Haluk YÜCEL Prof. Dr. Ankara University
Yayın 0 Hakemlik 1 CrossRef Atıf 0
0 Yayın
1 Hakemlik
0 CrossRef Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Medikal Fizik Nükleer Mühendisliği Dedektör Teknolojisi

Biyografi

http://cv.ankara.edu.tr/hyucel@ankara.edu.tr

Kişisel Akademik Bilgiler
Akademik Kariyer

1970 - 1976 Çankaya Lisesi (Ortaokul dahil), Ankara
1976 - 1977 Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık, Ankara
1977 - 1981 Hacettepe Üniversitesi, Müh. Fak., Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara
1981 - 1984 Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Nükleer Enerji Nük. Müh.)
1984 - 1992 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Doktora - Fizik)
1997 Üniversiteler arası Kurul Başkanlığı (Doçent - Nükleer Fizik)
2003 – 2004 Harp Akademileri - Milli Güvenlik Akademisi

İş Tecrübeleri

2021- Devam A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitü Müdürü

2018-Devam A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü medikal Fizik Anabilim Dalı Başkanı

2010 - Devam A. Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi (Profesör)
2009 - 2010 TAEK- Türk Devletleri Nükleer İşbirliği, Araştırma ve Eğitim Merkezi (TÜDNAEM) (Merkez Müdürü)
2007 - 2009 Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü (Araştırıcı)
2005 - 2007 TAEK-Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi- Ölçme ve Enstrümantasyon Bölümü (Bölüm Başkanı)
2003 - 2005 TAEK- Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (Merkez Müdürü)
1988 - 2003 TAEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (Araştırıcı - Mühendis)
1986 - 1987 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Nükleer Güvenlik Dairesi, Ankara (Nükleer Enerji Yük. Mühendisi)
1983 - 1986 Gazi Üniversitesi, Fen Edb. Fak. Fizik Bölümü, Ankara (Araştırma Görevlisi)

Dış Teknik Uzman/Danışmanlık/Eğitmenlik Görevleri

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Teknik Uzman, 2010 – Devam
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Mühendislik İhtisas Kurulu Başkanı, Enerji ve Enerji Sistemleri Teknik Komite Başkanı, 2011 - Devam
Danıştay ve İdari Mahkeme Bilirkişilik, 2000 - Devam
Akkuyu Nükleer Santral Projesi ÇED Bilirkişilik
Hırvatistan Bilim Vakfı, Bilim Danışmanı, 2017 - Devam
TÜBİTAK Proje Hakemliği/Danışmanlığı/İzleyiciliği
Üniversite-Sanayi İşbirliği Proje Danışmanlığı
Bazı AB Ülkeleri için Proje Hakemliği
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu(BTYKP)- Yeni Nesil Nükleer Teknolojiler Çalışma Grubu Üyesi, Kasım 2020 - Mart 2021
Araştırma Konuları

Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü, Nükleer Enstrümantasyon, Radyoaktivite Ölçümü
Gama Spektroskopisi (HPGe, CdZnTe, CdTe, NaI:Tl, SDD, ZnS:Ag, Plastik Sintilatörler, vb.)
Deneysel Nötron Fiziği (INAA, k0-NAA, PGNAA)
Radyasyon Uygulamaları, Radyasyondan Korunma Fiziği ve İyonlaştırıcı Radyasyon Zırhlaması
Radyonüklit Metrolojisi ve Nükleer Analiz Teknikleri
Çevresel ve Endüstriyel Malzemelerde Radyoaktivite Ölçümü, Yüzey Kaplama ve Sanayi mamüllerinde beta/gama doz hızları ölçümü
Gerçek zamanlı çakışma (true coincidence summing) ve spektral girişim etkileri için yöntem araştırmaları, Dijital Puls İşleme-CZT karakteristikleri için mu-tau ölçümü
Alfa spektroskopisi (AS) ve Düşük Doğal fon sıvı sintilasyon (LSA/LSC) tekniği
Yaklaşık su veya doku eşdeğeri plastik sintilatörlerin ISO s-Cs (0,662MeV gama) ve diagnostik X-ışını enerji aralığında tepkileri (Medikal Fizik)
Medikal amaçlı Dedektörlerin Doz Kalibrasyon(radayolojik) metotları ve uygulamalar
Radyasyondan koruyucu malzemelerin zayıtlatma özellikleri, diagnostik ve mamografik X-ışın sistemlerinde yapılan diğer araştırmalar (Medikal Fizik)
Nükleer Güvenlik Denetimi Araştırmaları, Uranyum Zenginleştirme Ölçme Teknikleri
Uranyum ve Toryum Karakterizasyonu, Uranyum Zenginleştirme Ölçme Yöntemleri - Nükleer Güvence (Nuclear safeguards research) ve Nükleer Adli Bilim (Nuclear forensics research) ve Nükleer Emniyet Kapsamında
Plastik Esaslı Radyasyon Portal Monitörler(RPM) ve Mobil İzotop Tanımlayıcı Cihaz(RIID) Algoritmları Geliştirme
Medikal Fantom Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (TÜBİTAK projesi kapsamında)
Standart Radyoaktif Kaynak Geliştirilmesi ve Standardizasyonu (TÜBİTAK projesi kapsamında)
Hakemlikleri

Uluslararası Hakemli Dergilerde:

Annals of Nuclear Energy
Radiation Measurements
Applied Radiation and Isotopes
Nuclear Engineering and Technology
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Journal of Physical Sciences
Nuclear Instruments and Methods B
Nuclear Science and Techniques
Nukleonika
Radiation Physics and Chemistry
Journal of Radiation Research and Applied Sciences
Theoretical and Applied Physics
International Journal of Sediment Research
Radiation Protection Dosimetry
Ulusal Hakemli Dergilerde:

TÜBİTAK -Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences
TÜBİTAK - Turkish Journal of Physics
SAREM - Journal of Strategic Studies
TÜBİTAK - Türk Yer Bilimleri Dergisi,
A.Ü. Adli Bilimler Dergisi (Journal of Nuclear Forensics)
A.Ü. Journal of Nuclear Sciences
Mugla Journal of Science and Technology
Turkish Journal Physics
Editörlükleri

Journal of Nuclear Sciences of Ankara University (Baş Editör)

Projeleri

1- - TÜBİTAK 1001Projesi(121F405) Antropomorfik Baş-Boyun Fantomu Geliştirilmesi ve Radyoloji ve Eksternal Radyoterapi Sistemlerinde Kullanım İçin Doz Dağılımlarının Plastik Sintilatör Dozimetre (PSD) ve Radyokromik Film Dozimetre (RFD) Teknikleriyle İncelenmesi (Development of an anthropomorphic head & neck phantom for treatment planning system quality assurance of radiological x-ray units and external radiotherapy systems, and investigation of dose distributions in phantom by using plastic scintillator dosimetry(PSD) and radiochromic film dosimetry(RFD)), (2022-Devam), Proje Yürütücüsü, 50000TL
2-ABH67390007-J02012) - Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) tarafından desteklenen Koordineli Araştırma Projesi (CRP), "Method Development for HPGe and CdZnTe Detector Based Gamma Spectroscopic Determination of Isotopic Abundance in Nuclear Material Characterization" Projesi, Nükleer Madde Karakterizasyonunda 235U İzotopik Bolluğunun HPGe ve CdZnTe Dedektörlü Gama Spektroskopisiyle Belirlenmesi, (2017-2022), Devam ediyor, Proje Yürütücüsü, 103000 Euro

3- IAEA TC Project RER 7015- Enhancing Coastal Management in the Mediterranean, the Black Sea, Caspian Sea and the Aral Sea by Using Nuclear Analytical Techniques (2020-2023), IAEA Coordinated Research Project, Project Counterpart , 1159425 Euro

4- IAEA RER RER7009 Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques(2018-2019), 252925 Euro

5- ABH201667390004 - ABD Stanton Projesi Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Emniyet (2016-2019), Proje Yürütücüsü, 50000 US $

