Issue: 55, 9/22/21

Year: 2021

Research Articles

Asst. Prof. Dr. Nargis ÖZGEN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0003-4502-659X
Communication and Media Studies
Cem YAŞIN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Communication and Media Studies, Communication Studies
Gülcan SEÇKİN ANKARA HACI BAYRAM VELI UNIVERSITY
Communication Theories, Communication Technology and Digital Media Studies, Mass Media, New Communication Technologies, Communication Economy, Political Communication, Communication History
Prof. Dr. Muharrem ÇETİN KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Communication and Media Studies, Public Relations
Prof. Dr. Mehmet Can DOĞAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-7840-2937
Language Studies
Assoc. Prof. Dr. Erol İLHAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0001-9428-4611
Media Studies