ISSN: 1301-1308
Founded: 1943
Publisher: Ankara University
Cover Image

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, özgün bilimsel araştırma ve incelemelere yer vermek suretiyle hukukun her alanındaki gelişmeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de ve dünyada hukuk alanında karşılaşılan temel sorunlar, bilimsel çözüm önerileri ve yeni teoriler, Dergi'nin öncelikli ilgi alanlarıdır. Bu kapsamda; konularına ilişkin yenilikçi yaklaşımlar içeren, hukukî kavram ve kurumları bilimsel olarak inceleyen, saha araştırmaları ile bunların sonuçlarını irdeleyen çalışmalar ile akademik değeri yüksek çeviriler, Dergi'de yayımlanabilecek eserler arasındadır. Bu kapsamda çeviri, karar ve kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri ve bilgilendirici notlara yer verilmektedir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde, Türkçe hazırlanmış çalışmalara ek olarak, Yayın Kurulu'nca uygun görülecek diğer yabancı dillerde (Almanca, İngilizce, Fransızca) hazırlanmış bilimsel çalışmaların yayımlanması da mümkündür.

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayınlanmak üzere iletilen makaleler, Dergi yazım kurallarına ve yayın ilkelerine uygun biçimde düzenlenmeli ve Dergipark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

.