Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 2148-385X | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Siirt University | https://dergipark.org.tr/siirtilahiyat

14.262

48.208

                                       SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ     


Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal nitelikte akademik bir dergidir  


Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz – 15 Kasım

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.


Dergide yayımlanacak makalelerin iThenticate İntihal taraması yapılmaktadır.


Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-385X | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Siirt University | https://dergipark.org.tr/siirtilahiyat
Cover Image

14.262

48.208

                                       SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ     


Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal nitelikte akademik bir dergidir  


Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz – 15 Kasım

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.


Dergide yayımlanacak makalelerin iThenticate İntihal taraması yapılmaktadır.


Volume 6 - Issue 1 - Jun 2019
 1. قواعد التوجيه النحوي لدى المفسرين الأندلسيين -ابن عطية وأبو حيان الأندلسي أنموذجاً (Endülüslü Müfessir İbn-i Atiye ve Ebu Hayyan’a Göre Nahiv Tevcih (Rehberlik) Kaideleri Örnekleri)
  Pages 11 - 26
  Ousama EKHTIAR, Zelal ABOUD
 2. ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK
  Pages 27 - 42
  Harun BİÇAKCI
 3. HÜMÂM-I TEBRÎZÎ, DÎVÂNI VE MEMDUHLARI
  Pages 43 - 62
  Çetin KASKA
 4. أسباب النزول وأثرها في التأويل النحوي عند أبي حيان في البحر المحيط (Ebû Hayyan’ın “El-Bahru’l-Muhît” Adlı Eserinde Esbâb-I Nüzûl İle Nahvî Te’vîlin Müfessirler Üzerindeki Etkisi)
  Pages 63 - 80
  Ayat ALSALIH
 5. KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR
  Pages 81 - 100
  Beşir ÇELİK
 6. PARALEL NURCULUK: BİR KLONLAMA ÖRNEĞİ OLARAK NUR HAREKETİNİN GÜLENİZME DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 101 - 120
  Aydın AKTAY
 7. İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEK CİNSİYETLİ EĞİTİM MODELİNE BAKIŞI (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  Pages 121 - 150
  İlyas Erpay, Necati Sümer
 8. بصيرة القلوب في » الصور البيانية في التفسير المخطوط للملا خليل الإسعردي « كلام علام الغيوب (Molla Halil Es-Siirdi’nin “Basiretu’l-Kulüb Fi Kelami Allami’l-Ğuyüb” Adlı Eserinde Beyân Sanatları)
  Pages 151 - 190
  Muhammed ÖMER ELNECCAR
 9. MODERN ARAP ŞİİRİNDE “FASİH-AVAMCA” TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE “MEDİH”E KONU OLARAK “ARAP DİLİ”
  Pages 191 - 204
  Adnan Arslan
 10. ELEŞTİREL TEORİNİN ELEŞTİRİSİ
  Pages 205 - 211
  Tamer Yıldırım