Volume: 5 - Issue: 2

Year: 2016

Articles

2. Evrensel Bir Sorun: Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Olan Çocuklar

6. Karalahana Ekstraklarının Invitro Okside Lipoproteinlerde Malondialdehit Seviyelerine Etkileri

7. Yaşlı Bireylerin Yaşadıkları Ölüm Kaygısı ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

8. Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda M235T Anjiotensinojen Gen Polimorfizmi