Bilge International Journal of Social Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-2303 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad


Dergimiz, Google Scholar, DRJI, ASOS Index, CiteFactor ve Research Bip dizinlerinde taranmaktadır. Eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. BUSAD, açık erişimli ve çevrimiçi yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. 

Bilge International Journal of Social Research

e-ISSN 2602-2303 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad
Cover Image


Dergimiz, Google Scholar, DRJI, ASOS Index, CiteFactor ve Research Bip dizinlerinde taranmaktadır. Eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. BUSAD, açık erişimli ve çevrimiçi yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.