Journal of Etlik Veterinary Microbiology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1016-3573 | e-ISSN 2717-8099 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/135/Etlik-Veteriner-Mikrobiyoloji-Dergisi


The Journal of Etlik Veterinary Microbiology (Etlik Vet Mikrobiyol Derg) is a national and international refereed academic journal of the Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary Control Central Research Institute that is evaluated by double-blind referees and in the scope of EBSCO, ULAKBİM life sciences and citation index database and publishes scientific articles. It is published twice a year in the months of June and December in Turkish and English languages. Unpublished original researches, case reports, short communications, up-to-date or invited reviews, letters to the editor in the field of veterinary medicine are published in the Journal of Etlik Veterinary Microbiology. Reviews are accepted if they are original, up-to-date, have the latest information, and are not the repetition of classical information.  It is stipulated that authors of reviews have original publications and researches on the national or international level. Our journal is open to manuscripts from all over the world. The Journal of Etlik Veterinary Microbiology is subjected to the standards of research and publication ethics. You can have more details about the publication policies, ethics, referee, and legal responsibilities here.

Journal of Etlik Veterinary Microbiology

ISSN 1016-3573 | e-ISSN 2717-8099 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/135/Etlik-Veteriner-Mikrobiyoloji-Dergisi
Cover Image


The Journal of Etlik Veterinary Microbiology (Etlik Vet Mikrobiyol Derg) is a national and international refereed academic journal of the Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary Control Central Research Institute that is evaluated by double-blind referees and in the scope of EBSCO, ULAKBİM life sciences and citation index database and publishes scientific articles. It is published twice a year in the months of June and December in Turkish and English languages. Unpublished original researches, case reports, short communications, up-to-date or invited reviews, letters to the editor in the field of veterinary medicine are published in the Journal of Etlik Veterinary Microbiology. Reviews are accepted if they are original, up-to-date, have the latest information, and are not the repetition of classical information.  It is stipulated that authors of reviews have original publications and researches on the national or international level. Our journal is open to manuscripts from all over the world. The Journal of Etlik Veterinary Microbiology is subjected to the standards of research and publication ethics. You can have more details about the publication policies, ethics, referee, and legal responsibilities here.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi Cilt 31 sayı 2 Last Issue
Volume 31 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. An evaluation of the effects of medium pH on the viability of the HepG2 cell line
  Pages 107 - 114
  Neşe GÜVENALP, Dilek GÜVENÇ
 2. Changes in oxidative stress parameters in ear-tagged calves
  Pages 115 - 120
  Mustafa CELLAT, Pınar PEKER AKALIN, Cafer Tayer İŞLER, Mehmet GÜVENÇ, İshak GÖKÇEK, Filiz KAZAK, Nuri BAŞPINAR
 3. The effect of iron on the expression of hemolysin/cytolysin and growth of clinical and environmental strains of Vibrio vulnificus
  Pages 121 - 126
  Sedat ÇAM
 4. Frequency of Staphylococcus pseudintermedius in Canine Skin Infections and Antibiotic Resistance Profiles of the Recovered Isolates
  Pages 127 - 132
  İnci Başak MÜŞTAK, Hamit Kaan MÜŞTAK, Seyyide SARIÇAM, Tuğçe ÜSTÜN, Asena Esra ERDEM
 5. Typing of Mycobacterium bovis isolates from cattle using MIRU-VNTR analysis
  Pages 133 - 139
  Yasin GÜLCÜ, Hasan Hüseyin HADİMLİ
 6. Gamitromisin ve Tulatromisinin Sığır Trakea Düz Kası Üzerine Etkileri
  Pages 140 - 146
  Yaşar ŞAHİN, Ebru YILDIRIM, Begüm YURDAKÖK DİKMEN
 7. İç Anadolu'da enfeksiyöz bronşit virüsü aşılamasının etkinliği
  Pages 147 - 153
  Gülşen GONCAGÜL, Özlem KARDOĞAN, Elçin GÜNAYDIN
 8. Osmaniye yöresindeki köpeklerde Anti-Neospora caninum antikorlarının araştırılması
  Pages 154 - 157
  Armağan Erdem ÜTÜK, Bünyamin AKIN
 9. Ankara Keçisinde (Capra hircus) Dil Papillalarının Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Yapısı Üzerine İncelemeler: I. Tat Papillaları*
  Pages 158 - 166
  Burhan TOPRAK, Selami CANDAN, Nurcan ÖZYURT KOÇAKOĞLU
 10. Oleanolik asidin çekal ligasyon ve punksiyon ile sepsis oluşturulan ratlarda kalp hasarı üzerine etkileri
  Pages 167 - 176
  Hüseyin Serkan EROL, Tuba AYDIN, Serkan YILDIRIM, Mohammad ALHİLAL, Muhammet Bahaeddin DÖRTBUDAK, Kübra COŞAR, Mesut HALICI
 11. Sığırlarda Trichophytosis’in Teşhisinde ELISA’nın Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Pages 177 - 183
  Hülya KAPLAN, Oktay KESKİN
 12. Ankara, Bolu, Eskişehir, Kayseri ve Kırıkkale İllerinde Bulunan Broiler (Etçi) Kanatlı İşlemelerinin Büyüklüğü ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları
  Pages 184 - 195
  Mustafa COŞAR, Mehmet KARSLI
 13. Isolation of Scopulariopsis brevicaulis from Wistar Rats
  Pages 196 - 200
  Özlem ŞAHAN YAPICIER, Mehmet KAYA, Zeki EROL, Dilek ÖZTÜRK
 14. Veteriner Tıbbî Ürünlerde Safsızlıklar
  Pages 201 - 210
  Mustafa KESMEN, Tülay BAKIREL
Indexes and Platforms
Formerly known as

Journal was published between 1960-1976 as Journal of Etlik Veterinary Bacteriology Institute,

Between 1977-1986 as Journal of Etlik Veterinary Microbiology Institute Dergisi,

From starting 1987 till today as Journal of Etlik Veterinary Microbiology.

You can reach archive from the link.