Time Statistics

Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics

Statistic Number of Articles Calculated Average Time (Day)
Article Submission - Withdraw: 7 27
Article Submission - Return: 13 20
Article Submission - First Editor Assignment: 77 2
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic
Peer review: 49 55
Non peer review: 0 0
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic
Peer review: 19 46
Non peer review: 1 1
Article Submission - Acception Decision Statistic
Peer Review: 49 56
Non Peer Review: 0 0
Article Submission - Rejection Decision Statistic
Peer Review: 19 48
Non Peer Review: 8 2

İndeksler / Indexes

SCOPUSTÜBİTAK/ULAKBİM TR DİZİN [SBVT]

INDEX COPERNİCUS [ICI], IdealOnline, ISAM, SOBIAD ve Scilit tarafından dizinlenmektedir.by.png

Dergimizde yayımlanan makaleler, aksi belirtilmediği sürece, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanır. Dergiye yayımlanmak üzere metin yollayan tüm yazar ve çevirmenlerin, gönderdikleri metnin yegâne telif sahibi olmaları ya da gerekli izinleri almış olmaları beklenir. Dergiye metin yollayan yazar ve çevirmenler bu metinlerin CC BY 4.0 kapsamında lisanslanacağını, aksini sayı editörlerine en başında açıkça beyan etmedikleri müddetçe, peşinen kabul etmiş sayılırlar.