İş Akışı ve Süreleri


İŞ AKIŞI
İŞ SÜRESİ
Sekreter adımındayken sekretere verilen en fazla süre
5 Gün
Baş editörün, alan editörü ataması için verilen en fazla süre
2 Gün
İlgili alan editörünün makaleyi üzerine alması için gereken en fazla süre
2 Gün
Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi
5 Gün
Hakeme verilen değerlendirme süresi
15 Gün
Yazara revizyonu tamamlaması için verilen süre
15 Gün
Kabul süreci için editöre verilen en fazla süre
5 Gün
Yazım-Dil, İstatistik, Mizanpaj Editörü ve Son okuyucu için en fazla işlem süresi
15 Gün

Not: Makalenin yayınlanma süreci, aday makalenin gönderim ve kabul tarihleri (hakem daveti, hakemlerin daveti kabul etmesi, hakem düzeltmeleri, yazar revizyonları vb.) ile derginin yoğunluğuna bağlı olarak belirlenir.

Last Update Time: 12/15/23, 4:50:38 PM

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.