Journal Boards

OWNER

Ahmet Yiğit YILDIRIM

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı, Turkey

EDITOR

Dr. Hamza KANDEMİR

Isparta University of Applied Sciences, Turkey

SCIENTIFIC BOARD

Prof. Dr. Ruhi ERSOY, Hacı Bayram Veli University, Turkey
Prof. Dr. Nevzat AYPEK, Hacı Bayram Veli University, Turkey
Prof. Dr. Muhammet KOÇAK ,Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Sefa LÖK, Selçuk University, Turkey
Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU, Necmettin Erbakan University, Turkey
Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA, Giresun University, Turkey
Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL, Istanbul University, Turkey
Prof. Dr. Akmatali ALIMBEKOV, Kyrgyz-Turkish Manas University, Kırgızistan
Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN, Yıldız Technical University, Turkey
Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Burdur Mehmet Akif University, Turkey
Prof. Dr. Binali MAMOEV, The University of Foreign Languages and Professional Career, Kazakhistan
Prof. Dr. Kulsun ABDRAKHMANOVA, Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhistan
Prof. Dr. Onal ABİSEVA, Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhistan
Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV, Silk Road International University of Tourism, Uzbekistan
Assoc. Prof. Dr. Celal TAŞDOĞAN, Hacı Bayram Veli University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ceyhun YÜKSELİR, Osmaniye Kurkut Ata University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Nasrullah UZMAN, Hacı Bayram Veli University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Yılmaz YEŞİL, Gazi University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Faik ELEKBERLİ, Azerbaijan National Academy of Science, Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Hasan Kazım KALKAN, Gazi University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Nalan KAZAZ, AAB College, Kosovo
Assoc. Prof. Dr. Oğuzhan KARADENİZ, Zonguldak Bülent Ecevit University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL, Akdeniz University, Turkey
Dr. Cengiz TAŞKIRAN, Muş Alpaslan University, Turkey
Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN, Hacettepe University, Turkey
Dr. Agah Kürşat KARAUZ, Akdeniz University, Turkey
Dr. Kadiyan BOOBEKOVA, Kyrgyz-Turkish Manas University, Kırgızistan
Dr. Cemil Doğaç İPEK,  Çankırı Karatekin University, Turkey
Dr. Alparslan KARABULUT, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversity, Turkey
Dr. Sinan GÖKDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity, Turkey
Dr. Onur Kemal YILMAZ, Bandırma Onyedi Eylül University, Turkey
Dr. Halil İbrahim KAYA, Cumhuriyet University, Turkey
Dr. Tuba TOMBULOĞLU, Mersin University, Turkey
Dr. Halil İbrahim DEMİR, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

TECHNICAL EDITOR

Dr. Abdullah BERAM

Isparta University of Applied Sciences, Turkey

LAYOUT EDITOR

Instructor Serkan ÖZDEMİR

Isparta University of Applied Sciences, Turkey