İhya International of Islamic Studies
Cover Image
ISSN 2149-2344 | e-ISSN 2149-2344 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Hüseyin OKUR |

26.694

89.297


The Journal of İHYA International Islamic Studies has been published electronically since 2015. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. 

Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements. 


The Journal is searched by TR DİZİN, Rootindex, Sparcindex, Sobiad İndex and İdealonline databases.


İhya International of Islamic Studies

ISSN 2149-2344 | e-ISSN 2149-2344 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Hüseyin OKUR |
Cover Image

26.694

89.297


The Journal of İHYA International Islamic Studies has been published electronically since 2015. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. 

Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements. 


The Journal is searched by TR DİZİN, Rootindex, Sparcindex, Sobiad İndex and İdealonline databases.


Volume 5 - Issue 2 - Jul 2019
 1. Mehmet Şah Fenârî'nin "Enmûzecü'l-Ulûm" Adlı Eserinde Tefsir İlmi
  Pages 248 - 284
  Mehmet ÇİÇEK
 2. Kıraat İlminde Hemze İle İlgili Bazı Vecihlerin İncelenmesi
  Pages 285 - 298
  Nesrişah SAYLAN
 3. Kur'an'da Şirk ve Acele Azap Talebi
  Pages 299 - 312
  İsmail KILIÇ
 4. Kurʼân Vahyinde Nüzûlün Tekaddümü Yahut Hükmün Teahhuru Meselesi
  Pages 313 - 333
  Muhammed Selman ÇALIŞKAN
 5. İzmitli Karaveys el-Kocevî'nin Kavsu Kuzah Adlı Risâlesinin Tahkik, Tercüme ve Tahlili
  Pages 334 - 358
  Ramazan ŞAHAN
 6. İlk Fıkıh Usûlü Sözlüğü: el-Hudûd Fi'l-Usûl
  Pages 359 - 382
  Davut EŞİT
 7. İslam Hukuku Bakımından Organ Nakli Etrafındaki Tartışmalar
  Pages 383 - 397
  Ahmet EKŞİ
 8. التحليل الحقوقي في نطاق سلطة العفو وتصنيف الحقوق : الأشخاص الذين أمر النبي محمد -صل الله عليه وسلم- بقتلهم عند فتح مكة المكرمة
  Pages 398 - 436
  Adem YILDIRIM
 9. Yahudi Filozof İbn Kemmûne'nin Nübüvvet Anlayışının Değerlendirilmesi
  Pages 437 - 458
  Fikret SOYAL
 10. Hadisler Işığında Kadınların İstihdamı Meselesi
  Pages 459 - 473
  Reşat Ahmet AĞAOĞLU
 11. Seyyid Kutub'un Düşünce Sisteminde İdeal Toplum ve Cihad
  Pages 474 - 487
  Abdulmuttalib BAYCAR, Muhammet Ali ACAR
 12. Hatm-i Hâcegân ve Hâlidîlik'teki Uygulanan Örnekleri
  Pages 488 - 505
  Mehmet Saki ÇAKIR
 13. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bağlı 4-6 Yaş Grubu Kuran Kurslarında Din Eğitimi
  Pages 506 - 521
  Muhammet Fatih GENÇ
 14. Türkiye'de Eğitim Gören Balkan Ülkeleri Öğrencilerinin İntihara Bakışı ve Hayat Memnuniyeti
  Pages 522 - 552
  Feim GASHİ
 15. Girit'in Osmanlılar Tarafından Fethiyle İlgili Bazı Yazma Eserler Üzerine Notlar
  Pages 553 - 563
  Veysel GÖGER, İrfan ALADAĞ
 16. Vakanüvis Ahmed Vâsıf Efendi'nin Tarihçiliği ve Kaynakları Kullanma Usulü
  Pages 564 - 595
  Nevzat SAĞLAM