Issue: 43, 7/1/09

Year: 2009

Research Article

4. İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Alanında Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

13. BASEL II: KOBİ’ler Açısından Bir Değerlendirme