Last Issue

Volume: 6 - Issue: 11

Year: 2022

Eğitim Bilimleri

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları  Dergisi, Eğitim Bilimler alanında yapılan bilimsel  çalışmaları yayınlayarak bilim insanlarına sunmayı, bilime katkı sağlamayı amaçlar.

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Eğitim Bilimleri kapsamında disiplinlerarası olarak yapılan bütün çalışmaları kapsamaktadır.

Dergi yazım kullarına ve şablona ulaşmak için tıklayınız.

Dergimiz tarafından uygulanan yayın süreçleri, bilginin bilimsel, tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve yayılmasına temel oluşturmaktadır. Bilginin yayılmasına ve gelişmesine katkı sağlayan bütün paydaşların etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Dergimiz kapsamında yer alacak olan tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları dergisi makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education