İhya International of Islamic Studies
Cover Image
ISSN 2149-2344 | e-ISSN 2149-2344 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Hüseyin OKUR |

25.944

84.935

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 2017'den bu yana TR DİZİN ULAKBİM tarafından taranmaya başlamıştır. Ayrıca, Rootindex, Sparcindex, Sobiad İndex ve İdealonline gibi ulusal ve uluslararası indexler tarafından da taranmaktadır. 

ULAKB%C4%B0M_logo-01.png


logo.png


sparc indexing logo ile ilgili görsel sonucu

Ä°lgili resim


İhya International of Islamic Studies

ISSN 2149-2344 | e-ISSN 2149-2344 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Hüseyin OKUR |
Cover Image

25.944

84.935

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 2017'den bu yana TR DİZİN ULAKBİM tarafından taranmaya başlamıştır. Ayrıca, Rootindex, Sparcindex, Sobiad İndex ve İdealonline gibi ulusal ve uluslararası indexler tarafından da taranmaktadır. 

ULAKB%C4%B0M_logo-01.png


logo.png


sparc indexing logo ile ilgili görsel sonucu

Ä°lgili resim


Volume 5 - Issue 2 - Jul 2019
 1. MEHMET ŞAH FENÂRÎ’NİN “ENMÛZECÜ’L-ULÛM” ADLI ESERİNDE TEFSİR İLMİ
  Pages 1 - 36
  MEHMET ÇİÇEK
 2. KIRAAT İLMİNDE HEMZE İLE İLGİLİ BAZI VECİHLERİN İNCELENMESİ
  Pages 37 - 50
  NESRİŞAH SAYLAN
 3. KUR'AN'DA ŞİRK VE İNSANIN AZAP TALEBİ
  Pages 51 - 65
  İSMAİL KILIÇ
 4. KUR’ÂN VAHYİNDE NÜZULÜN TAKADDÜMÜ YAHUT HÜKMÜN TEAHHURU MESELESİ
  Pages 66 - 86
  MUHAMMED SELMAN ÇALIŞKAN
 5. İZMİTLİ KARAVEYS EL-KOCAVÎ’NİN KAVSU KUZAH ADLI RİSÂLESİNİN TAHKİK, TERCÜME VE TAHLİLİ
  Pages 87 - 111
  RAMAZAN ŞAHAN
 6. İLK FIKIH USÛLÜ SÖZLÜĞÜ: EL-HUDÛD Fİ'L-USÛL
  Pages 112 - 135
  DAVUT EŞİT
 7. İSLAM HUKUKU BAKIMINDAN ORGAN NAKLİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR
  Pages 136 - 150
  AHMET EKŞİ
 8. التحليل الحقوقي في نطاق سلطة العفو وتصنيف الحقوق : الأشخاص الذين أمر النبي محمد -صل الله عليه وسلم- بقتلهم عند فتح مكة المكرمة
  Pages 151 - 189
  ADEM YILDIRIM
 9. YAHUDİ FİLOZOF İBN KEMMUNE'NİN NÜBÜVVET ANLAYIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 190 - 211
  FİKRET SOYAL
 10. HADİSLER IŞIĞINDA KADINLARIN İSTİHDAMI MESELESİ
  Pages 212 - 226
  REŞAT AHMET AĞAOĞLU
 11. SEYYİD KUTUB’UN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE İDEAL TOPLUM ve CİHAD
  Pages 227 - 240
  ABDULMUTTALİB BAYCAR, MUHAMMET ALİ ACAR
 12. HATM-İ HÂCEGÂN VE HÂLİDÎLİKTE UYGULANAN ÖRNEKLERİ
  Pages 241 - 258
  MEHMET SAKİ ÇAKIR
 13. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI 4-6 YAŞ GRUBU KURAN KURSLARINDA DİN EĞİTİMİ
  Pages 259 - 274
  MUHAMMET FATİH GENÇ
 14. TÜRKİYEDE EĞİTİM GÖREN BALKAN ÜLKELERİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTİHARA BAKIŞI VE HAYAT MEMNUNİYETİ
  Pages 275 - 305
  FEİM GASHİ
 15. GİRİT’İN OSMANLILAR TARAFINDAN FETHİYLE İLGİLİ BAZI YAZMA ESERLER ÜZERİNE NOTLAR
  Pages 306 - 316
  VEYSEL GÖGER, İRFAN ALADAĞ
 16. VAKANÜVİS AHMED VÂSIF EFENDİ'NİN TARİHÇİLİĞİ VE KAYNAKLARI KULLANMA USULÜ
  Pages 317 - 348
  Nevzat SAĞLAM
Indexes and Platforms
DUYURULAR

Dergimiz Bahar ve Güz Sayısı olmak üzere yılda iki (2) defa yayımlanır. Bahar Sayısı her yılın Ocak ayı içerisinde, Güz Sayısı ise her yılın Temmuz ayı içerisinde neşredilir. Hakemlere değerlendirme için 30 günlük bir süre tanındığından, Dergimize gönderilen makaleler Güz Sayısı için en geç 1 Haziran tarihine kadar, Bahar Sayısı içinse 1 Aralık'a kadar kabul edilir. Bu aylardan sonra gelecek makale metinleri bir sonraki sayıya devreder. Ayrıca Dergi Yayın Kurulumuz her sayıda neşredilecek olan makale tam sayısının sayısal sınırını ve neşredilemesi uygun görülen makaleleri belirleme hakkını saklı tutar.