Hakeme Notlar

Yayımlanma İlkeleri

Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi aşağıdaki ilkelere uygun çalışmalar yayımlanır.

Derginin amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarındaki farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmaktır.

Dergiye plastik sanatlar, fonetik sanatlar, grafik tasarımı, sahne sanatları, görsel iletişim tasarımı, sanat eğitimi, sanat tarihi, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu, iç mimari, sanat felsefesi ve sosyolojisi, geleneksel Türk sanatları ve endüstriyel tasarım konu başlıklarına sahip ve bu konu başlıkları dışında kalan sanat ve tasarım ile ilgili bilimsel makaleler kabul edilmektedir.

Yazar(lar) Etik Sorumluluk Bildirimi ve Telif Hakları Devir Formu'nu gönderim sürecinde sisteme yüklemelidir.

Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi’ndeki yayın süreci, hakemli çalışmaları, bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmaları kabul etmektedir. Bu yüzden süreç içinde yer alan her unsurun (yazar, okuyucu, araştırmacı, yayıncı, hakem ve editör) etik ilkelere uyması ve etik sorumluluğu üzerlerinde hakkıyla taşıması önem arz etmektedir. Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi yayın etiği kapsamında aşağıdaki etik sorumluluklara azami ölçüde dikkat etmesi gerekmektedir.

Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics -COPE, https://publicationethics.org/) belirlediği etik standartları benimsemektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar bu rehberler ve politikalar çerçevesinde hazırlanmıştır:

Tüm çalışmaların "Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayınlanmak üzere gönderilen çalışmanın nesnel ve bağımsız değerlendirilmesini sağlar.

Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi’nde çalışmaların değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik prensibi ile yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar DergiPark dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a, hakem bilgileri gizli kalacak şekilde iletilir. Bu bağlamda Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi için yayınlanacak çalışmaları değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Hakemler, yalnızca uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.

Hakemler, tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

Hakemlerin, değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünmesi halinde, ivedilikle çalışmayı değerlendirmeyi reddederek, dergi editörünü süreç hakkında bilgilendirmelidir.

Hakemler, gizlilik ilkesi gereğince inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. Ayrıca hakemler inceledikleri çalışmaları nihai versiyonlarını yayınlandıktan sonra kullanabilirler.

Hakemler, değerlendirme sürecini nesnel bir şekilde, sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Hakemler çalışma içerisinde yer alan milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine, değerlendirmenin herhangi bir aşamasında izin vermemelidirler.

Hakemler, değerlendirmeyi yapıcı ve akademik lisana uygun bir dille yapmalıdır.

Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklar kapsamında özenle gerçekleştirmelidir.

Çalışmayı Alan Hakem Ne Yapmalıdır?

Hakem ilk olarak kendisine gönderilen elektronik postayı kontrol etmeli, elektronik postada iletilen linke girerek DergiPark sistemine sorunsuz bir şekilde erişebildiğinden emin olmalıdır.

Hakem, çalışma için öngörülen değerlendirme süresini ve çalışmanın konusunun kendisine uygunluğunu göz önünde bulundurarak editöre çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceği bilgisini vermelidir.

Eğer hakem çıkar çatışmasından dolayı (yazar, kurum, finansör vs.) adil davranamayacağını düşünürse çalışmayı değerlendiremeyeceğini editöre bildirmelidir.

Hakem elektronik posta ile kendisine iletilen editör mektubunu dikkatlice okumalıdır. Zira editörün hakemden özel bir talebi söz konusu olabilir (çalışmanın sadece yöntem kısmının değerlendirilmesini istemek gibi).

Eğer hakem çalışmayı değerlendirirken bir başkasından destek aldıysa bu kişinin ismini de editöre bildirmesi talep edilmektedir. Dergi editörlüğü söz konusu kişinin isminin de hakem olarak yer almasının etik olacağını düşünmektedir.

Rapor Yazımı

Hakem değerlendirmelerinin özellikle şu sorulara yoğunlaşması beklenmektedir;

• Makalede belirtilen herhangi bir kurum ile ilgili çıkar çatışması var mı?

• Makale, belirtilen araştırma türüne uygun mu?

• Makale, konu ve içerik açısından akademik bir dergide yayınlanmaya uygun mu?

• Makale, bilimsel ve etik kurallara uygun mu?

• Çalışmada etik kurulu onay raporu var mı?

• Çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, gerekçesi, vb. bilgiler yeterli ölçüde ve bir düzen içerisinde verilmiş mi?

• Makalede Otuzyedi Sanat ve Tasarım Dergisi yazım kurallarına uyulmuş mu?

• Makalede kullanılan belge ve kaynaklar yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmiş mi?

• Bahsi geçen her atıf kaynaklar kısmında yer alıyor mu?

• Makalede değinilmeyen bilgilere kaynaklar kısmında yer verilmiş mi?

• Makale özgün mü?

• Makalenin alana katkısı var mı?

• Başlıklar, makalenin konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtıyor mu?

• Özetler, yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtıyor mu?

• Makalede, dil bilgisi kurallarına uygun, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmiş mi?

• Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun mu?

• Sonuç bölümünde, metinde söz edilmeyen bilgi veya bulgulara yer verilmiş mi?

• Makalede, amaç ve kapsam dışında gereksiz bilgiler yer almış mı?

Bir çalışmanın değerlendirmesi için hakemlere 30 günlük süre verilmektedir.

Hakemin çalışmayı söz konusu süre içinde değerlendirememesi durumunda; hakem editörden ek süre isteyebilir ya da editöre zaman kısıtı nedeniyle çalışmayı değerlendiremeyeceğini bildirebilir. Böylece yazarın süre kaybına uğramasının önüne geçilebilir ve editöre yeni hakem tayini için yeterli süre sağlanmış olur.

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.