Journal Contacts

Editor

Dr. Hamza Kandemir
ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
kandemir.hamza@gmail.com

Journal Contact

Dergi İletişim
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
busad@ulkuocaklari.org.tr