Tasavvur / Tekirdag Theology Journal
Cover Image
e-ISSN 2619-9130 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Namik Kemal University | http://dergipark.gov.tr/tasavvur

Previously used name of the journal: JOURNAL OF NAMIK KEMAL UNİVERSİTY FACULTY OF THEOLOGY

tasavvur  is a peer-reviewed Journal published by Tekirdag Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to tasavvur are subject to the double-blind peer-review process.  Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty. Moreover, tasavvur does not charge for publications and submissions.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.

Tasavvur / Tekirdag Theology Journal

e-ISSN 2619-9130 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Namik Kemal University | http://dergipark.gov.tr/tasavvur
Cover Image

14.592

52.482

Previously used name of the journal: JOURNAL OF NAMIK KEMAL UNİVERSİTY FACULTY OF THEOLOGY

tasavvur  is a peer-reviewed Journal published by Tekirdag Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to tasavvur are subject to the double-blind peer-review process.  Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty. Moreover, tasavvur does not charge for publications and submissions.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.

8. Sayı Last Issue
Volume 4 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Tek Partili Dönem Türkiye’sinde Mûsikî Politikaları: Dini Mûsikî Örneği
  Pages 452 - 469
  Uğur Alkan
 2. Nübüvvet Müessesesi ve Muarızların İleri Sürdüğü Bazı İtirazlar
  Pages 470 - 504
  Abdullah Namlı
 3. Günah Eyleminin Kökenine Dair Sosyolojik Bir Deneme Adem Kıssası Örneği
  Pages 506 - 538
  Coşkun Dikbıyık
 4. Ölünün Ardından Ağlamaya Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Pages 540 - 562
  Cemil Cahit Mollaibrahimoğlu
 5. İbadetler ve Allah'ın Çeşitlendirilmiş Sevaplandırma Şekilleri
  Pages 564 - 598
  Abdullah Namlı
 6. Klasik Ve Modern Tefsirlere Göre İslam Açısından Ehl-İ Kitab’ın İman Ve Amelinin Değeri
  Pages 600 - 623
  Uğur Zenginer, Muhammet Altaytaş
 7. Klasik Mantık Açısından Çok Değerli ve Bulanık Mantık Sistemleri
  Pages 624 - 657
  Ekrem Sefa Gül
 8. بلاغةُ الاتِّساع في تأويل النّصّ
  Pages 658 - 682
  Suliman Alomirat
 9. Cuma Namazının Sünnetleriyle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Pages 684 - 708
  Cemil Cahit Mollaibrahimoğlu
 10. Tokatlı Molla Lutfi’nin “Risâle Müte‘Allika Bi Âyeti’l-Hac” İsimli Yazma Eserinde Ele Aldığı Fıkhi Konular Ve Tenkitleri
  Pages 710 - 724
  Hilal Özay
 11. İmana İlişkin Delillerde İkna ve İspat
  Pages 726 - 758
  Ekrem Sefa Gül
 12. Cessâs’ın Eserlerinde Büyük Günah Meselesi
  Pages 760 - 783
  Ömer Yılmaz
 13. Hz. Peygamber’in Cinlerle Görüşmesine Dair İhtilaflı Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Pages 784 - 825
  Mahmut Yazıcı
 14. Şair Verrâk’tan Gençlere Öğütler
  Pages 826 - 838
  Adnan Arslan
 15. İstanbul’da Tekke Olarak Kullanılan Roma ve Bizans Kilise Yapıları
  Pages 840 - 874
  Fatih Köse
 16. Sahâbe'nin Birbirlerine Sebbi ve Sebbe Etki Eden Unsurlar
  Pages 876 - 899
  Nergis Karaaslan, Hayati Yılmaz
 17. Sufism and Yoga According to Muhammad Ghawth
  Pages 900 - 912
  Mehmet Bilâl Yamak
 18. Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa.
  Pages 914 - 919
  Sümeyye Sayğın
 19. İmâm Hasan el-Bennâ, Tasavvuf ve Ahlâk Eğitimi, der. İsâm Telime, çev. Ayetullah Güneş, Cuma Karan, İstanbul: Nida Yayınları, 2008, ss.326, ISBN: 978-975-95080-3-6
  Pages 920 - 929
  Nuran Çınar
 20. el-Mevârîs fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye fî dav’i’l-Kitâbi ve’s-Sünne. Muhammed Ali Sâbûnî. Kahire: Dârü’l-hadîs tarih yok.
  Pages 930 - 935
  Ömer Yılmaz
 21. Hüseyin Baysa, Kureyş Kervanları Hukuk Sosyolojisi Açısından Vahiy Döneminde Ticarî Hayat, İz Yayıncılık, İstanbul 2015, 333 s.
  Pages 936 - 943
  Yunus Akyüz
 22. en-Nesh fî’l-Kur’âni’l-Kerim: Mefhûmuhu ve Târihûhu ve Da‘âvâhu
  Pages 944 - 952
  Zakir Demir
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
JOURNAL OF NAMIK KEMAL UNİVERSİTY FACULTY OF TEOLOGY 2147-9828 2015-2018