Aim

Dergi, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yayınlama amacı taşımaktadır.

Scope

Beşeri Bilimlerin kapsadığı bütün konular derginin çalışma alanları arasındadır.