6- TÜBİTAK 1001 Projesi (118S616), Brakiterapi Amaçlı Praseodim-142 Kaynağın Araştırma Reaktöründe Üretilmesi ve Yeni Geliştirilecek Göz ve Prostat Organ Spesifik Fantomlarda Verilen Doz Dağılımının Plastik Sintilatör ve Radyokromik Film Dozimetrik Tekniklerle İncelenmesi, (2018-2021), Proje Yürütücüsü,420000TL

7- TÜBİTAK 1002 Projesi (116F308), Ters-kuyulu kap sayım geometrisinde 226Ra, 152Eu içeren epoksi matriksli ve U, Th, K içeren selülöz matrisli radyoaktif kalibrasyon kaynaklarının hazırlanması ve HPGe dedektörlerle karakterizasyonu, (2016-2017), Proje Yürütücüsü, 30000 TL

8- TÜBİTAK 1003 Projesi (115S018), Mamografi sistemlerinin kalite kontrollerinde kullanılması amacıyla doku eşdeğeri fantom geliştirilmesi ve x-ışını spektroskopisi ile karakterizasyonu (2015-2017), Proje Yürütücüsü, 687500 TL

9- BAP Projesi (12A4045001), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarının altyapılarının Güçlendirilmesi, (2012-2014), Proje Yürütücüsü, Tamamlandı, 220000 TL

10- BAP Projesi (12A4045002), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi İle Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi, (2012-2013), Araştırmacı, Tamamlandı, 250000 TL

11- BAP Projesi (11A4045001), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarındaki Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi, (2011-2012), Araştırmacı, Tamamlandı, 20000 TL

12- DPT Projesi (2005K120130), Radyasyon Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme Projesi, (2007-2010), Araştırmacı, Tamamlandı

13- Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından desteklenen TUR-12604 “Development and utilization of nuclear analytical techniques for analysis of nuclear forensic materials”, Araştırma Projesi, (2003-2006), Proje Çalışanı

14- Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “İzotopik nötron kaynağı kullanarak ani gama nötron aktivasyon analiz sisteminin kurulması”- IV.05.DPT.1 Kodlu TAEK projesi, (1999-2007), Proje Yürütücüsü, Tamamlandı

15- Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “TAEK Hızlandırıcı Projesi” DPT 99K 120 110 kodlu TAEK projesi (1999-2007), Proje Çalışanı, (2003-2004), Proje Yürütücüsü

16- Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından desteklenen TUR/0/008 kodlu “Improving Quality Control and Analysis Techniques in Materials Research and Environmental Applications by using Cyclotron type accelerator“ Teknik İşbirliği Projesi, (1999-2006), Proje Çalışanı

17- Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından desteklenen “Quality assurance and quality control of nuclear analytical techniques” UAEA’nın IAEA/C7-RER/2/004 kodlu Bölgesel İşbirliği Projesi, (1999-2004), Proje Çalışanı

18- Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen Çernobil Kazası sonrası 137Cs izotopunun toprak ile etkileşme mekanizmalarının incelenmesi, TAEK projesi, (1988-1990), Proje Yürütücüsü

19- Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “İzotopik Gaz Karışımlarını Bileşenlerine Ayıran Bir Nozzle Cihazının Tasarımı ve Geliştirilmesi” TAEK projesi, (1987-1989), Proje Yürütücüsü

20- Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından desteklenen “Nuclear Power Plant” UAEA TUR/09/005 Teknik İşbirliği Projesi, (1986-1987), Proje Çalışanı

21- Karadeniz Sedimanlarındaki Ağır Metal Kirliliğinin 210Pb ve 137Cs Kronolojisi İle İncelenmesi Heavy Metal Pollution History in Marine Sediments from Black Sea Derived from 210Pb and 137Cs Chronology (FKP-2020-20154), Ege Üniversitesi Destekli, Araştırmacı
Yayınları

A. Science Citation Index (SCI) Core journals’da yer alan tam metinli makalelerA1. YÜCEL, H,. SAFİ, A. Investigation of the suitability of new developed epoxy based-phantom for child's tissue equivalency in paediatric radiology, Nuclear Engineering and Technology, 2021-07, DOI: 10.1016/j.net.2021.07.002

