Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-7862 | e-ISSN 2146-7862 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Adnan Menderes University | http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/


Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ağırlıklı olarak eğitim ve eğitimle ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli “elektronik” bir dergidir. Eğitim alanında özgün Türkçe veya İngilizce dillerinde yapılan çalışmaları yayınlayarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergimiz, Aralık 2010 yılından itibaren ulusal hakemli bilimsel dergi statüsüne uygun biçimde yayın yapmaktadır. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı olarak yayınlanmaktadır.  

Dergimizde eğitim bilimlerine ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir; fakat temel bilim araştırmaları gibi eğitim alanı dışındaki çalışmaları kapsamamaktadır.

Özel durumlarda “Özel Sayı” olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

Makale göndermeyi düşünen yazarlar veya okurlar tüm soru ve önerilerini iletişim bölümünde bilgileri yer alan dergi yayın ekibine iletebilirler.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-7862 | e-ISSN 2146-7862 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Adnan Menderes University | http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
Cover Image


Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ağırlıklı olarak eğitim ve eğitimle ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli “elektronik” bir dergidir. Eğitim alanında özgün Türkçe veya İngilizce dillerinde yapılan çalışmaları yayınlayarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergimiz, Aralık 2010 yılından itibaren ulusal hakemli bilimsel dergi statüsüne uygun biçimde yayın yapmaktadır. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı olarak yayınlanmaktadır.  

Dergimizde eğitim bilimlerine ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir; fakat temel bilim araştırmaları gibi eğitim alanı dışındaki çalışmaları kapsamamaktadır.

Özel durumlarda “Özel Sayı” olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

Makale göndermeyi düşünen yazarlar veya okurlar tüm soru ve önerilerini iletişim bölümünde bilgileri yer alan dergi yayın ekibine iletebilirler.