Journal Boards

Sorumlu Editör

Assoc. Prof. Dr. Öznur ATAŞ AKDEMİR MALATYA TURGUT OZAL UNIVERSITY Türkiye
Child Development Education, Education Management, Education, Economics of Education

Editör Yardımcısı

Dr. Mevsim ZENGİN Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye
Education

Field Editors

(Ünvana göre alfabetik olarak dizilmiştir)

Prof. Gökay YILDIZ -  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Medera HALMATOV - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Doç. Dr. Vedat KARADENİZ - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Eda Başak HANCI-AZİZOĞLU - Indiana University

Dr. Öğretim Üyesi Fatih CAN - Amasya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Halil ZEHİR - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Murat POLAT - Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Recep ÖZ - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi


Editorial Board

(Ünvana göre alfabetik olarak dizilmiştir)

Prof. Dr. Ahmet AYPAY - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek ERBAŞ - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ - Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN ÇELİK - Yozgat Bozok Üniversitesi

Prof. Dr. Ş. Feza ORHAN - Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan SARI - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Halit EV - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU - Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. İlknur SAVAŞKAN - Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Kazım ÇELİK - Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BEKDEMİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. M. Engin DENİZ - Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Münir OKTAY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin TURAN - Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Sezgin VURAN - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR - Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü ADA - Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Türkan ARGON - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ - Çukurova Üniversitesi