International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2548-0634 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Sibel KILIÇ | http://www.ijiia.com


International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art

e-ISSN 2548-0634 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Sibel KILIÇ | http://www.ijiia.com
Cover Image


Volume 3 - Issue 5 - Dec 2019
 1. EKMEK PİŞİRİMİNDE KULLANILAN ROMA DÖNEMİNE AİT TOPRAK KAPLAR ve SANATTA EKMEK TASVİRİ
  Pages 0 - 0
  Betül Aytepe Serinsu, Hatice Aybike Karakurt
 2. KİMONO VE BATI MODASINA ETKİSİ
  Pages 0 - 0
  Çimen Bayburtlu
 3. RESİMDEN TİYATROYA DOĞU SANATI VE BATI SANATI ARASINDAKİ FARKLILIĞI TOPLUMLARIN GERÇEKLİĞE BAKIŞI ÜZERİNDEN OKUMAK
  Pages 0 - 0
  Banu Çakmak Duman
 4. ŞAN VE KORO EĞİTİMİ PROGRAMLARINDA KULLANILAN SOLFEJ METOTLARI VE REPERTUVARINDAKİ TARTIMLAR KONUSUNDA BİR SAPTAMA VE MODEL ÖNERİSİ
  Pages 0 - 0
  İvan Çelak
 5. KAMUSAL SANAT VE KÜLTÜR EKSENLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
  Pages 0 - 0
  Şebnem Gökçen
 6. İÇ MİMARLIKTA RENGİN MEKAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 0 - 0
  Müge Göker Paktaş
 7. 2000 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNDA YENİ BİR ESTETİK: PERFORMATİF ANLATI
  Pages 0 - 0
  Yunus Emre Gümüş
 8. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KAVRAMSAL SANATIN YERİ VE ÖNEMİ
  Pages 0 - 0
  Çağrı Gümüş, Şerife Betül Papağan
 9. SANAT, SOKAK VE ZAMANDA YENİ BİR DÖNEM: KAMUSAL ALAN, YARATICI TOPLUMSAL HAREKETLER VE HETERETOPYA
  Pages 0 - 0
  Sündüz Haşar
 10. BİR KÜLTÜR YAPISI OLARAK SALT GALATA’NIN ÇAĞDAŞ RESTORASYON KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 0 - 0
  Esra Nurçin Kara, Emel İşleyen
 11. “SAVAŞ” PROTESTOSUNUN ÖRME SANATINDAKİ YANSIMALARI
  Pages 0 - 0
  Nazan Oskay
 12. J. S. BACH’IN SOL MİNÖR 1. SOLO KEMAN SONATININ FÜG’Ü İÇİN DONT ETÜDLERDEN ÖNERİLEBİLECEK ÇALIŞMALAR
  Pages 0 - 0
  Özlem Duygu Öztürk
 13. HENRY MİLLER'IN TROPIC OF CAPRICORN YAPITININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNDEN MÜSTEHCENLİK TARTIŞMASI
  Pages 0 - 0
  Naciye Sağlam, Emine Bogenç Demirel
 14. TÜRKİYE’DEKİ ŞAN ÖĞRETİMİNDE MODERNLEŞME VE YERELLİK
  Pages 0 - 0
  Alper Şakalar, Turan Sağer
 15. RESİM SANATINDA DİJİTAL ORTAMLAR ÜZERİNE İNCELEME
  Pages 0 - 0
  Oğuzhan Sivri, Semih Çınar
 16. SAHNE TASARIMINDA BİR ANLAYIŞ; AZ ASLINDA ÇOKTUR
  Pages 0 - 0
  Süreyya Temel
 17. RÖNESANS RESİM SANATI’NDA ÖLÜM TEMASI
  Pages 0 - 0
  Mehmet Aksoy