e-ISSN: 1306-2263
Founded: 2006
Period: Annually
Publisher: Yeditepe University
Cover Image
       

EDU7 İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul eden, yılda 1 kez Aralık ayında yayınlanan süreli, hakemli, bilimsel bir dergidir. Makale başvuruları Kasım ayına kadar kabul edilmekte olup, derginin yayınlanma tarihi Aralık ayı içerisinde olacaktır.

İndeksler:

Img.aspx?img=Sis-Logo.png

asos-index.png

EDU7 dergisinde araştırma makaleleri, düşünce yazıları ve kitap analiz olmak üzere üç bölüm yer almaktadır.

Gizlilik

EDU7 dergi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Arşivleme

EDU7 dergisinde yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı aracılığıyla ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.