International Journal of Geography and Geography Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2630-6336 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Marmara University |


The 41th issue of the IGGE has been published. We would like to thank all the authors and reviewers.

Editors

Assoc. Prof. Mehmet ÜNLÜ

Res. Assist. Salih YILDIRIM

International Journal of Geography and Geography Education

e-ISSN 2630-6336 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Marmara University |
Cover Image


The 41th issue of the IGGE has been published. We would like to thank all the authors and reviewers.

Editors

Assoc. Prof. Mehmet ÜNLÜ

Res. Assist. Salih YILDIRIM

Issue 41 - Jan 22, 2020
 1. 2018 YILI İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMLARINDA COĞRAFYA EĞİTİMİ
  Pages 1 - 12
  Vedat ŞAHİN , Ziya İNCE
 2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE’YE KOMŞU ÜLKELERE İLİŞKİN İMAJLARI
  Pages 13 - 35
  Nilüfer KÖŞKER
 3. ORTADOĞU KAVRAMINA YÖNELİK ZİHİNSEL TASARIMLAR
  Pages 36 - 58
  Nurettin ÖZGEN
 4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖN VE YÖN BULMA İLE İLGİLİ KAZANIMLARIN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 59 - 72
  İbrahim DEMİRBAŞ , Duran AYDINÖZÜ , F. Betül DEMİR
 5. 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE FARKINDALIKLARININ VE ÇEVREYE İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
  Pages 73 - 87
  Ayşegül ÇELİK
 6. COĞRAFYADA MEKÂN FELSEFESİ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR
  Pages 88 - 102
  Münür BİLGİLİ
 7. MEKÂNI FEMİNİST PERSPEKTİFLE OKUMAK: BALIKESİR KENTİ MERKEZİ İŞ ALANI ÖRNEĞİ
  Pages 103 - 128
  Güldane MİRİOĞLU
 8. CULTURAL GEOGRAPHY OF SACRED PLACES: THE CASE STUDY OF NAZİMİYE DISTRICT (TUNCELİ)
  Pages 129 - 140
  Alper UZUN , Buse YILDIZ
 9. AYVACIK’TA (ÇANAKKALE) SURİYELİLERİN GÖÇ VE YERLEŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 141 - 159
  Kerim TAŞKIN , Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
 10. SİİRT İLİ'NDEKİ GÖÇEBELERİN GÖÇ HAREKETLİLİĞİ VE YOLLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 160 - 176
  Adnan ALKAN
 11. SAMSUN İLİNİN METROPOL İLÇELERİ ARASINDA, DEMOGRAFİK VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERE GÖRE MEKÂNSAL AYRIŞMA
  Pages 177 - 198
  Eren ŞENOL
 12. TURİZM SEKTÖRÜNÜN ŞEHİRLEŞMEYE ETKİLERİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ
  Pages 199 - 220
  Yücel DİNÇ , Hamza AKENGİN
 13. DEĞİŞEN KENT POLİTİKALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM: GAZİANTEP NURİPAZARBAŞI MAHALLESİ ÖRNEĞİ
  Pages 221 - 244
  Uğurcan AYİK , Zeynep ENTERİLİ
 14. TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARININ BÖLGELERARASI DAĞILIŞI VE BÖLGESEL KALKINMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 245 - 258
  Nuriye GARİPAĞAOĞLU
 15. DİYARBAKIR İLİ’NDE KIRSAL YERLEŞMELERİN KURULUŞUNU ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN COĞRAFİ ANALİZİ
  Pages 259 - 279
  Esen DURMUŞ , Dündar DAĞLI
 16. ANALYSING THE RELATIONSHIPS BETWEEN LAND USE/LAND COVER AND URBAN LAND SURFACE TEMPERATURE USING REGRESSION TREE IN İZMİR
  Pages 280 - 291
  Birsen KESGİN ATAK
 17. BEYŞEHİR GÖLÜ VE KIZILDAĞ MİLLİ PARKI SINIR DEĞİŞİKLİĞİNİN ARAZİ ÖRTÜSÜ VE ARAZİ KULLANIMI AÇISINDAN ANALİZİ
  Pages 292 - 318
  Ömer K. ÖRÜCÜ , E. Seda ARSLAN
 18. DİLDERESİ HAVZASI’NDA (GEBZE-DİLOVASI) ANTROPOJENİK JEOMORFOLOJİ: DEĞİŞİMLER, BOYUTLARI VE ETKİLERİ
  Pages 319 - 345
  Murat UZUN
 19. ŞANLIURFA İLİ’NDE 2013-2015 YILLARI ARASINDA BİYOKLİMATİK KONFOR KOŞULLARI İLE DOĞAL ÖLÜM OLAYLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 346 - 366
  Mesut KOLBÜKEN , Ahmet Serdar AYTAÇ
 20. SİNEBEL YARMA VADİSİ VE ÇEVRESİNDE (PERVARİ) NEOTEKTONİZMA'NIN JEOMORFOLOJİK PEYZAJA ETKİSİ: TEKTONO-JEOMORFOLOJİK ŞEKİLLER
  Pages 367 - 395
  Yahya ÖZTÜRK , Halil ZORER
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Marmara Geographical Review 1303-2429 2147-7825 1996-2018
Indexes and Platforms