Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences
Cover Image
ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Bursa Uludağ University |

103.745

576.730

Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (UUFASJSS) publishes original research articles in the fields of philology, educational science, teacher’s training, fine arts, law and theology etc. with a priority given to social sciences, humanities, administrative sciences.

This journal is an international, peer-reviewed journal that began its publication in 1999. Two issues, one in January and one in July is published each year. The journal is currently indexed by CiteFactor, DRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Scholar, ULAKBİM TR DİZİN, SOBİAD and ASOS INDEX.

The owner of the journal in the name of the Uludağ University, the Faculty of Arts and Sciences is the dean of the faculty. The editorial board consists of the editor, assistant editors, chiefs of the departments of Archeology, Geography, Philosophy, Psychology, Art History, Sociology, History, Turkish Language and Literature.

From 2017 on, all the submission and review works of the papers that are sending to our journal are processed online via DergiPark System. Also, every paper published by the journal has received a DOI number by DergiPark since 2014.

You can send your questions, opinions and advises at: sbd@uludag.edu.tr

Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences

ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Period Biannually | Founded: 1999 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image

103.745

576.730

Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (UUFASJSS) publishes original research articles in the fields of philology, educational science, teacher’s training, fine arts, law and theology etc. with a priority given to social sciences, humanities, administrative sciences.

This journal is an international, peer-reviewed journal that began its publication in 1999. Two issues, one in January and one in July is published each year. The journal is currently indexed by CiteFactor, DRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Scholar, ULAKBİM TR DİZİN, SOBİAD and ASOS INDEX.

The owner of the journal in the name of the Uludağ University, the Faculty of Arts and Sciences is the dean of the faculty. The editorial board consists of the editor, assistant editors, chiefs of the departments of Archeology, Geography, Philosophy, Psychology, Art History, Sociology, History, Turkish Language and Literature.

From 2017 on, all the submission and review works of the papers that are sending to our journal are processed online via DergiPark System. Also, every paper published by the journal has received a DOI number by DergiPark since 2014.

You can send your questions, opinions and advises at: sbd@uludag.edu.tr

Volume 20 - Issue 36 - Jan 2019
 1. ALGILANAN İŞ STRESİ, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, BAŞA ÇIKMA STİLLERİ VE ÖZ-DUYARLILIĞIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİ YORDAYICI ETKİSİ
  Pages 1 - 36
  Reyhan ERSEZGİN, Emine Sevinç SEVİ TOK
 2. BAĞIMSIZLIĞA GİDEN YOLDA: EBÜLFEZ ELÇİBEY
  Pages 37 - 57
  Nilüfer MUTLU
 3. BALKAN GÖÇMENLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLGİSİ
  Pages 59 - 78
  Melde Medine GÜLEÇ
 4. BURSA DAĞ YÖRESİNDEN (KELES VE ORHANELİ İLÇELERİNDEN) DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR
  Pages 79 - 100
  Hüseyin GÖKÇE
 5. DESIGN OF A ROBOTIC TOY AND USER INTERFACES FOR AUTISM SPECTRUM DISORDER RISK ASSESSMENT
  Pages 101 - 140
  Deniz UNCULAR, Selçuk ARTUT
 6. İKİNCİL TRAVMATİK STRESİN MESLEK ELEMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
  Pages 141 - 164
  Özge YANBOLLUOĞLU
 7. İZLEK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ VE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞ: HİZMET ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Pages 165 - 190
  Ebru TEKİN BİLBİL
 8. J. OFFENBACH VE “GÜZEL HELEN” OPERETİ
  Pages 191 - 215
  Eren GÜLLÜ
 9. JEAN PAUL SARTRE’IN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞININ ÖNEMİ
  Pages 217 - 233
  Nejla AKKOÇ
 10. KANT'IN ETİĞİNDE ÖZERKLİK VE EREK
  Pages 235 - 258
  Saygın GÜNENÇ
 11. KİTLELERİN ÇEVRİM İÇİ ORTAMLARDA SANAT ÜRETİMİNE KATILIMI VE KİTLE KAYNAK UYGULAMALARI: “TRANSFORMERS PREMAKE”
  Pages 259 - 286
  Seda AKTAŞ
 12. MEN AVOIDING LOVE IN JOSEPH CONRAD’S VICTORY AND YUSUF ATILGAN’S AN IDLE MAN
  Pages 287 - 305
  Hatice Övgü TÜZÜN
 13. NEO-FİSHER ETKİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
  Pages 307 - 339
  Ahmet Emrah TAYYAR
 14. OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE TRAFİK VE TRAFİK KAZALARI
  Pages 341 - 368
  İbrahim YILMAZ
 15. POLİSİYE, TARİH VE TOPLUM: MAURIZIO DE GIOVANNI’NİN “IL SENSO DEL DOLORE-L’AUTUNNO DEL COMISSARIO RICCIARDI” ADLI ESERİ
  Pages 369 - 390
  Bülent AYYILDIZ
 16. ROMANTİK İLİŞKİLERDE İZLENİM AYARLAMACILIĞI VE ÖZBİLİNÇ: YATIRIM MODELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 391 - 423
  Hanzade ASLAN YILMAZ
 17. SPACES OF SANCTUARY IN EDWIN MUIR’S POEMS OF TRAUMA, EXILE AND LOSS
  Pages 425 - 442
  Emre ÇAKAR
 18. TÜRK SOSYOLOJİ CEMİYETİ’NİN RESMİ DERGİSİ: SOSYOLOJİ DÜNYASI
  Pages 443 - 476
  Berna FİLDİŞ
 19. VAN - HAKKÂRİ İLLERİ KÜLTÜR VE SANATINDA KUŞLAR
  Pages 477 - 512
  Hasan BUĞRUL
 20. YAPISINA GÖRE PSİKOTERAPİ TÜRLERİ VE ETİK MESELELER
  Pages 513 - 543
  Burcu KORKMAZ