Hastane Öncesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2548-1215 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği |


The Pre-Hospital Journal is the official scientific publication of the Association for Standardization and Accreditation in Paramedic Education. Double - blind peer-reviewed journal is published periodically 3 (three) issues annually. The journal continues its publication life with the international international magazine status of 2020.

Journal

EuroPub (https://europub.co.uk/journals/26959)

CiteFactor (https://www.citefactor.org/journal/index/25467#.XqXtjWgzbIV)

Scientific Indexing Services (SIS) (http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=7199)

Sobiad Citation Index (https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=2810)

Idealonline (http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=666)

Arastirmax Scientific Publication Index (https://arastirmax.com/en/publication/hastane-oncesi-dergisi)

Google Scholar is scanned by the database.

Hastane Öncesi Dergisi

e-ISSN 2548-1215 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği |
Cover Image


The Pre-Hospital Journal is the official scientific publication of the Association for Standardization and Accreditation in Paramedic Education. Double - blind peer-reviewed journal is published periodically 3 (three) issues annually. The journal continues its publication life with the international international magazine status of 2020.

Journal

EuroPub (https://europub.co.uk/journals/26959)

CiteFactor (https://www.citefactor.org/journal/index/25467#.XqXtjWgzbIV)

Scientific Indexing Services (SIS) (http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=7199)

Sobiad Citation Index (https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=2810)

Idealonline (http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=666)

Arastirmax Scientific Publication Index (https://arastirmax.com/en/publication/hastane-oncesi-dergisi)

Google Scholar is scanned by the database.

Volume 6 - Issue 1 - Apr 30, 2021
 1. KONYA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA/HASTA YAKINI MEMNUNİYET DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 1 - 12
  Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ, Serap BATI, Osman ULUSAL
 2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 13 - 24
  Mustafa GÜNAYDIN, Gülseren GÜNAYDIN
 3. ACİL SERVİS VE YATAKLI SERVİSLERDE GÖREVLİ SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN PROBLEM ÇÖZME YETENEK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Pages 25 - 36
  Emine SEVİNÇ POSTACI, İbrahim UYSAL, Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Çetin TORAMAN
 4. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 2010-2020 YILLARI ARASINDA MÜDAHALE ETTİĞİ YANGINLAR ÜZERİNE BİLİMSEL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 37 - 50
  Donus GENCER, İsmail Turgut PALA
 5. 5-YEAR RETROSPECTIVE ANALYSIS OF AMBULANCE DRIVING TECHNIQUES TRAINING FOR PARAMEDIC STUDENTS
  Pages 51 - 68
  Serap YILDIRIM, Selda MERT, Murat PEKDEMİR
 6. HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERİLEN VAKA İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK TANILARINI BELİRLEYEBİLME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 69 - 82
  Alev YILDIRIM KESKİN, Pınar TUNÇ TUNA, Birsel MOLU, Halil İbrahim TUNA
 7. KARAYOLLARI SEKTÖRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 83 - 98
  Duygu BAYYURT, Ali EKŞİ
 8. KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNİ NE KADAR BİLİYORUZ?
  Pages 99 - 116
  Nurcan AKGÜL GÜNDOĞDU, Emine Selda GÜNDÜZ, Zeynep TEMEL MERT
 9. BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK AFAD
  Pages 117 - 134
  Salih TOSUN
 10. SAĞLIK ALANINDA SİMÜLASYON EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Pages 135 - 142
  Özgür PALANCI, Özge PALANCI AY
 11. TÜRKİYE’DE İTFAİYECİLİK EĞİTİMİ İLE HAVA KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE BİRİMİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 143 - 158
  Emrah GÖKKAYA, Aynur KAYA
 12. PANDEMİ SÜRECİNDE RUHSAL SORUNLAR: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 YANITINA TRAVMAYA DAYALI BİR YAKLAŞIM
  Pages 159 - 174
  Ali DOĞAN, Gülseren KESKİN