Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
ISSN 1300-1582 | e-ISSN 2148-8657 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Erciyes University |

248.434

627.804

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

CC: BY-NC-ND

Dergimiz, yılda en az iki defa yayımlanan uluslararası alan indekslerinde taranan hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir. 

Hakem süreci tamamlanan makalelerin 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) içermesi gerekmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

İNDEKS BİLGİLERİ:

Index Copernicus (Kabul Tarihi: 30.05.2016) ICV 2017: 71,85

Ebsco: Humanities International Index and Social Sciences Full Text (Kabul Tarihi: 30.01.2018)

DRJI (Kabul Tarihi: 04.08.2016)

Asos Index (Kabul Tarihi: 01.01.2013)

Araştırmax (Kabul Tarihi: 2003)

Akademik Dizin (Kabul Tarihi: 2001)

Science Library Index (Başvuru Tarihi: 16.01.2017)

Sobiad: (Kabul Tarihi: 01.01.2017)

ISI: International Indexing: (Başvuru Tarihi: 02.06.2017)


Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-1582 | e-ISSN 2148-8657 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Erciyes University |
Cover Image

248.434

627.804

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

CC: BY-NC-ND

Dergimiz, yılda en az iki defa yayımlanan uluslararası alan indekslerinde taranan hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir. 

Hakem süreci tamamlanan makalelerin 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) içermesi gerekmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

İNDEKS BİLGİLERİ:

Index Copernicus (Kabul Tarihi: 30.05.2016) ICV 2017: 71,85

Ebsco: Humanities International Index and Social Sciences Full Text (Kabul Tarihi: 30.01.2018)

DRJI (Kabul Tarihi: 04.08.2016)

Asos Index (Kabul Tarihi: 01.01.2013)

Araştırmax (Kabul Tarihi: 2003)

Akademik Dizin (Kabul Tarihi: 2001)

Science Library Index (Başvuru Tarihi: 16.01.2017)

Sobiad: (Kabul Tarihi: 01.01.2017)

ISI: International Indexing: (Başvuru Tarihi: 02.06.2017)


Volume 33 - Issue 46 - Jun 2019
 1. Kamu yönetimi bölümü çevre eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkileri: Harran Üniversitesi örneği
  Pages 7 - 30
  Mithat Arman KARASU
 2. Güvenliği sağlayıcı idari uygulamalar: etkin dağ yönetimi
  Pages 31 - 53
  Zerrin Toprak KARAMAN
 3. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinin geleceği: değişen talepler karşısında politika önerileri
  Pages 55 - 75
  Gökhan ORHAN, Elmas Suluhan
 4. Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: ingiltere örneği üzerinden türkiye için bir değerlendirme
  Pages 77 - 104
  Selma KARATEPE, Salim KURNAZ
 5. Türk kamu yönetimi araştırmalarında metodoloji kullanımı
  Pages 105 - 122
  Murat ÖNDER, Pınar GÜNDOĞDU, Emrah AYHAN
 6. Dengeli karne kartı yöntemi kullanılarak kamu yöneticisi yetiştirme kriterlerinin belirlenmesi
  Pages 123 - 144
  Murat Önder, Yusuf Sami Umut GÜMGÜM, Güldenur Aydın
 7. Kentbilim eğitiminde edebi metinleri kullanmak
  Pages 145 - 191
  Azize Serap TUNCER
 8. Afet yönetimi eğitimi niçin gerekli?
  Pages 193 - 211
  Hayriye Şengün, Murat Küçükşen
 9. Kamu yönetimi programlarının akreditasyonu’nda EAPAA ve NASPAA kriterlerinin karşılaştırılması
  Pages 213 - 240
  Mustafa LAMBA, Sezai ÖZTOP
 10. Türkiye’deki kamu yönetimi eğitimi ve personel istihdam etme usullerinin kamu personeli seçme sınavı (kpss) üzerinden değerlendirilmesi
  Pages 241 - 266
  Mustafa KOCAOĞLU, Zeynep Nur Özmen
 11. Kamu yönetimi eğitiminin etkinliğinin artırılmasında çekirdek alan olarak siyaset öğretimi: vaka analizlerinin öğrenmedeki rolü
  Pages 267 - 287
  Ümmühan KAYGISIZ
 12. “Yaratıcı bürokrasi festivali”: Kamu yönetimi eğitiminde inovasyonun önemi
  Pages 289 - 311
  Hande TEK TURAN
 13. Kamuda performans yönetiminin önemi
  Pages 313 - 342
  Vedat YILMAZ, Abdullah TURAN
 14. Bilgisayar simülasyonlarının kamu politikaları (ve kamu yönetimi) öğretiminde kullanımı: democracy 3 örneği
  Pages 343 - 362
  Muhammed Tolga Gedikkaya, Fatma Gül Gedikkaya
 15. Bir kurum ve eğitimi örneği olarak ahilik teşkilatında eğitim
  Pages 363 - 384
  Deniz BALCI