International Journal of Geography and Geography Education
Submission Date
Start: September 30, 2020
End: November 2, 2020
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2630-6336 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Marmara University |


The 41th issue of the IGGE has been published. We would like to thank all the authors and reviewers.

Editors

Assoc. Prof. Mehmet ÜNLÜ

Res. Assist. Salih YILDIRIM

International Journal of Geography and Geography Education

e-ISSN 2630-6336 | Period Biannually | Founded: 1996 | Publisher Marmara University |
Cover Image


The 41th issue of the IGGE has been published. We would like to thank all the authors and reviewers.

Editors

Assoc. Prof. Mehmet ÜNLÜ

Res. Assist. Salih YILDIRIM

Issue 42 - Jul 25, 2020
 1. COĞRAFYA DERSLERİNDE KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİNİN TANI ARACI OLARAK KULLANILMASI: BİTKİLER KONUSU ÖRNEĞİ
  Pages 1 - 24
  Adnan BULDUR , Caner ALADAĞ , Baştürk KAYA , Yasi̇n DURAN
 2. DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: ÖRNEK OLAYLAR İLE COĞRAFYA ÖĞRETİMİ
  Pages 25 - 51
  Mete ALIM , Müslüm ALTUNDAŞ
 3. COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
  Pages 52 - 71
  Şule Betül TOSUNTAŞ , Tuğba İNCİ , Zuhal CUBUKCU
 4. COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ÇEVRE VE TOPLUM ÜNİTESİNİN MEDYAYA YANSIMALARI
  Pages 72 - 90
  Elif DOĞU GÜLTEKİN , Mehmet ÜNLÜ
 5. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
  Pages 91 - 106
  Mahmut ÖNCÜ , Necmettin ELMASTAŞ
 6. ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA VE DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİ: TÜRKİYE VE İRAN ÖRNEĞİ
  Pages 107 - 117
  Ali Osman KOCALAR , Gazi̇ CÖMERT
 7. MEKÂNSAL DÜŞÜNME BECERİSİNİN SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI SORULARINDA ANALİZİ
  Pages 118 - 132
  Cennet ŞANLI
 8. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
  Pages 133 - 154
  Zeynep ÇEPNİ , Yılmaz GEÇİT
 9. TURİZM ARAŞTIRMALARINDA İHMAL EDİLEN BİR KONU: TURİST ÖLÜMLERİ (ANTALYA ÖRNEĞİ)
  Pages 155 - 167
  İ̇smail KERVANKIRAN , Murat ÇUHADAR , Utku ONGUN
 10. TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE İKİNCİ KONUTLARIN DEĞİŞEN ANLAMLARI
  Pages 168 - 181
  Volkan ZOĞAL , Gözde EMEKLİ
 11. İKİNCİ KONUT SAHİPLERİ İLE YEREL HALK ARASINDA GÖRÜLEN SOSYOMEKANSAL AYRIŞMAYA BİR ÖRNEK: PELİTKÖY (BURHANİYE)
  Pages 182 - 198
  Serdar CEYLAN , Mehmet SOMUNCU
 12. KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA KIRSALDA KADININ DURUMUNA BİR BAKIŞ: VAN OTLU PEYNİRİ ÜRETİMİ ÖRNEĞİ
  Pages 199 - 222
  Emine CİHANGİR , Özlem DEMİRHAN , Mehmet ŞEREMET
 13. KAR FESTİVALLERİNİN KIŞ TURİZMİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ
  Pages 223 - 243
  İ̇brahim SEZER
 14. HALKIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMUNUN İLETİŞİM VE İLİŞKİ DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 244 - 262
  Hülya YİĞİT ÖZÜDOĞRU , Adnan KAN
 15. INVESTIGATING THE POLITICAL FACTORS OF AFGHAN MIGRATION
  Pages 263 - 277
  Sayed Rafee HASHEMI , Ramazan ÖZEY
 16. JEOPOLİTİK SÖYLEMDE PARADİGMATİK DEĞİŞİM VE ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ
  Pages 278 - 290
  Mazlum AR
 17. CAPITAL, POWER AND THE CITY: UNDERSTANDING THE POLITICAL-ECONOMY AND SPATIALITY OF USURY IN SİİRT
