Journal of Etlik Veterinary Microbiology
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1016-3573 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/135/Etlik-Veteriner-Mikrobiyoloji-Dergisi


The Journal of Etlik Veterinary Microbiology (Etlik Vet Mikrobiyol Derg) is a national and international refereed academic journal of Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary Control Central Research Institute that is evaluated by double-blind referees and in the scope of ULAKBİM life sciences and citation index database and publishes scientific articles. It is published twice a year in the months of June and December in Turkish and English languages. Unpublished original researches, case reports, short communications, up-to-date or invited reviews, letters to the editor in the field of veterinary medicine are published in the Journal of Etlik Veterinary Microbiology. Reviews are accepted if they are original, up-to-date, have the latest information and are not the repetition of classical information.  It is stipulated that authors of reviews have original publications and researches on the national or international level. Our journal is open to manuscripts from all over the world. The Journal of Etlik Veterinary Microbiology is subjected to the standards of research and publication ethics. You can have more details about the publication policies, ethics, referee, and legal responsibilities here.

In case manuscripts are sent in Turkish and English languages and accepted for publication, it is considered a single manuscript and published in Turkish and English respectively. The manuscripts written like that have a chance to reach 640 million people. 

Journal of Etlik Veterinary Microbiology

ISSN 1016-3573 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/135/Etlik-Veteriner-Mikrobiyoloji-Dergisi
Cover Image


The Journal of Etlik Veterinary Microbiology (Etlik Vet Mikrobiyol Derg) is a national and international refereed academic journal of Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary Control Central Research Institute that is evaluated by double-blind referees and in the scope of ULAKBİM life sciences and citation index database and publishes scientific articles. It is published twice a year in the months of June and December in Turkish and English languages. Unpublished original researches, case reports, short communications, up-to-date or invited reviews, letters to the editor in the field of veterinary medicine are published in the Journal of Etlik Veterinary Microbiology. Reviews are accepted if they are original, up-to-date, have the latest information and are not the repetition of classical information.  It is stipulated that authors of reviews have original publications and researches on the national or international level. Our journal is open to manuscripts from all over the world. The Journal of Etlik Veterinary Microbiology is subjected to the standards of research and publication ethics. You can have more details about the publication policies, ethics, referee, and legal responsibilities here.

In case manuscripts are sent in Turkish and English languages and accepted for publication, it is considered a single manuscript and published in Turkish and English respectively. The manuscripts written like that have a chance to reach 640 million people. 

Volume 30 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Köpeklerde Burun Boşluğundan Pseudomonas aeruginosa’nın İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıkları
  Pages 1 - 6
  Seyfullah Zeyrek, Göksel Erbaş
 2. Sığır, Koyun ve Keçilerin Bovine Parainfluenza 3 Virus Enfeksiyonuna Duyarlılıklarının Saha Şartlarında Serolojik Olarak Karşılaştırılması
  Pages 7 - 13
  Sibel Gür
 3. The Investigation of Cell Adhesion Molecules in the Lung Tissues of Cattle with Cystic Echinococcosis
  Pages 14 - 19
  Orhan Yavuz, Güngör Çağdaş Dinçel, Sami Gökpınar, Ali Evren Haydardedeoğlu
 4. Aydın İlinde Tüketime Sunulan Çöp Şişlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi
  Pages 20 - 26
  Hilal Demirpençe, Devrim Beyaz, Sadık Savaşan
 5. Erken Olgunlaşma Dönemindeki Geleneksel Peynir Mikrobiyomunun Metagenomik Analizi
  Pages 27 - 35
  Sadık Savaşan, Devrim Beyaz
 6. Şanlıurfa’da Yerleşik Damızlık Atlarda Batı Nil Virüsü (BNV) Enfeksiyonu’nun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması
  Pages 36 - 43
  Rahime Adalet Duyum, Taner Karaoğlu
 7. Zencefil’in Antibakteriyal Etkisi (Antibacterial effect of Zingiber officinale (Ginger))
  Pages 44 - 50
  Çiğdem GÜCEYÜ, Gülşen GONCAGÜL, Elçin GÜNAYDIN, Pınar AKPINAR
 8. Brusella abortus S-19 aşısının liyofilizasyon öncesi farklı liyoprotektanlar ile kritik formülasyon sıcaklıklarının araştırılması
  Pages 51 - 57
  Mustafa Sencer Karagül, Buket Eroğlu
 9. Borrelia burgdorferi ile doğal enfekte köpeklerin nötrofil-lenfosit, monosit-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının belirlenmesi
  Pages 58 - 63
  KÜBRA ÇAKIR, Didem PEKMEZCİ
 10. Molecular characterization of Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Raphidascarididae) larvae infecting Merlangius merlangus euxinus (Linnaeus, 1758) from the Turkish Black Sea coast based on mitochondrial small subunit ribosomal RNA gene analysis
  Pages 64 - 69
  Gökmen Zafer Pekmezci
 11. Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis Aşısının Üretiminde Poli (D, L-Laktik-Ko-Glikolik Asit) (PLGA) Biyopolimerinin Adjuvant Etkisinin Araştırılması
  Pages 70 - 77
  Zehra AKINCI, Hakan KALENDER
 12. Atık yapan sığırlarda Anti-Neospora caninum antikorlarının yaygınlığının araştırılması
  Pages 78 - 81
  Ufuk Erol, Erdem Danyer, Selim Tuncer, Çağla Korkmaz, Ahmet Deniz
 13. İki Altın Çakal’da (Canis aureus Linnaeus, 1758) Bulunan Helmint Enfeksiyonları ve Zoonotik Önemi
  Pages 82 - 86
  Ufuk EROL, Gökben ÖZBAKIŞ-BECERİKLİSOY, Erdem DANYER, Dilek TEKYİĞİT, Hıfsı Oğuz SARIMEHMETOĞLU
 14. Laboratuvar Hayvanlarında Ötenazi Yöntemleri
  Pages 87 - 94
  Sedat Gökmen, Aylin Pehlivan, Abdurrahman Aksoy
 15. Probiyotik Olarak Tanımlanan Yeni Mikroorganizmalar
  Pages 95 - 99
  Şeyma Delice Ürkmez, Ali Gücükoğlu
 16. Antiviral İlaçlar
  Pages 100 - 108
  Ali Küçük, Yakup Yıldırım
Indexes and Platforms
Formerly known as

Journal was published between 1960-1976 as Journal of Etlik Veterinary Bacteriology Institute,

Between 1977-1986 as Journal of Etlik Veterinary Microbiology Institute Dergisi,

From starting 1987 till today as Journal of Etlik Veterinary Microbiology.

You can reach archive from the link.

Reviewer Application

Reviewer applications are welcomed for the journal. If you have a PhD degree you can join our reviewer list. Apply for reviewer pool, send an e-mail to etlikdergi@tarimorman.gov.tr stating your name, surname and expertise fields.