International Journal of Geography and Geography Education
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2630-6336 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Marmara University |


The 39th issue of the IGGE has been published. We would like to thank all the authors and reviewers.

Editors

Assoc. Prof. Mehmet ÜNLÜ

Res. Assist. Salih YILDIRIM

International Journal of Geography and Geography Education

e-ISSN 2630-6336 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Marmara University |
Cover Image


The 39th issue of the IGGE has been published. We would like to thank all the authors and reviewers.

Editors

Assoc. Prof. Mehmet ÜNLÜ

Res. Assist. Salih YILDIRIM

Issue 40 - Jul 2019
 1. HAYVAN KORUMA FARKINDALIĞI AÇISINDAN ZOOCOĞRAFYA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 22
  ÖZNUR YAZICI
 2. SINIF DIŞI EĞİTİMİN MEKÂNSAL SORUNLARIN TESPİTİNE VE ÇÖZÜMLERİNE KATKISININ İNCELENMESİ
  Pages 23 - 39
  PINAR TAĞRİKULU , CEVDET YILMAZ
 3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE (CBS) DAYALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEKÂNSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
  Pages 40 - 58
  YAVUZ AKBAŞ , FATİH SÖNMEZ
 4. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MEKÂNSAL VATANDAŞLIĞIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 59 - 78
  SAİM TURAN , B. ÜNAL İBRET
 5. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞAL AFET OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 79 - 91
  UFUK SÖZCÜ , DURAN AYDINÖZÜ
 6. EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANIN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK YARI DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 92 - 108
  ORHAN ÜNAL , HİLMİ DEMİRKAYA
 7. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ ZİHİNSEL MODELLERİ
  Pages 109 - 123
  ÜMİT YEL , UFUK KARAKUŞ
 8. ORYANTİRİNG DERSİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA OKURYAZARLIK BECERİLERİNE ETKİSİ
  Pages 124 - 138
  ALAATTİN ARIKAN , ELİF ALADAĞ
 9. INSTRUMENTALISATION OF GERRYMANDERING IN RECENTRALIZATION IN TURKEY: THE CASE OF ANKARA
  Pages 139 - 150
  SUAT TUYSUZ , RECEP GÜLMEZ
 10. GÖNEN ÇAYI DELTASI SULAK ALANINDA (BALIKESİR) DOĞA KORUMA: SU, KÜLTÜR VE YAŞAM
  Pages 151 - 171
  YILMAZ ARI
 11. TÜRKİYE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNİN MEKÂNSAL ÖRÜNTÜSÜ: 2009-2015 YILI KARŞILAŞTIRMALI YERELLEŞME KATSAYISI ANALİZİ
  Pages 172 - 189
  FATMA BETÜL URHAN , ERSİN KAYA SANDAL
 12. TURGUTLU ŞEHRİNDE OKULLARA ERİŞİLEBİLİRLİĞİN CBS İLE ANALİZİ
  Pages 190 - 207
  ADEM SEZER , MEHMET DENİZ , EMİNE KOCAMAN , MUSTAFA TOPUZ
 13. ÜSKÜDAR’DA KAPALI SİTELERİN DAĞILIŞI GELİŞİMİ VE MAHALLE YAPISINA ETKİLERİ
  Pages 208 - 229
  MEHMET AKİF TAŞ , SEVİL SARGIN
 14. KENTLEŞME SÜRECİNDE KENT ESTETİĞİNİN BELEDİYELERCE KORUNMASI VEYA YİTİRİLMESİ: KENTLİNİN BAKIŞI ÜZERİNDEN BİR ESTETİK KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 230 - 247
  ONUR KEMAL YILMAZ
 15. SAMSAT’TA (ADIYAMAN) DEPREM ALGISI VE YERLEŞME İLİŞKİSİ
  Pages 248 - 265
  NADİRE KARADEMİR , YEŞİM ORTAÇ , ŞERİFE BİLİNİR
 16. DETERMINATION OF THERMAL TOURISM POTENTIAL IN KARAHAYIT, DENIZLI: A STUDY ON LOCAL TOURISTS
  Pages 266 - 282
  CENNET ŞANLI , HASAN KARA
 17. A QUALITATIVE RESEARCH ON MEDICAL TOURISM OF SAMSUN (TURKEY) IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL PATIENTS
  Pages 283 - 294
  SEYFULLAH GÜL
 18. YEREL HALKIN KIRSAL TURİZME BAKIŞ AÇISI: SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI ÖRNEĞİ
  Pages 295 - 310
  SÜLEYMAN AKKAŞOĞLU , MURAT TELBALKAN , ECE ZEYBEK YILMAZ , ŞEVKİ ULAMA
 19. DESTİNASYON İMAJ ALGISINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALİYE ÖRNEĞİ
  Pages 311 - 331
  MUHAMMED TAŞ , CEYHUN AKYOL , BURHANETTİN ZENGİN
 20. BURDUR’DA DOĞA TURİZMİ İLE İLİŞKİLİ ALTERNATİF ROTALARIN BELİRLENMESİ
  Pages 332 - 346
  E. SEDA ARSLAN
 21. AŞIRI TURİZM VE TURİZM KORKUSU: YEREL HALK VE TURİZM İLİŞKİSİNİN EVRİMİ
  Pages 347 - 362
  MURAT DUYAR , MURAT BAYRAM
 22. KILIÇLI MAĞARASI VE KASTAMONU İLİ MAĞARA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
  Pages 363 - 381
  FARUK AYLAR , HALİL İBRAHİM ZEYBEK , HASAN DİNÇER
 23. RÜZGAR ENERJİSİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ
  Pages 382 - 392
  MİNE AYDEMİR , NURAN BAYRAM ARLI , ERHAN SARı
 24. INTRODUCTION OF TURKISH VOCATIONAL QUALIFICATIONS FOR GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS RELATED JOBS
  Pages 393 - 405
  SAYE NİHAN ÇABUK
 25. WATER QUALITY EFFECTS ON KIDNEY DISEASES IN THE SLUMS AREA OF ERBIL CITY, IRAQ
  Pages 406 - 414
  SAADALDEEN MUHAMMAD NURİ SAED , GAYLAN RASUL FAQE , AZAD RASUL
 26. JEOMORFOLOJİ TARİHİ 1: ERKEN DÖNEM (1669’A KADAR)
  Pages 415 - 438
  MURAT KARABULUT
 27. MELET ÇAYI HAVZASI’NIN AŞAĞI KESİMİNDE YAŞANAN MEKÂNSAL DEĞİŞİMİN POTANSİYEL TAŞKINLARDAN ETKİLENME DURUMU
  Pages 439 - 453
  CELAL ŞENOL
 28. DİLDERESİ HAVZASINDA (KOCAELİ) MORFOMETRİK İNDİSLERLE FLÜVYAL SÜREÇLER VE DRENAJ ŞEBEKESİ YERLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 454 - 477
  MURAT UZUN
 29. LAND USE CHANGES IN ÜSKÜDAR ACCORDING TO PERVİTİTCH MAPS
  Pages 478 - 489
  MUSTAFA KAHRAMAN
 30. PARAMETRİK VE HİYERARŞİK MODELSEL YAKLAŞIMLA SAMSUN İLİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL ARAZİ UYGUNLUK SINIFLARIN BELİRLENMESİ
  Pages 490 - 506
  İNCİ DEMİRAĞ TURAN , ORHAN DENGİZ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Marmara Geographical Review 1303-2429 2147-7825 1996-2018
Indexes and Platforms