Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2547-9725 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bitlis Eren University | http://www.beu.edu.tr/AkademikBirim.aspx?Program=43&zcms=682


Bitlis Eren University Journal of Academic Projection is published by Bitlis Eren University Faculty of Economics and Administrative Sciences three times a year in accordance with the status of "Refereed Magazine" (January, May, September). Magazine content is a free "open access" magazine that is open to all users. Users can read, download, distribute, publish the articles, and link to the articles by citing sources, without permission from the publisher and the authors / writers. The responsibility of the articles published in this journal in terms of knowledge and language belongs to their authors. We (and our university) can not be held responsible for ideas. The opinions expressed in the articles do not reflect the views of The Journal. All publishing rights of the articles published in the magazine belong to The Journal.

Authors published in our Magazine are deemed to have accepted the abstract or full version of the article to be published freely in digital form as PDF. Articles that do not fit the journal's writing rules are not evaluated. The referee would contact the writer with the referee report if there is any articles which have been decided not to be published.

The copyright of the articles and their publishing rights of them would belongs to The Journal. No copyright is paid to the author.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi

ISSN 2547-9725 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bitlis Eren University | http://www.beu.edu.tr/AkademikBirim.aspx?Program=43&zcms=682
Cover Image


Bitlis Eren University Journal of Academic Projection is published by Bitlis Eren University Faculty of Economics and Administrative Sciences three times a year in accordance with the status of "Refereed Magazine" (January, May, September). Magazine content is a free "open access" magazine that is open to all users. Users can read, download, distribute, publish the articles, and link to the articles by citing sources, without permission from the publisher and the authors / writers. The responsibility of the articles published in this journal in terms of knowledge and language belongs to their authors. We (and our university) can not be held responsible for ideas. The opinions expressed in the articles do not reflect the views of The Journal. All publishing rights of the articles published in the magazine belong to The Journal.

Authors published in our Magazine are deemed to have accepted the abstract or full version of the article to be published freely in digital form as PDF. Articles that do not fit the journal's writing rules are not evaluated. The referee would contact the writer with the referee report if there is any articles which have been decided not to be published.

The copyright of the articles and their publishing rights of them would belongs to The Journal. No copyright is paid to the author.

Volume 6 - Issue 1 - Mar 31, 2021
 1. Rusya Federasyonu Yüksek Öğretim Kurumlarının Etkinlik Analizi
  Pages 1 - 18
  Fuad SELAMZADE
 2. Kentsel Güvenlik Sorununun Çözümünde Yeni Bir Yöntem: İnsansız Hava Aracı (İHA)
  Pages 19 - 39
  Baran Barış ARAS
 3. ‘Österreichische Monatsschrift für den Orient’te Fırat Demiryolları Projesi’ne Dair Malumat
  Pages 40 - 51
  Erdem KARACA
 4. Yenilenebilir Enerji Sektöründe ve Enerji Verimliliğinde Kamusal Destekler ve Türkiye’de Yansımaları
  Pages 52 - 74
  Çağkan AYDOĞDU
 5. Avrupa Birliği’nde Siyasallaşma ve De-Politizasyon. Doğu Avrupa Üye Ülkelerinde Kamuoyu Tahayyülü Üzerinden Bir İrdeleme
  Pages 75 - 95
  Zafer EVMEZ
 6. Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediyelerin Kentlerin Yerel Kalkınmasındaki Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 96 - 113
  Nur ÇELİK EFŞAN, Vedat YILMAZ
 7. Dijital Diplomatlar: Dijital Diplomaside Yeni Nesil Diplomatlar
  Pages 114 - 127
  Elif GÜRDAL
 8. Ülkelerin Covid-19 Pandemisine Karşı Mücadelesinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 128 - 140
  Talip ARSU
 9. Türkiye’nin Yoksullukla Mücadelesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Rolü; Pandemi Dönemi Örneği
  Pages 141 - 162
  Ahmet AYDIN, Şaban ÖZTÜRK
 10. Yenilik Korkusu Ölçeğinin Doğrulanması Çalışması: İzmir İlinde Bir Uygulama
  Pages 163 - 174
  Ezgi KARATAŞ YÜCEL
 11. Ortadoğu’da Arap Baharı Süreci ve Libya İç Savaşı
  Pages 175 - 192
  İskender KARAKAYA, Mehmet Tunahan ÇELİK
 12. Urfa Sıhhiye ve Muavenet-İ İçtimaiye Müdürü Doktor Şefik Arif’in Kaleminden Urfa Vilayeti (1925)
  Pages 193 - 214
  Mustafa BOSTANCI