Journal of Sports Education
Cover Image
ISSN 2602-4756 | e-ISSN 2602-4756 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher İbrahim ERDEMİR |

5.600

11.830

SED; Spor, Egzersiz ve Eğitim Bilimleri alanlarında en son çalışmaları sunan disiplinler arası saygın bir dergidir. Spor bilimleri ile ilgili; 

Hareket ve Antrenman Bilimi, Sporcu Sağlığı ve Beslenme,  Egzersiz Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilişim Teknolojileri, Rekreasyon, Engellilerde Spor alanlarında yapılan profesyonel özgün makale, araştırma ve derlemelerin yayınlandığı ulusal hakemli bir dergidir.

SED yılda 3 sayı olarak (Nisan, Ağustos, Aralık) çıkarılmaktadır. Ayrıca, yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.
 • TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi bünyesinde kurulan Spor Eğitim Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Journal of Sports Education

ISSN 2602-4756 | e-ISSN 2602-4756 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher İbrahim ERDEMİR |
Cover Image

5.600

11.830

SED; Spor, Egzersiz ve Eğitim Bilimleri alanlarında en son çalışmaları sunan disiplinler arası saygın bir dergidir. Spor bilimleri ile ilgili; 

Hareket ve Antrenman Bilimi, Sporcu Sağlığı ve Beslenme,  Egzersiz Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilişim Teknolojileri, Rekreasyon, Engellilerde Spor alanlarında yapılan profesyonel özgün makale, araştırma ve derlemelerin yayınlandığı ulusal hakemli bir dergidir.

SED yılda 3 sayı olarak (Nisan, Ağustos, Aralık) çıkarılmaktadır. Ayrıca, yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.
 • TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi bünyesinde kurulan Spor Eğitim Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.
Volume 3 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Kick Boks Antrenörlerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 9
  Alparslan Gazi AYKIN, Haluk ÇEREZ
 2. Elit Güreş ve Judocularda Kilo Düşme ile Esneklik, Aerobik ve Anaerobik Güç Değerleri Değişimi
  Pages 10 - 16
  Bade YAMAK
 3. Öğretmen Adaylarının Bedensel Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 17 - 24
  Abdullah Bora ÖZKARA
 4. Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Düzeyleri ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi
  Pages 25 - 35
  Çağdaş CAZ, Hüseyin Can İKİZLER
 5. Zeka Oyunlarının 12-15 Yaş Aralığındaki Çocukların Saldırganlık Davranışlarına Etkisi
  Pages 36 - 43
  Ökkeş Alpaslan GENÇAY, Ercan GÜR, Selçuk GENÇAY, Yunus GÜR, Metin TAN, Ertuğrul GENÇAY
 6. Spor Taraftarlarının Twitter Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Örneği
  Pages 44 - 53
  Mustafa Karadağ, Talha Hüseyniklioğlu, Ercan Gür
 7. Fitnes Salonu Kullanan Bireylerin Fiziksel Aktivitelerine Etki Eden Faktörler (Yalova Örneği)
  Pages 54 - 68
  Ahmet AYDIN
 8. Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısının Bazı Demografik Bilgilere Göre İncelenmesi
  Pages 69 - 80
  Nahit ÖZDAYI
 9. Spor Yöneticiliği Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sektörel Beklenti, Mesleki Belirsizlik Ve Gelecek Kaygılarının İncelenmesi: Fenomonolojik Bir Çözümleme
  Pages 81 - 92
  Ebru ARAÇ ILGAR, Bekir Barış CİHAN
 10. Düzenli Egzersizle Birlikte Kullanılan L-Carnıtıne’nin Genç Obez Ratların Kilo Vermelerine Etkisi
  Pages 93 - 99
  İbrahim Kubilay TÜRKAY, Emrah ATAY
 11. Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Biyolojik Ritm ve Somatizasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 100 - 113
  Armağan YARDIMCI, Atakan Çağlayan