Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-4314 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kirklareli University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder


Kirklareli University Journal of Social Sciences is an international, refereed, open access scientific journal that accepts theoretical and methodological academic researches. The journal is published biannually (June and December) and accepts articles in Turkish and English languages. The articles submitted to our journal should not be published in or submitted to another journal before.

Full texts and copyright agreement form, signed by all authors, should be uploaded through the Dergipark website for evaluation. Full texts submitted to the journal are firstly subject to editorial evaluation. Editorial Board is entitled to deny or demand correction on the full texts before the peer-review process. Full-texts that are appropriate for the evaluation are taken to the blind review process and sent to two referees. Editorial Board decides on whether the full-texts will be published by taking the referee reports under consideration.

Kirklareli University Journal of Social Sciences is indexed in Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (Researchbib), Journal Factor, International Institute of Organized Research (I2OR).

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2602-4314 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kirklareli University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbder
Cover Image


Kirklareli University Journal of Social Sciences is an international, refereed, open access scientific journal that accepts theoretical and methodological academic researches. The journal is published biannually (June and December) and accepts articles in Turkish and English languages. The articles submitted to our journal should not be published in or submitted to another journal before.

Full texts and copyright agreement form, signed by all authors, should be uploaded through the Dergipark website for evaluation. Full texts submitted to the journal are firstly subject to editorial evaluation. Editorial Board is entitled to deny or demand correction on the full texts before the peer-review process. Full-texts that are appropriate for the evaluation are taken to the blind review process and sent to two referees. Editorial Board decides on whether the full-texts will be published by taking the referee reports under consideration.

Kirklareli University Journal of Social Sciences is indexed in Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (Researchbib), Journal Factor, International Institute of Organized Research (I2OR).

Volume 4 - Issue 1 - Jun 24, 2020
 1. FARKLI GÖSTERİMLER HAKKINDA ÖZ-YETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 1 - 19
  Umut TOKİÇİN , Mehmet Altan KURNAZ , Mustafa Kemal YÜZBAŞIOĞLU
 2. İŞ YAŞAM DENGESİNİN DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 20 - 33
  Ayhan KEKLİK , Oğuz BAŞOL , Esin Cumhur YALÇIN
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 34 - 42
  Beyza ERKOÇ , Mehmet Zafer DANIŞ
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TURİSTİK DESTİNASYON İMAJ ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
  Pages 43 - 58
  Aydın ÜNAL , Onur ÇELEN
 5. İNSAN KAYNAKLARI AKTİVİTELERİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST-100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 59 - 71
  Oğuz BAŞOL , Erkan ÖZTÜRK , Rahmi AKINCIOĞLU
 6. TÜRK SİYASAL HAYATINDA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNİN İKTİSADİ TARIMA ETKİSİ (1950-1960)
  Pages 72 - 82
  Hasan ACAR
 7. TÜRKİYE’DE KONUT ÜRETİM ÖZELLİKLERİNİN 1964-2019 ARASINDA UZUN DÖNEMLİ DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 83 - 99
  Murat ÇİFTÇİ
 8. HAMDULLAH HAMDÎ'NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİSİNDEKİ ARKAİK SÖZCÜKLER
  Pages 100 - 112
  Orhan BALCI
 9. BENLİK, ÖZ-DUYARLIK VE KİMLİK BAĞLAMINDA YEKTA KOPAN’IN AİLE ÇAY BAHÇESİ ROMANINDA BİREYİN VAROLUŞ SORUNSALI
  Pages 113 - 127
  Semih ZEKA
 10. BENJAMİN’DEN BATAİLLE’A YASANIN HARABELERİ
  Pages 128 - 138
  Özlem DERİN
 11. KIRKLARELİ ROMANLARININ EMEK PİYASASINA ERİŞİMİ VE SOSYAL İÇERME POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 139 - 152
  İskender GÜMÜŞ
 12. YOLSUZLUKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 153 - 183
  Zekeriya DEMİR
 13. MUSTAFA AKMAN. (2019). MEZHEPLER TARİHİNİN KLASİK KAYNAKLARI: İÇERİK VE ÖZELLİKLERİ. İSTANBUL: ENSAR NEŞRİYAT. SAYFA SAYISI: 294.
  Pages 184 - 192
  Ömer Faruk NAYIROĞLU