A2. YÜCEL, H,. ÖVÜÇ, S., AKKAYA G., ÇAKMAK; Ş: Estimation of Radiological Exposure Levels in a Mining Area Based on 238U, 226Ra, 232Th and 40K Activity Measurements: A Case Study for Beylikova-Sivrihisar complex Ore Site in Turkey, Radiation Protection Dosimetry (2020), pp. 1–10 doi:10.1093/rpd/ncaa104

A3. AKKAYA, G., YÜCEL H, BUDAK, M.G.Neutron self-shielding correction in application of k0-NAA standardization method to determine Mn content in manganese ores, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,475, 1-7(2020), Paper

A4. DURUER, K., ETİZ, D., YÜCEL, H. Investigation of EBT3 radiochromic film response in a high-dose range of 6 MV photon and 6 MeV electron beams using a three-color flatbed scanner, East European Journal of Physics 2020(3), pp. 11-18, Paper

A5. AKKAYA, G.,YÜCEL H., BUDAK, M.G.Neutron self-shielding correction in application of k0-NAA standardization method to determine Mn content in manganese ores, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,475, 1-7(2020), Paper

A6. YÜCEL, H,. ÖVÜÇ, S., AKKAYA G., ÇAKMAK; Ş: Estimation of Radiological Exposure Levels in a Mining Area Based on 238U, 226Ra, 232Th and 40K Activity Measurements: A Case Study for Beylikova-Sivrihisar complex Ore Site in Turkey, Radiation Protection Dosimetry (2020), pp. 1–10 doi:10.1093/rpd/ncaa104

A7. YÜCEL H., GÜVEN R., DEMİREL İ., Determination of radioactive Contaminants in Sediment and Sand Samples from the Black Sea by HPGe Gamma-ray Spectrometry, Radioprotection 55, pp. 141-145 (2020), 10.1051/radiopro/2020002,Paper.

A8. DURKAN R.., GÜRBÜZ A., MURAT S.,YÜCEL H “Measurement of activity concentrations of 238U, 226Ra, 232Th and 40K in different dental ceramic materials and assessment of dose given to oral to oral mucosa.”,Radiation Physics and Chemistry 168 (2020) 108598,paper.

A9 AKKAYA, G., YÜCEL, H., BUDAK, M.G.Determination of manganese content in some commercial manganese ores in Turkey k 0 -NAA standardization method using 241 Am-Be isotopic neutron source, AIP Conference Proceedings, 2075(2019),070005, Paper.

A10. DURUER, K., ETİZ, D., YÜCEL, H. Investigation of EBT3 radiochromic film response in a high-dose range of 6 MV photon and 6 MeV electron beams using a three-color flatbed scanner, East European Journal of Physics 2020(3), pp. 11-18, Paper, 10.1016/j.radphyschem.2019.108598

A11. O. SİMA, A. De Vismes OTT, M.S. DİAS, P. DRYAK L. FERREUX, D. GURAU, S. HURTADO, P. JODLOWSKİ, K. KARFOPOULOS , M.F. KOSKİNAS, M. LAUBENSTEİN, Y.K. LEE, M.C. LEPY , A. LUCA, M.O. MENEZES , D.S. MOREİRA , J. NİKOLİC , V. PEYRES, P. SAGANOWSKİ , M.I. SAVVA, R. SEMMLER, J. SOLC , T.T. THANH , K. TYMİNSKA, Z. TYMİNSKİ, T. VİDMAR, I. VUKANAC, H. YUCEL, “Consistency test of coincidence-summing calculation methods for extended sources”, Applied Radiation and Isotopes 155 (2020) 108921 10.1016/j.apradiso.2019.108921,paper.

