Recep Tayyip Erdoğan University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-2239 | e-ISSN 2149-2239 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Recep Tayyip Erdoğan University |


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yayın organı olan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında  telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2015 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Son Sayı düğmesi sizleri dergimizin kapak, içindekiler ve jenerik bilgileri dosyasının da bulunduğu son sayımızın tam haline götürür.

Sizleri açık erişimli sayı ve makalelerimizle baş başa bırakıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan University Journal of Social Sciences

ISSN 2149-2239 | e-ISSN 2149-2239 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Recep Tayyip Erdoğan University |
Cover Image


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yayın organı olan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında  telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

2015 yılında yayım hayatına başlamış olan dergimiz yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Son Sayı düğmesi sizleri dergimizin kapak, içindekiler ve jenerik bilgileri dosyasının da bulunduğu son sayımızın tam haline götürür.

Sizleri açık erişimli sayı ve makalelerimizle baş başa bırakıyoruz.