Volume: 12 - Issue: 2, 4/8/09

Year: 2005

Araştırma Makaleleri

11205. Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları

11208. İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen

11209. Genel cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri

11210. Isparta bölgesinde mide kanserli hastalarda helikobakter pilori sıklığı

11211. Uzun süreli antiepileptik ilaç tedavisine bağlı osteomalazi

11214. Ispartada meme kanserli hastalarda BRCA1 ve BRCA2 ekspresyonu

Olgu Sunumları

11205. Bilateral korpus hemorajikum kist rüptürüne bağlı Akut Batın : Olgu Sunumu

11207. Solunum sıkıntısı sebebi olarak tiroid papiller karsinomu

Derlemeler

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.