İSTEM
Cover Image
ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Period Biannually , Annually | Founded: 2003 | Publisher Necmettin Erbakan University |

Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak olan 33. sayımız için
31 Mart 2019 tarihine kadar makale kabul edilmektedir.
* Makaleniz sisteme Microsoft Word belge türünde yüklenmelidir. 

İSTEM (İslâm, San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi) Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisi olup, kesintisiz yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2003'te yayımlanan dergimiz yayın hayatına 2018 yılı 31. ve 32. sayılarından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir. Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla) yazılar, kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmakta ve İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style)'ni kullanmaktadır. Dergimizin "Yayım ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

İSTEM

ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Period Biannually , Annually | Founded: 2003 | Publisher Necmettin Erbakan University |
Cover Image

91.927

521.268

Haziran 2019 tarihinde yayınlanacak olan 33. sayımız için
31 Mart 2019 tarihine kadar makale kabul edilmektedir.
* Makaleniz sisteme Microsoft Word belge türünde yüklenmelidir. 

İSTEM (İslâm, San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi) Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisi olup, kesintisiz yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2003'te yayımlanan dergimiz yayın hayatına 2018 yılı 31. ve 32. sayılarından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir. Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla) yazılar, kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmakta ve İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style)'ni kullanmaktadır. Dergimizin "Yayım ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Issue 32 - Dec 2018
 1. ARAKAN’A İSLÂMİYET’İN GİRİŞİ VE YAYILIŞI: GÜNÜMÜZ ARAKAN’IN TARİHSEL ARKA PLANI
  Pages 177 - 198
  Ali Dadan, Abdur Rahman Fuad
 2. ENDÜLÜS'TE KİTAP YAKMA HÂDİSELERİ
  Pages 199 - 217
  Nizamettin Parlak
 3. BALKANLAR’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI: XIX. YÜZYIL NİŞ SANCAĞI ÖRNEĞİ
  Pages 219 - 230
  Mead Osmani, Salih Pay
 4. MAĞRİB VE ENDÜLÜS’Ü BİRLEŞTİREN LİDER YUSUF B. TAŞFÎN
  Pages 231 - 257
  Adnan Adıgüzel
 5. HAÇLI SEFERLERİNDE SELÇUKLU DÜŞMAN KARDEŞLER: RIDVAN VE DUKAK
  Pages 259 - 277
  Nadir Karakuş
 6. BALIKESİR MUTASARRIF ÖMER ALİ BEY YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ ÜSLUBUNDAKİ CİLDLER
  Pages 279 - 300
  Mustafa Yıldırım, Beyza Çakır
 7. OSMANLI DEVLETİ ÖNCESİNDE VEZİRLİK
  Pages 301 - 315
  Veli Vehbi Bardakçı
 8. İBN BÂCCE VE MÛSİKÎ
  Pages 317 - 327
  Mehmet Tıraşcı
 9. DİCLE NEHRİ VADİSİNDE AT VE BEYGİR CİNSİNİN ISLAHINA YÖNELİK KURULAN BİR ÇİFTLİK: HARNİNİ/KHARNİNİ ÇİFTLİĞİNİN İŞLEYİŞİ
  Pages 329 - 344
  Sevim Erdem
 10. TRT THM REPERTUVARINDAKİ CURCUNA USÛLÜ İLE ÖLÇÜLMÜŞ KERKÜK TÜRKÜLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 345 - 356
  Mehmet Gürbüz
 11. MÜHENDİS MEHMED ALİ BEY’İN AVANOS’TAKİ PROJELERİ
  Pages 357 - 383
  Remzi Aydın
 12. DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER
  Pages 385 - 406
  Burcu Avcı Akbel, Mustafa Said Akdoğan
 13. ADAKLI KİLİSESİ ÜZERİNDE BULUNAN RÖLYEF VE KÖKENİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 407 - 422
  Nebi Butasım
 14. IBN KHALDUN, LIFE AND TIMES
  Pages 423 - 430
  Yusuf Ötenkaya
 15. MEVLEVÎLER-ŞİİR, MÛSIKÎ VE TARİH BAKIMINDAN, AHMET MİTHAT BAHÂRÎ BEYTUR
  Pages 431 - 435
  Şule Hamşıoğlu