Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
Cover Image
e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdufenbed

471.317

682.398

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed by the following abstracting and indexing databases.


Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences

e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University | http://dergipark.gov.tr/sdufenbed
Cover Image

471.317

682.398

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed by the following abstracting and indexing databases.


Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Volume 23 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Common Fixed Point Theorems via Implicit Contractions in Soft Quasi Metric Spaces
  Pages 1 - 5
  Nurcan BİLGİLİ GÜNGÖR
 2. Güç Sistemlerinde Geçici Hal Kararsızlığının Arıza Öncesi Fazör Ölçümleri Kullanarak Karar Ağacı Tabanlı Kestirimi
  Pages 6 - 14
  Can Berk SANER, Mert KESİCİ, Mohammed MAHDI, Yusuf YASLAN, V. M. İstemihan GENÇ
 3. Mn İçeriğinin Mn50-xNi41+xSn9 (x = 0, 2, 4) Manyetik Şekil Hafızalı Alaşımlarının Termal ve Manyetik Özelliklerine Etkisi
  Pages 15 - 19
  Merivan ŞAŞMAZ
 4. Transkriptom Verisi ve Omik Araçları Kullanılarak Otoimmün Hastalıklar ile İnsan Bağırsak Mikrobiyotası Arasındaki İlişkinin Analizi
  Pages 20 - 29
  Tuba SEVİMOĞLU
 5. Doğal Lif Takviyeli Kompozitlerin Burkulma Davranışına Deniz Suyunun Etkisi
  Pages 30 - 39
  Ayşe ÖNDÜRÜCÜ, Mustafa MUZOĞLU
 6. New Entropy Measures Based on Neutrosophic Set and Their Applications to Multi-Criteria Decision Making
  Pages 40 - 45
  Ali AYDOĞDU, Rıdvan ŞAHİN
 7. Assessment of Aflatoxin M1 Concentrations During Production and Long Storage of Salted (Tuzlu) Yogurt
  Pages 46 - 51
  Zehra ALBAY, Bedia ŞİMŞEK
 8. Bazı Ticari Kitler Kullanılarak Et Ürünlerindeki Tavuk ve Sığır Eti Miktarının Belirlenmesi
  Pages 52 - 58
  Muhammet KAYA, Ayşegül ARIKAN ASAN, Şafak BAŞIAÇIK KARAKOÇ
 9. f(R) Gravitasyon Teorisinde Toz Bulutlu Konformal Düz Uzay-Zamanlar
  Pages 59 - 65
  Doğukan TAŞER
 10. Zayıf Kaya Kütlesinde Açılan Dairesel Kesitli Bir Tünelde Radyal Deformasyonların Sayısal Modelleme ile Analizi
  Pages 66 - 73
  Alaattin SAKCALI, Hüseyin YAVUZ
 11. Türkiye'deki İllerin Yaşam Endekslerine Göre Kümelenmesi
  Pages 74 - 82
  HASAN BULUT
 12. Nanokristal Co70Si15B15 Toz Alaşımların Yapısal, Termal ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 83 - 89
  Barış AVAR
 13. A Research on Species Diversity and Ethno Botanical Utilization of Lamiaceae Family in Southern Turkey
  Pages 90 - 107
  İlker ÇİNBİLGEL, Yusuf KURT
 14. Improvement in Estimating the Population Mean in Simple Random Sampling using Coefficient of Skewness of Auxiliary Attribute
  Pages 108 - 112
  Tolga ZAMAN
 15. Kıyı Kumlarının Doğal Radyoaktivitesi ve Doz Dağılımı: Urla Örneği
  Pages 113 - 118
  Filiz GÜR FİLİZ, Mehmet TARAKÇI
 16. Chip Morphology in Turning of AZ91D Magnesium Alloy under Different Machining Conditions
  Pages 119 - 125
