Journal Boards

Dergi Kurulu

BAŞ EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA - eergin@kastamou.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Mehmet Can ÖZER Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İzmir – Türkiye
Doç. Firdevs Müjde GÖKBEL Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Kastamonu – Türkiye
Doç. Muhammet BİLGEN Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Kastamonu – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İNCEAĞAÇ Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Kastamonu – Türkiye

Yayın veya Danışma Kurulu

SAHİBİ
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
Rektör, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu – Türkiye

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Prof. Erol YILDIR
Dekan, Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye

BAŞ EDİTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA - eergin@kastamou.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye

EDİTÖR YARDIMCILARI
Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ - kbilirdonmez@kastamonu.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu - Türkiye
Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT – cihancanbolat@kastamonu.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye

ALAN EDİTÖRLERİ
Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Kastamonu – Türkiye
Doç. Dr. Metin UÇAR Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Kastamonu – Türkiye
Doç. Dr. Raşit Görkem AYTİMUR Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, İcra Sanatları Fak. Ankara - Türkiye
Doç. Dr. Çiğdem Eda ANGI Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fak. Niğde – Türkiye
Doç. Dr. Berna ÇAĞLAR ERYURT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Ankara – Türkiye

Doç. Dr. Taner TOPALOĞLU Harran Üniversitesi, Eğitim Fak. Şanlıurfa - Türkiye

Doç. Firdevs Müjde GÖKBEL Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Kastamonu – Türkiye

Doç. Ezgin YETİŞ Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu - Türkiye

Doç. Muhammet BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Kastamonu – Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Okan YUNGUL Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fak. Kastamonu – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Erkan SÜLÜN Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fak. Lefkoşa – KKTC
Öğr. Gör. Dr. Gizem Büke ÖZTÜRK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Söğüt Meslek Yüksek Okulu, Bilecik – Türkiye
Arş. Gör. Dr. İlkay GÖKSEL Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı. Zonguldak – Türkiye
Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Kastamonu – Türkiye

DİL EDİTÖRLERİ
Doç. Muhammet BİLGEN mbilgen@kastamonu.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye
Öğr. Gör. Gözde ÇAVDAR gcavdar@kastamonu.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kastamonu – Türkiye

İSTATİSTİK EDİTÖRÜ
Dr. Öğretim Üyesi Arif AKÇAY
aakcay@kastamonu.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu - Türkiye

BİLİM VE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Gültekin AKENGİN Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara - Türkiye
Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, Müzik, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği A.S.D, Antalya - Türkiye
Prof. Dr. Erdal AYGENÇ Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Lefkoşa - KKTC
Prof. Dr. Füsun ÇAĞLAYAN Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sakarya - Türkiye
Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul - Türkiye
Prof. Birsen ÇEKEN Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara - Türkiye
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara - Türkiye
Prof. Dr. Canan DELİDUMAN Konya Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Konya - Türkiye
Prof. Dr. Hüseyin ELMAS Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara - Türkiye
Adjunct Prof. Julia FIELD Creative Arts Department et de Anza College - USA
Prof. Dr. Emet Egemen IŞIK ASLAN Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya - Türkiye
Prof. Dr. Erol KILIÇ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul - Türkiye
Prof. Dr. Bülent KURTİŞOĞLU Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ardahan - Türkiye
Prof. Dainis LESINS Art Academy of Latvia, Riga - Latvia
Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya - Türkiye
Prof. Dr. Harun Hilmi POLAT Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya - Türkiye
Prof. Dr. Bülent SALDERAY Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara - Türkiye
Prof. Seyhan YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu - Türkiye
Prof. Dr. Cemal YURGA İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya - Türkiye

Prof. Dr. İzzet YÜCETOKER Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul - Türkiye

HAKEM KURULU
Doç. Dr. Abbas AKBARİ University of Kashan, İran
Doç Dr. Ersin ÇELİKBAŞ Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Karabük - Türkiye
Doç. Dr. Semih BÜYÜKKOL Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya - Türkiye
Doç. Dr. Uğur BAKAN İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İzmir - Türkiye
Doç. Dr. İpek Fatma ÇEVİK Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul – Türkiye
Doç. Dr. Mustafa HASTÜRK Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Lefkoşa - KKTC
Doç. Dr. Burcu KALKANOĞLU Trabzon Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Trabzon - Türkiye
Doç. Dr. Metin KUŞ İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul - Türkiye
Doç. Dr. Zafer LEHİMLER Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Erzurum - Türkiye
Doç. Eugenia LOGİNOVA Art Academy of Latvia, Riga - Latvia
Doç. Dr. Serdar MUTLU İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya - Türkiye
Doç. Dr. Yaprak ÖZEL İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul - Türkiye
Doç. İrem ÇALIŞICI PALA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale - Türkiye
Doç. Dr. Mesut YAŞAR İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya - Türkiye
Doç. Dr. Zerrin Funda ÜRÜK İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul - Türkiye
Doç. Oya AŞAN YÜKSEL Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya – Türkiye
Doç. İsmet YÜKSEL Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya – Türkiye
Doç. Ömer ZAİMOĞLU Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya - Türkiye
Doç. Dr. Aydın ZOR Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Antalya - Türkiye
Doç. Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir - Türkiye
Doç. Dr. Doğan AKBULUT İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Malatya - Türkiye
Doç. Dr. Işılay KONAK Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu - Türkiye
Doç. Mine DİLBER Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR ARIANPOUR Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur ATASOY Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Giresun, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ELİTOK Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Erzurum - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Sevda EMLAK İzmir Demokrasi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Cengiz EREN Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa - KKTC
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim EROL İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi M. Ferruh HAŞILOĞLU Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Erzurum - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Fidan TONZA HELVACIKARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Samsun - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Emine KIVANÇ ÖZTUĞ Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Lefkoşa - KKTC
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCAALAN Karabük Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Murat EROĞLU Kastamonu Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi, Kastamonu - Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ŞAHİN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara – Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Nihat ŞİRİN Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Konya - Türkiye
Öğr. Gör. Dr. Esra ÇETİNER Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, İcra Sanatları Fakültesi, Ankara - Türkiye
Dr. Dilafruz KURBONOVA Kemaleddin Behzad Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü, Taşkent- Özbekistan

YAZIM EDİTÖRLERİ
Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye
Arş. Gör. Serkan ÖZER Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye

TEKNİK EDİTÖRLER
Arş. Gör. Dr. Sofya Cihan CANBOLAT Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye
Arş. Gör. Serkan ÖZER Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye

İLETİŞİM VE SEKRETERYA
Arş. Gör. Murat BİRER Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu – Türkiye

Editör Kurulu

Doç. Dr. Metin UÇAR
Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Doç. Dr. Çiğdem Eda ANGI
Doç. Dr. Tuğçe KAYNAK AKÇAOĞLU
Doç. Firdevs Müjde GÖKBEL
Dr. Öğretim Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ
Dr. Büke ÖZTÜRK


Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız. Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.