Inonu University Law Review
Cover Image
ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University | http://inonu.edu.tr/tr/hukukdergi

Inonu University Law Review (InULR) is a refereed international journal published biannually in June and December since 2010.

The InULR evaluates the articles within the scope of the double-blind review.

 The InULR is  an open-access academic journal   

 The right of users are read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the published articles


Inonu University Law Review

ISSN 2146-1082 | e-ISSN 2667-5714 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Inonu University | http://inonu.edu.tr/tr/hukukdergi
Cover Image

91.899

560.924

Inonu University Law Review (InULR) is a refereed international journal published biannually in June and December since 2010.

The InULR evaluates the articles within the scope of the double-blind review.

 The InULR is  an open-access academic journal   

 The right of users are read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the published articles


Inonu University Law Review Last Issue
Volume 9 - Issue 2 - Dec 2018
 1. DİPLOMATİK AJANIN ÖZEL HİZMETÇİSİNİN CEZA YARGISINDAN BAĞIŞIKLIĞI
  Pages 1 - 22
  Anıl ÇAMYAMAÇ, Zekiye Özen İNCİ
 2. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNATTA RÜCU SORUNU
  Pages 23 - 48
  Uğur AŞKIN
 3. ANGLO-AMERİKAN HUKUKUNDAN KITA AVRUPASI HUKUKUNA – ÖZEL HUKUKTA DE MINIMIS KURALI
  Pages 49 - 70
  Selin ÖZDEN MERHACI, Vehbi Umut ERKAN
 4. ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ
  Pages 71 - 102
  Mesut AYGÜN, Gözde ÇAĞLAYAN AYGÜN
 5. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN EN YENİ İHLALİ: WİKİPEDİA’YA ERİŞİM ENGELİ
  Pages 103 - 124
  Yavuz Selim KARAYAKA
 6. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR
  Pages 125 - 156
  Burçak YILDIZ
 7. BOŞANMA DURUMUNDA BİRLİKTE (ORTAK) VELÂYET
  Pages 157 - 186
  Leyla Müjde KURT
 8. ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN GEÇİCİ UYGULANMASI – VİYANA ANDLAŞMALAR HUKUKU SÖZLEŞMESİ 25. MADDE
  Pages 187 - 210
  Elif UZUN
 9. BASKI FESHİNE İLİŞKİN ALMAN FEDERAL İŞ MAHKEMESİ KARARININ İNCELENMESİ
  Pages 211 - 236
  Aslıhan KAYIK AYDINALP
 10. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SPOR ALANINDA DÜZENLEME YAPMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRLARI
  Pages 237 - 258
  Tolga CANDAN
 11. YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE VELAYETİN KULLANILMASI KENDİSİNE BIRAKILMAYAN TARAFIN ÇOCUĞU ZİYARET HAKKI
  Pages 259 - 284
  Fulya ERLÜLE
 12. İFA ENGELLERİ HUKUKUNDA AMACIN GERÇEKLEŞMESİ VE AMACIN ORTADAN KALKMASI
  Pages 285 - 312
  Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN
 13. İMAR BARIŞI DÜZENLEMESİNE HUKUKİ BİR YAKLAŞIM
  Pages 313 - 340
  Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER
 14. ADİ KONKORDATODA ALACAKLILAR KURULU
  Pages 341 - 372
  Levent BÖRÜ
 15. ANAYASALAR, SİYASİ KÜLTÜR VE “HAIDA GWAII’NİN RUHU”
  Pages 373 - 390
  Deniz POLAT AKGÜN
 16. İDARİ YARGILAMADA MAKUL SÜRE KAVRAMININ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İNCELENMESİ
  Pages 391 - 414
  Bayram KESKİN
 17. OLAĞANÜSTÜ AFRİKA DAİRELERİ VE HABRE DAVASI
  Pages 415 - 440
  Güçlü AKYÜREK
 18. DEVLET TEORİSİ’NDE TARİHİN YERİ: BİR KURGUDAN HİKÂYE, BİR HİKÂYEDEN HAKİKAT YARATMAK
  Pages 441 - 454
  Abdurrahman SAYGILI
 19. İŞÇİ ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA NET TUTAR YERİNE BRÜT TUTAR ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ
  Pages 455 - 484
  Baki Oğuz MÜLAYİM
 20. GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI
  Pages 485 - 498
  Akasya KANSU KARADAĞ
 21. YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ GÖREN ERGİN ÇOCUĞUN ÖĞRENİMİ İÇİN YARARLANDIĞI BURS VE BENZERİ ÖDEMELERİN GERİ ÖDENMESİ MESELESİNİN TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DÜZENLENEN EĞİTİM NAFAKASI HAKKI HÜKÜMLERİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 499 - 526
  Selin SERT SÜTÇÜ
 22. MİRASBIRAKANIN DİJİTAL BİLGİLERİNİN MİRASÇILARA GEÇİŞİ (DİJİTAL TEREKE)
  Pages 527 - 560
  Nurten İNCE AKMAN
 23. İZAHA DAVET VE İZAH ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLERİN DAVAYA KONU OLMASI
  Pages 561 - 592
  Mehmet HATİPOĞLU, Hasan Hüseyin BAYRAKLI
 24. TÜRKİYE’DE REKLAMLARIN DENETİMİ: REKLAM KURULU KARARLARI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
  Pages 593 - 606
  Elif EŞİYOK
 25. YÖNETİMDE İSTİKRAR ARAYIŞI EKSENİNDE İTALYA’NIN SEÇİM SİSTEMİ REFORMLARI
  Pages 607 - 630
  Cengiz ARIKAN, Onur ALTUNSU
 26. AZINLIK HAKLARI ile YERLİ HALKLARIN HAKLARININ KOLEKTİF HAK KULLANIMI ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 631 - 664
  Dilan MIZRAK
 27. KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
  Pages 665 - 692
  Serkan AYAN