İntihal Denetimi

Başvuru sürecindeki tüm makaleler, İntihal Tespit Programı ithenticate veya Turnitin'den tarandıktan sonra değerlendirmeye alınır. ithenticate/Turnitin benzerlik oranı %15’tir. Uygun bulunmayan aday makale değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir ya da gerekli düzeltmelerin yapılması için tekrar yazar(lar)ına gönderilir.

Last Update Time: 12/15/23, 4:50:38 PM

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.