Çalışmaları, Turkish Geographical Review, (1943)
A. GÖYMEN
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün Teşkilatı ve Yapmakta Olduğu İşler, Turkish Geographical Review, (1943)
C. AYBAR
Türkiye'de Okur Yazarlık Gelişimi, Turkish Geographical Review, (1943)