Volume: 33 - Issue: 2

Year: 2019

Research Articles

Research Article

2. İmmün trombositopenik purpura tanılı hastalarda laparoskopik splenektomiye yanıt: Tek merkez verilerinin değerlendirilmesi

Reviews