Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-6850 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Nuri Paşa ÖZER |


Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, elektronik bir dergidir.

Derginin yayın politikasının esası, iletişim alanındaki eleştirel çalışmalara yer vererek, iletişim alanındaki farklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda iletişim bilimleri alanına katkı sağlayacak her türlü eleştirel çalışma, dergimiz tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'nde Türkçe veya İngilizce hazırlanan araştırma veya değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri ve çeviriler yer almaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, editör kurulunun ön incelemesi sonrasında  çifte-kör hakemlik sürecinden geçirilmektedir. 


Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, Google Scholar, Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, ESJI, DRJI, Asos Index, Journal Factor ve CiteFactor tarafından dizinlenmektedir.

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 2020 yılındaki sayılar için makale kabul etmeye başlamıştır.

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2667-6850 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Nuri Paşa ÖZER |
Cover Image


Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, elektronik bir dergidir.

Derginin yayın politikasının esası, iletişim alanındaki eleştirel çalışmalara yer vererek, iletişim alanındaki farklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda iletişim bilimleri alanına katkı sağlayacak her türlü eleştirel çalışma, dergimiz tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'nde Türkçe veya İngilizce hazırlanan araştırma veya değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri ve çeviriler yer almaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, editör kurulunun ön incelemesi sonrasında  çifte-kör hakemlik sürecinden geçirilmektedir. 


Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, Google Scholar, Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS), ResearchBib, ESJI, DRJI, Asos Index, Journal Factor ve CiteFactor tarafından dizinlenmektedir.

Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 2020 yılındaki sayılar için makale kabul etmeye başlamıştır.