HAFIZA
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-6620 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher AKİF AKTO |


Bilimsel bilgi; üretim ve paylaşımla ortaya çıkar, güçlenir. Farklı bilim dalları arasındaki paylaşım ve akademik üretim platformları, bilimsel bilgiyi daha nitelikli hale getirir. Hafıza Dergisi (H-IJSS) bilimsel bilginin ve paylaşımının niteliğinden hareketle, bilim dünyası ve akademik çalışmalar için nicel değil nitel bir yayın platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Farklı bilim dallarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve araştırmacıların özgün çalışmalarını bir araya getirerek, bilimsel bilgiyi toplum ve dünya yararına sunmak için akademik bir yayın zemininin oluşturulması hedeflenmektedir.  Farklı bilim dallarında güncel ve özgün akademik araştırmaların paylaşılacağı Hafıza Dergisi (H-IJSS) uluslararası düzeyde ve sosyal disiplinlerin bir diğerine katkısını önemseyerek bilim insanları ve araştırmacıların katılımına açık olacaktır.  

Sosyal bilimler alanında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar bu çalışmaların diğer araştırmacılar ve okuyucular ile paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bazı sayılarda belirlenecek olan tematik tartışmaları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Sosyal bilimler alanında yer alan problemleri tespit etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yollarını oluşturmak için sizlerle bir dergi çatısı altında bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak ve disiplinlerarası çalışma ortamının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle sosyal bilimlerin her alanındaki sorunsallar, gelişmeler ve değişmeler ile ilgili yeni bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Kısa ve öz olarak paylaştığımız hedefler doğrultusunda yol almak için siz değerli bilim insanlarının katkıları bizim için kıymetlidir. Kıymetli akademik bilgi ve deneyimlerinizle Hafıza Dergisi (H-IJSS)’nin bilim kuruluna sizleri davet ediyoruz. Katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

HAFIZA

e-ISSN 2687-6620 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher AKİF AKTO |
Cover Image


Bilimsel bilgi; üretim ve paylaşımla ortaya çıkar, güçlenir. Farklı bilim dalları arasındaki paylaşım ve akademik üretim platformları, bilimsel bilgiyi daha nitelikli hale getirir. Hafıza Dergisi (H-IJSS) bilimsel bilginin ve paylaşımının niteliğinden hareketle, bilim dünyası ve akademik çalışmalar için nicel değil nitel bir yayın platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Farklı bilim dallarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve araştırmacıların özgün çalışmalarını bir araya getirerek, bilimsel bilgiyi toplum ve dünya yararına sunmak için akademik bir yayın zemininin oluşturulması hedeflenmektedir.  Farklı bilim dallarında güncel ve özgün akademik araştırmaların paylaşılacağı Hafıza Dergisi (H-IJSS) uluslararası düzeyde ve sosyal disiplinlerin bir diğerine katkısını önemseyerek bilim insanları ve araştırmacıların katılımına açık olacaktır.  

Sosyal bilimler alanında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar bu çalışmaların diğer araştırmacılar ve okuyucular ile paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bazı sayılarda belirlenecek olan tematik tartışmaları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Sosyal bilimler alanında yer alan problemleri tespit etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yollarını oluşturmak için sizlerle bir dergi çatısı altında bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak ve disiplinlerarası çalışma ortamının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle sosyal bilimlerin her alanındaki sorunsallar, gelişmeler ve değişmeler ile ilgili yeni bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Kısa ve öz olarak paylaştığımız hedefler doğrultusunda yol almak için siz değerli bilim insanlarının katkıları bizim için kıymetlidir. Kıymetli akademik bilgi ve deneyimlerinizle Hafıza Dergisi (H-IJSS)’nin bilim kuruluna sizleri davet ediyoruz. Katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

DUYURULAR
Dergimizin ikinci sayısı için makale kabulüne devam etmekteyiz.