Geriatrik Bilimler Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2636-8315 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Geriatrik Bilimler Derneği | http://www.jogs.online

1.361

3.935

Editörden

Yaşlanma insanoğlu için doğumu ile, hatta ana rahmine düşmesiyle başlayan, hayatı boyunca devam eden ve ölüm ile noktalanan bir süreçtir. Yaşlılık ise daha çok kronolojik bir kavram olup, insan hayatının ileri dönemlerine verilen bir addır. Dünya sağlık örgütünün tanımlamasına göre bu kronolojik sınır 65 yaş olarak belirtilmektedir.

Yirminci yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerde beklenen ortalama yaşam süresi 47 yıl olarak hesaplanırken, milenyum ile birlikte bu rakamların 80 yılı geçtiği görülmektedir. Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz nüfusundaki 65 yaş ve üstü kişilerin oranı da giderek artmaktadır ve yapılan hesaplamalar 2050 yılında da her beş kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Bu amaçla bu yaş grubunun medikal ve psikososyal problemlerinin daha çabuk tanınıp daha sistematik bir şekilde çözüme ulaştırılması için geriatri, geropsikiyatri, gerontoloji, ve biogerontoloji gibi disiplinler teşekkül edilmiştir. Bu yaş grubunda problemlerin çokluğu ve daha komplike olması geriatri ile uğraşan sağlık personelinin multidisipliner yaklaşımlar sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Multidisipliner yaklaşımların, sadece sağlık alanına sınırlı olmayıp gerontolog, hemşire, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, psikolog başta olmak üzere kimi zaman avukat kimi zaman din adamları gibi hayatın her alanında geriatrik olgularla karşılaşabilen meslek gruplarını da içerebileceği unutulmamalıdır.

Ülkemizde Geriatri konusunda multidisipliner yaklaşıma öncülük etmesi amacıyla Geriatrik Bilimler Derneğinin resmi yayın organı olan “Geriatrik Bilimler Dergisi” nin ülkemiz ve dünya tıbbına faydalı olmasını diliyorum.

 

            Dr Ahmet Turan IŞIK
            Editör

Geriatrik Bilimler Dergisi

e-ISSN 2636-8315 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Geriatrik Bilimler Derneği | http://www.jogs.online
Cover Image

1.361

3.935

Editörden

Yaşlanma insanoğlu için doğumu ile, hatta ana rahmine düşmesiyle başlayan, hayatı boyunca devam eden ve ölüm ile noktalanan bir süreçtir. Yaşlılık ise daha çok kronolojik bir kavram olup, insan hayatının ileri dönemlerine verilen bir addır. Dünya sağlık örgütünün tanımlamasına göre bu kronolojik sınır 65 yaş olarak belirtilmektedir.

Yirminci yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerde beklenen ortalama yaşam süresi 47 yıl olarak hesaplanırken, milenyum ile birlikte bu rakamların 80 yılı geçtiği görülmektedir. Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz nüfusundaki 65 yaş ve üstü kişilerin oranı da giderek artmaktadır ve yapılan hesaplamalar 2050 yılında da her beş kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Bu amaçla bu yaş grubunun medikal ve psikososyal problemlerinin daha çabuk tanınıp daha sistematik bir şekilde çözüme ulaştırılması için geriatri, geropsikiyatri, gerontoloji, ve biogerontoloji gibi disiplinler teşekkül edilmiştir. Bu yaş grubunda problemlerin çokluğu ve daha komplike olması geriatri ile uğraşan sağlık personelinin multidisipliner yaklaşımlar sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Multidisipliner yaklaşımların, sadece sağlık alanına sınırlı olmayıp gerontolog, hemşire, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, psikolog başta olmak üzere kimi zaman avukat kimi zaman din adamları gibi hayatın her alanında geriatrik olgularla karşılaşabilen meslek gruplarını da içerebileceği unutulmamalıdır.

Ülkemizde Geriatri konusunda multidisipliner yaklaşıma öncülük etmesi amacıyla Geriatrik Bilimler Derneğinin resmi yayın organı olan “Geriatrik Bilimler Dergisi” nin ülkemiz ve dünya tıbbına faydalı olmasını diliyorum.

 

            Dr Ahmet Turan IŞIK
            Editör

Volume 2 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular
  Pages 1 - 7
  İsmail TUFAN, Aslı KILAVUZ, Özlem ÖZGÜR, F.Sıla AYAN, Faruk Yaşar GÜRDAL, Berkay ENGİN
 2. Geriatrik Sendromlarda Düşme Sıklığı
  Pages 8 - 13
  Neziha ULUSOYLAR, Fatma Sena DOST GÜNAY, Özge DOKUZLAR, Saadet KOÇ OKUDUR
 3. Fractures in Geriatric Cases
  Pages 14 - 19
  Deniz GÜL, Serkan AKPANCAR
 4. Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
  Pages 20 - 26
  Ayşe Hümeyra İSLAMOĞLU, Muazzez GARİPAĞAOĞLU, Havvanur YOLDAŞ İLKTAÇ, Fatma Esra GÜNEŞ
 5. Expert Opinion on Association of Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in Older Adults
  Pages 27 - 29
  Fatma Sena DOST GÜNAY, Ahmet Turan IŞIK