  Süleyman Cinar CAGAN, Berat Barış BULDUM, İskender ÖZKUL
 17. DNA Microarray Gene Expression Data Classification Using SVM, MLP, and RF with Feature Selection Methods Relief and LASSO
  Pages 126 - 132
  Kıvanç GÜÇKIRAN, İsmail CANTÜRK, Lale ÖZYILMAZ
 18. Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) ile Mücadelede Topraktan Uygulanan Bazı Pestisitlerin Etkisi
  Pages 133 - 139
  Mehmet MANAVOĞLU, Ali KAYAHAN, İsmail KARACA
 19. The Effects of Different Ga Doping on Structural, Optical and Electrical Properties of CdO Films
  Pages 140 - 147
  H. Senem AYDOĞU, Gökhan ÇABUK, M. Burak ÇOBAN
 20. Organofosfatlı Pestisitlerin Pilot Ölçekli Sulak Alan Reaktörlerinde Gideriminin İncelenmesi
  Pages 148 - 156
  Mahmut Ekrem KARPUZCU, Çağrı ŞAHİN
 21. Sahil Kuşağında ICARDA-CIMMYT Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
  Pages 157 - 162
  Ali KOÇ, İlknur AKGÜN
 22. Tip II Genelleştirilmiş Çan Şekilli Bulanık Sayısının Tip II Parametrik Yamuk Bulanık Sayı Yakınsanması
  Pages 163 - 169
  Sinem PEKER, Efendi NASİBOV
 23. Tiyofen ve Furan Halkaları İçeren Makrosiklik Bileşiklerinin Sentezleri ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 170 - 174
  Hafize ÖZCAN
 24. Yüksek Tansiyon Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaç Etken Maddelerinin UV/VIS Spektrofotometrik ve Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografik (HPLC) Yöntemlerle İncelenmesi ve Elde Edilen Verilerin Kemometrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi
  Pages 175 - 184
  Ahmet Hakan AKTAŞ, Uğur YAVAŞ
 25. Evaluating the Automat Usage for Bottom Hemming Operation in Terms of Process Time and Quality
  Pages 185 - 190
  Serkan BOZ
 26. Effects of Water Temperature on Catalase Activity and Malondialdehyde Level in Muscle, Mouth, and Intestine Tissues of Doctor Fish (Garra rufa)
  Pages 191 - 194
  Kazım UYSAL, Yıldız ÇOLAK, Mustafa KAVASOĞLU
 27. A Semi-stochastic Numerical Model of Adult Hippocampal Neurogenesis
  Pages 195 - 203
  Pınar ÖZ
 28. Destekli Sıvı Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Ayırma İşlemlerinde Kullanılması
  Pages 204 - 211
  Figen ILGAZ, Esengül KIR, Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, Bülent DEDE
 29. Yapıda HVAC Sistem Seçimi
  Pages 212 - 217
  Uğur ÖZCAN
 30. Eğirdir Yöresinde Bulunan Linyit Kömürlerine Fizikokimyasal İşlemler Uygulanarak Elde Edilen Adsorbent ile Boyar Madde Gideriminin Araştırılması
  Pages 218 - 237
  Saadet ACAR, Mehmet KILIÇ
 31. Siber Terör ve DDoS
  Pages 238 - 244
  Süreyya ATASEVER, İlker ÖZÇELİK, Şeref SAĞIROĞLU
 32. Acrylamide Content of Turkish Black Tea, Instant and Turkish Coffee Samples
  Pages 245 - 250
  Hale SEÇİLMİŞ CANBAY, Mahmut DOĞANTÜRK, Yusuf YILMAZ
 33. Effect of Estimation on Simple Linear Profile Monitoring under Non-normality
  Pages 251 - 262
  Burcu AYTAÇOĞLU, Özlem TÜRKER BAYRAK
 34. Effect of Rosin Modification on Bitumen and Hot Mix Asphalt
  Pages 263 - 271
  Sebnem KARAHANÇER
 35. Topolojik R-Modül Grupoid Örtüleri
  Pages 272 - 276
  Nazmiye ALEMDAR