A12 YÜCEL, H., BİRGÜL, Ö. ÇUBUKÇU, Ş., UYAR, E. “A novel approach in voltage transient technique for the measurement of electron mobility and mobility-lifetime product in CdZnTe detectors”, Nuclear Engineering and Technology, Paper , https://doi.org/10.1016/j.net.2018.12.024

A13. YÜCEL, H., ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, B.R., G. GEDIK, “Efficiency calibration of a coaxial HPGe detector-Marinelli beaker geometry using an 152Eu source prepared in epoxy matrix and its validation by efficiency transfer method”, Nuclear Engineering and Technology,Vol. , pp.?-? doi: 10.1016/j.net.2018.09.024

A14. YÜCEL, H., BORA NARTTÜRK, B.R., ZÜMRÜT, S., GEDIK, G., KARADAG, M. “Investigation of thermal neutron detection capability of a CdZnTe detector in a mixed gamma-neutron radiation field”, Nukleonika, 63(3), pp. 59-64

A15. YELTEPE, E., YÜCEL, H. “Standardization of 142Pr activity concentration” Applied Radiation and Isotopes, 134, pp. 263-268 (2018) doi: 10.1016/j.apradiso.2017.07.040, paper

A16. UYAR E., YÜKSEL A. Ö., GÜVEN R., YÜCEL H. “Methodology for determination of correction factors in direct gamma spectrometric measurement of radionuclides in sediments”, International Journal of Sediment Research, Vol. 32 (2017) pp. 324-330, Doi: 10.1016/j.ijsrc.2017.05.004, Paper.

A17. CUBUKCU, S., YÜCEL, H. “Characterization of paraffin based breast tissue equivalent phantom using a CdTe detector pulse height analysis”, Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, Vol.39, pp.877–884 (2016), 10.1007/s13246-016-0487-1, Paper.

A18 BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “Determination of effective resonance energy for the 193Ir (n, γ) 194Ir reaction by the cadmium ratio method”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B, Vol.273, pp. 85-90(2016), DOI:10.1016/j.nimb.2016.03.026

A19 YÜCEL, H., GÜLLÜOGLU, E., ÇUBUKÇU, Ş., ÜNCÜ, Y. A.” Measurement of attenuation properties of protective materials used as thyroid guard and apron for the personal protection against diagnostic medical X-rays”, Journal of Physical Science, Vol.27 (1), pp. 111-128(2016)

A20. YÜCEL, H., ÇOBANBAŞ, İ., YÜKSEL, A.Ö., KOLBAŞI, A., KAYA, V. “Measurement of photo-neutron dose from an 18 MV medical linac by using foil activation method in view of radiation protection of patients”, Nuclear Engineering and Technology, 48 (2), pp. 525-532 (2016), DOI: 10.1016/j.net.2015.11.003

A21. YÜCEL, H., YELTEPE, E., YÜKSEL, A.Ö., DİKMEN, H. “235U isotopic characterization of natural and enriched uranium materials by using multigroup analysis (MGA) method at a defined geometry using different absorbers and collimators”, NUKLEONIKA, (2015), 60(3), pp. 615-620, DOI: 10.1515/nuka-2015-0114

A22. ÇAKAL, G.Ö., GÜVEN, R., YÜCEL , H. “An application of LSC method for the measurement of gross alpha and beta activities in spiked water and drinking water samples”, NUKLEONIKA, (2015), 60(3), pp.637-642, DOI: 10.1515/nuka-2015-0089, Paper.

A23. YÜCEL, H., ÇUBUKÇU, Ş., UYAR, E., YAPRAK, E. "Determination of the energy dependence of the BC-408 plastic scintillation detector in medium energy X-ray beams" Physics in Medicine and Biology, Vol.59, pp. 6749-6758, (2014) DOI: 10.1088/0031-9155/59/22/6749, Paper.

A24. YÜCEL, H., KARADAG, M., BUDAK, M.G, YÜKSEL, A.Ö. “Characterization of neutron flux spectra in the irradiation sites of a 37 GBq 241Am-Be isotopic source”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, Vol.338, pp.139-144 (2014), Paper. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2014.08.010

A25. KARADAG, M., BUDAK, M.G., YÜCEL, H. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for the 158Gd (n,g)159Gd reaction using a 55Mn monitor”, Annals of Nuclear Energy, Vol.63,199-204 (2014), Paper.