  Pages 291 - 302
  Muhammet ÖKSÜZ , Ayla DENİZ
 18. KIZILIRMAK DELTASINDA YAZILMAMIŞ KANUNLAR: BİR SULAK ALANIN KORUNMASINDA GELENEKSEL EKOLOJİK BİLGİNİN ROLÜ
  Pages 303 - 327
  Seyfullah GÜL
 19. YEREL HALKIN MİLLİ PARKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ
  Pages 328 - 355
  Esengül DOĞRU , Fatih AYDIN
 20. ÇEVRE SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: YOZGAT ÖRNEĞİ
  Pages 356 - 373
  Nazike KARAGÖZOĞLU
 21. BALIKESİR KENT KİMLİĞİ
  Pages 374 - 399
  Alpaslan ALİAĞAOĞLU , Güldane MİRİOĞLU
 22. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI
  Pages 400 - 412
  Ahmet Emrah SİYAVUŞ
 23. YAŞAM KALİTESİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT ALGISI: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ
  Pages 413 - 428
  Coskun DİKBİYİK
 24. İZMİR ŞEHRİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ GÜNLÜK AKTİVİTE ALANLARI İLE İLİŞKİSİ
  Pages 429 - 454
  Himmet HAYBAT , Erdal KARAKAŞ
 25. DOĞU AKDENİZ ENERJİ HAVZASI: BÖLGE ÜZERİNDE YAŞANAN ULUSLARARASI ANLAŞMAZLIK VE REKABET
  Pages 455 - 481
  Muazzez HARUNOĞULLARI
 26. TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ VE PV UYGULAMALARININ YEREL ÖLÇEKTE DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 482 - 503
  Muhammed ORAL
 27. COĞRAFYAYI OKUMAK: KİTAB-I BAHRİYE NÜSHALARI ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 504 - 526
  Yasemin NEMLİOĞLU KOCA
 28. SAFRANBOLU ŞEHRİ YER ADLARI: MEKÂN, KİMLİK VE KÜLTÜR
  Pages 427 - 542
  Taşkin DENİZ , Duygu ERSÖZ
 29. KARAKÖPRÜ’DEKİ OKULLARA ERİŞİLEBİLİRLİĞİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TABANINDA ANALİZİ
  Pages 543 - 566
  Neşe DUMAN , Mustafa Recep İRCAN
 30. JEOMORFOLOJİ TARİHİ 2: GELİŞME DÖNEMİ (1669-1850)
  Pages 567 - 588
  Murat KARABULUT
 31. ÇORUH DELTASI (GÜRCİSTAN/BATUM) KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİ (1984 – 2019)
  Pages 589 - 601
  Hasan ÇOBAN , Şevval KOÇ , Mustafa Murat KALE
 32. KURAKLIK ARAŞTIRMALARINDA YENİ EĞİLİMLER, KULLANILAN TEKNİKLER VE KAVRAMLAR ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK AĞ ANALİZİ
  Pages 602 - 630
  Mehmet Ali ÇELİK
 33. CHANGES IN SUMMER AND TROPICAL DAYS AT THE LAKES DISTRICT OF THE MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY BETWEEN THE PERIOD OF 1969-2014
  Pages 631 - 649
  Yüksel GÜÇLÜ
 34. MARKOV CHAINS BASED LAND COVER ESTIMATION MODEL DEVELOPMENT: THE CASE OF ANKARA PROVINCE
  Pages 650 - 667
  İlker ALAN , Zerrin DEMİRÖRS , Rüya BAYAR , Kerime KARABACAK
 35. ANDIRIN İLÇESİNDE (KAHRAMANMARAŞ) ARAZİ KULLANIMININ YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE DEĞİŞİMİ
  Pages 668 - 688
  Nadire KARADEMİR , Şeyma NACAR , Şerife BİLİNİR
 36. QUANTIFICATION OF THE CHANGE IN ECOLOGICAL CONNECTIVITY USING A GIS-BASED MODEL AND CURRENT COMPLEXITY METRICS
  Pages 689 - 701
  Derya GÜLÇİN , Tuluhan YILMAZ
 37. ELAZIĞ İLİ’NDE ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİ (2006-2018) VE SİMÜLASYONU (2030)
  Pages 702 - 723
  Fethi Ahmet CANPOLAT , Dündar DAĞLI
 38. BATLAMA ÇAYI HAVZASI (GİRESUN) SU DEĞİRMENLERİ
  Pages 724 - 752
  Eren ŞENOL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Marmara Geographical Review 1303-2429 2147-7825 1996-2020
Submission Date
Start: September 30, 2020
End: November 2, 2020
Indexes and Platforms