Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-8357 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher University of Health Sciences |


University of Health Sciences Journal of Nursing is a peer-reviewed scientific journal aims to promote the development and change of knowledge that is directly related to all areas of nursing, and to publish quality research on health sciences and the health problems of the society. The journal is published three times a year in April, August and December. The publication languages of the journal are Turkish and English.


The scope of the University of Health Sciences Journal of Nursing includes clinical and experimental researches, case reports and review articles of scientific nature and value in all areas of nursing and health sciences, at national and international level.

Indexed in Turkish Medline and Google Scholar.

e-ISSN: 2667-8357

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi

e-ISSN 2667-8357 | Period Tri-annual | Founded: 2019 | Publisher University of Health Sciences |
Cover Image


University of Health Sciences Journal of Nursing is a peer-reviewed scientific journal aims to promote the development and change of knowledge that is directly related to all areas of nursing, and to publish quality research on health sciences and the health problems of the society. The journal is published three times a year in April, August and December. The publication languages of the journal are Turkish and English.


The scope of the University of Health Sciences Journal of Nursing includes clinical and experimental researches, case reports and review articles of scientific nature and value in all areas of nursing and health sciences, at national and international level.

Indexed in Turkish Medline and Google Scholar.

e-ISSN: 2667-8357

Volume 2 - Issue 1 - Apr 25, 2020
 1. İntörn Hemşirelere Verilen Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitiminin İlaç Uygulamaları ile İlgili Tıbbi Hata Eğilimlerine Etkisi
  Pages 1 - 8
  Sibel YILMAZ ŞAHİN , Derya SULUHAN , Gamze SARIKOÇ , Hatice AYHAN , Gülden GÜVENÇ , Gülşah KÖK , Emine ÖKSÜZ , Öznur KAVAKLI , Tülay BAŞAK , Dilek YILDIZ , Emine İYİGÜN
 2. Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
  Pages 9 - 16
  Özlem AYDINÖZ , Emine ÖZER KÜÇÜK , Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 17 - 26
  Nurhan ÇİNGÖL , Seher ZENGİN , Ebru ÇELEBİ , Mehmet KARAKAŞ
 4. Duygudurum Bozukluğu Tanısı Alan Hastalara Uygulanan Rehabilitasyon Programları: Sistematik Derleme
  Pages 27 - 36
  Duygu ÖZER , Gül DİKEÇ , Elvan Emine ATA
 5. Hemşirelik Bakımında Duyarlı Sevgi
  Pages 37 - 40
  Merve ÇAĞLAR , Sevinç MERSİN , Özlem İBRAHİMOĞLU
 6. Plasenta Previa ve Gestasyonel Diyabet Tanısı Olan Gebenin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
  Pages 41 - 48
  Gülşah KÖK , Gülten GÜVENÇ , Aysun İYTEMÜR , Neşe ÇAM