Volume: 33 Issue: 2, 9/27/19

Year: 2019

Research Articles

Research Article

2. İmmün trombositopenik purpura tanılı hastalarda laparoskopik splenektomiye yanıt: Tek merkez verilerinin değerlendirilmesi

Reviews