ISSN: 2149-2239
e-ISSN: 2149-2239
Founded: 2015
Publisher: Recep Tayyip Erdoğan University
Cover Image
       

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yayını olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikası ile sosyal bilimler alanında bilime katkı sunmayı amaçlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

RTEÜSBD yazım şablonu için tıklayınız.

Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında araştırma, teorik ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum / kitap / tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (RTEÜSBD) yılda bir cilt halinde; her ciltte iki sayı (Haziran ve Aralık sayıları) olmak üzere yayımlanmaktadır.2023 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

11. Ka- Fiili ve Türevleri Üzerine

Research Article

Ubeydullah B. Ömer’in Hayatı ve Siyasî Faaliyetleri

Research Article

Kırımlı Rif’at Efendi’nin “Nazm-ı Rü’ya ve Ta’biran-ı Rü’ya” Adlı Mesnevilerinde Ölüm Yaklaşımı

Research Article

Gazetecilerin Perspektifinden Halkla İlişkiler Uygulayıcıları: Konya Örneği

Research Article

Güvercin Destanı’nın Bavyera Eyalet Kütüphanesinde Bulunan Farklı Bir Kopyası

Book Review

“Osmanlı Mutfak Sözlüğü”nün Sözlükbilim Yöntemlerine Göre İncelenmesi

Research Article

Sakarya Savaşı'nın Türk Dış Politikasına Yansımaları ve Diplomatik Gelişmeler

Research Article

YouTube Üzerinden Çocukluğun Yok Edilişine Seyirci Kalmak: “Kısmetse Olur Örneği”

Research Article

Fındık (Corylus avellana) Bitkisinin Tüketimi; Türkiye’de Kullanım Alanlarına Yönelik Bir Araştırma

____________________ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ |  ISSN 2149-2239 ____________________