Yazara Notlar

Dergiye gönderilen makaleler ön kontrol esnasında öncelikle dil editörü ve yabancı dil editörünün onayından geçer.

Ön kontrol sonrasında uygun bulunduğu taktirde alan editörü aracılığı ile 3 hakeme (kör hakemlik) gönderilir.

Hakemlerin en az ikisi makalenin yayımlanmasını kabul görmesi halinde, makale uygun olan sayı için yayın listesine alınır. Eğer hakem tarafından düzeltme istenirse yazarların düzeltme süresi 7 gündür. Süre aşımında makale reddedilir.

Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergi tarafından yayın için kabul edilmemiş olması gerekmektedir.

Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekmektedir.

Yayımlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yabancı dildeki özeti yabancı dil editörü gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.

Dergiye kabul edilecek eserlerde %15'in altında benzerlik oranı kabul edilmektedir. Ayrıca bir eserden en fazla %3 benzerlik kabul edilmektedir.

Yazım Kuralları'na ulaşmak için tıklayınız.

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.