Journal Contacts

Editor-in-Chief

Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
eergin@kastamonu.edu.tr

Co-Editor

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
kbilirdonmez@kastamonu.edu.tr

Co-Editor

Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
cihancanbolat@kastamonu.edu.tr

Technical Contact

Arş. Gör. Serkan ÖZER
KASTAMONU UNIVERSITY
serkanozer@kastamonu.edu.tr
0366 280 24 32

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.