Volume: 12 - Issue: 1, 2/1/17

Year: 2017

Original Research

Research Article

1. Perkütan nefrolitotomi tedavi başarısını ve komplikasyonlarını öngörmek için kullanılan GUY taş skorlama sisteminin validasyonu

Research Article

2. Has experience any affect on reducing of complications in laparoscopic urologic surgery?

Research Article

5. Tek merkezin testis tümörü tedavisindeki yaklaşımı ile güncel kılavuzların değerlendirilmesi

Research Article

6. Testis tümörlü hastalarda hematolojik değerlendirme

Research Article

7. Eksternal üretral meatus yerleşimli condyloma acuminata olgularında cerrahi tedavi sonuçlarımız

Case Report

Case Report

8. Koitus sırasında penisin süperfisial dorsal veninin rüptürü

Case Report

9. Interstitial pneumonia: A rare complication after intravesical Mitomycin-C treatment for bladder tumor

Case Report

10. Paraplegia after percutaneous nephrolithotomy: A rare clinical entity

Review

Review

13. Erkek infertilitesinin medikal tedavisi