Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2547-9725 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bitlis Eren University | http://www.beu.edu.tr/AkademikBirim.aspx?Program=43&zcms=682


Bitlis Eren University Journal of Academic Projection is published by Bitlis Eren University Faculty of Economics and Administrative Sciences three times a year in accordance with the status of "Refereed Magazine" (January, May, September). Magazine content is a free "open access" magazine that is open to all users. Users can read, download, distribute, publish the articles, and link to the articles by citing sources, without permission from the publisher and the authors / writers. The responsibility of the articles published in this journal in terms of knowledge and language belongs to their authors. We (and our university) can not be held responsible for ideas. The opinions expressed in the articles do not reflect the views of The Journal. All publishing rights of the articles published in the magazine belong to The Journal.

Authors published in our Magazine are deemed to have accepted the abstract or full version of the article to be published freely in digital form as PDF. Articles that do not fit the journal's writing rules are not evaluated. The referee would contact the writer with the referee report if there is any articles which have been decided not to be published.

The copyright of the articles and their publishing rights of them would belongs to The Journal. No copyright is paid to the author.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi

ISSN 2547-9725 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bitlis Eren University | http://www.beu.edu.tr/AkademikBirim.aspx?Program=43&zcms=682
Cover Image


Bitlis Eren University Journal of Academic Projection is published by Bitlis Eren University Faculty of Economics and Administrative Sciences three times a year in accordance with the status of "Refereed Magazine" (January, May, September). Magazine content is a free "open access" magazine that is open to all users. Users can read, download, distribute, publish the articles, and link to the articles by citing sources, without permission from the publisher and the authors / writers. The responsibility of the articles published in this journal in terms of knowledge and language belongs to their authors. We (and our university) can not be held responsible for ideas. The opinions expressed in the articles do not reflect the views of The Journal. All publishing rights of the articles published in the magazine belong to The Journal.

Authors published in our Magazine are deemed to have accepted the abstract or full version of the article to be published freely in digital form as PDF. Articles that do not fit the journal's writing rules are not evaluated. The referee would contact the writer with the referee report if there is any articles which have been decided not to be published.

The copyright of the articles and their publishing rights of them would belongs to The Journal. No copyright is paid to the author.

Volume 5 - Issue 2 - Oct 25, 2020
 1. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Kamu Hizmet Algısının Ölçümü: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
  Pages 70 - 88
  Ferit İZCİ , Yıldız ATMACA , Cüneyt TELSAÇ
 2. Öz Düzenlemenin Nomofobi Üzerindeki Etkisi
  Pages 89 - 101
  Berat ÇİÇEK
 3. İç-Dış Kontrol Odaklılığın Liderlik Ve Cinsiyet Bağlamında İncelenmeleri: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Ampirik Uygulaması
  Pages 102 - 113
  Cemal ÖZTÜRK
 4. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Seçimindeki Kriterlerin Best-Worst Metodu ile Değerlendirilmesi
  Pages 114 - 124
  Hakan AŞAN , Ejder AYÇİN
 5. Kamu Yönetiminde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgisi (Van Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği)
  Pages 125 - 135
  Muhammed Hanifi VAN , Necmettin KOÇ
 6. Örgüt Kültürünün Kurumsal İmaja Etkisi
  Pages 136 - 148
  İ̇nan KAYNAK
 7. Yazılı Basının Kalkınma Üzerindeki Etkileri: Türkiye'ye İlişkin Dönemsel Bir Analiz
  Pages 149 - 171
  Semih Serkant AKTUĞ , Fatih KEKEÇ , Mehmet DAĞ
 8. Proof of Meet Konsensüs Protokolünün Gıda Taşımacılığı Üzerine Bir Uygulaması
  Pages 172 - 182
  Sevda ÇAĞINDA , Selçuk TOPAL
 9. Güvenlik ve Savunma Örgütü Olarak: Bağdat Paktı
  Pages 183 - 195
  Ali Rıza SAVAŞ , Ahmet İŞLER
 10. Paranın Dijitalleşmesi Ve Merkez Bankası Dijital Para Olasılığı
  Pages 196 - 204
  Sebahattin KOÇ
 11. Kırsal Kalkınma'da Elazığ Belediyesi'nin Rolü
  Pages 205 - 215
  Seda KARATAŞ , Mahir ÖZHAN
 12. Seçilmiş OECD Ülkelerinde GSYİH Durağanlık Sınaması: Keskin ve Yumuşak Kırılmalı Panel Durağanlık Testi
  Pages 216 - 226
  Gökhan KONAT , Oktay KIZILKAYA
 13. Bitlis’te Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan İdareci ve Öğretmenlerin Eğitim-Öğretim İklimine Yönelik Tespitleri
  Pages 227 - 239
  Celal İNCE
 14. Tanzanya’nın Bağımsızlık Sürecinde Mwalımu Julıus Kambarage Nyerere Faktörü
  Pages 240 - 249
  Emi̇ne Zeynep DABAN
 15. Merkez-Çevre Ayrımından Beyaz-Zenci Türk Ayrımına Türk Siyasal Hayatında Sosyal Bölünme
  Pages 250 - 265
  Erhan KORKIN
 16. Milli Görüş ve Adalet ve Kalkınma Partisi: Süreklilikler ve Kopuşlar
  Pages 266 - 280
  Cevdet COŞKUN , Eda YANAR
 17. Tirana Direnmek: Salisburyli John ve Thomas Aquinas Karşılaştırılması
  Pages 281 - 294
  Kamil CAN