A26. YÜCEL, H., UYAR, E. ESEN, A.N. “Measurements on the spectroscopic performance of CdZnTe coplanar grid detectors”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 70(8), pp. 1608-1615, pp. (2012), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2012.04.027

A27. BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “Experimental determination of effective resonance energies for 158Gd (n,γ) 159Gd and 179Hf (n,γ) 180mHf reactions”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 38 (11), pp. 2550-2556, (2011), Paper.

A28. YÜCEL, H., KÖSE, E., ESEN, A.N., BOR, D. “Correction methodology for the spectral interfering g-rays overlapping to the analytical peaks used in the analysis of 232Th”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.69, pp.890-896(2011), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2011.02.027

A29. BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “Determination of effective resonance energies for the (n,g) reactions of 152Sm and 165Ho by using dual monitors”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, Vol.268, pp.2578-2584 (2010), Paper. DOI: 10.1016/j.nimb.2010.06.037

A30. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “True coincidence-summing corrections for the coincident g-rays measured with coplanar grid CdZnTe detectors” Applied Radiation and Isotopes Vol.68, No.6, 1040-1048(2010), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2010.01.042

A31. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “Methods for spectral interference corrections for direct measurements of 234U and 230Th in materials by g-ray spectrometry”, Radiation Protection Dosimetry, Oxford Journals Vol.138, No.3, pp.264-277(2010), Paper. DOI: 10.1093/rpd/ncp239

A32. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “A semi-empirical method for calculation of true coincidence corrections for the case of a close-in detection in g-ray spectrometry”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.283, No.2, 305-312(2009), Paper. DOI: 10.1007/s10967-009-0360-8

A33. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “Spectral interference corrections for the measurement of 238U in materials rich in thorium by a high resolution g-ray spectrometry”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.67, No.11, 2049-2056(2009), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2009.07.011

A34 YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., BOR, D. “Virtual photon interaction depths of CdZnTe detectors in the energy range of 50-662 keV”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.280, No.3, 569-575 (2009), Paper. DOI: 10.1007/s10967-008-7441-y

A35. YÜCEL, H., DİKMEN, H. “Uranium enrichment measurements using the intensity ratios of self-fluorescence X-rays to 92* keV gamma ray in UXKa spectral region”, Talanta, 78(2), 410-417(2009), Paper. DOI: 10.1016/j.talanta.2008.11.030

A36. KARADAG, M., YÜCEL, H. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for the 174Yb (n,g) 175Yb reaction by the cadmium ratio method reaction”, Nucl. Instrum. and Meth. Phys. Res. B, Vol.266, No: 11, 2549-2555 (2008), Paper.

A37. BUDAK, M.G., YÜCEL, H., KARADAG, M., TAN, M. “Experimental determination of effective resonance energies for the (n,γ) reactions of 71Ga, 75As, 164Dy, 170Er by the cadmium ratio method”, Annals of Nuclear Energy, Vol.35, No.8, 1433-1439(2008), Paper

A38. YÜCEL, H. “The applicability of MGA method for depleted and natural uranium isotopic analysis in the presence of actinides (232Th, 237Np, 233Pa and 241Am)”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 65, No.11, 1269-1280 (2007), Paper

A39. YÜCEL, H., BUDAK, M.G., KARADAG, M. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 170Er (n,g) 171Er reaction using a 55Mn monitor”, Physical Review C, Vol.76, Article No: 034610, 1-7 (2007), Paper.

A40. KARADAG, M., YÜCEL, H., BUDAK, M.G. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for (n,g) reaction in 152Sm”, Annals of Nuclear Energy, Vol.34, 188-193 (2007), Paper.

A41 TURHAN, Ş., YÜCEL, H., GÜNDÜZ, L., ŞAHİN, Ş., VURAL, M., PARMAKSIZ, A., DEMİRCİOGLU, B. “Natural radioactivity measurement in pumice samples used raw materials in Turkey”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 65, No.3, 350-354 (2007), Paper.

A42. TURHAN, Ş., ZARARSIZ, A. YÜCEL, H. “Sample geometry and efficiency determination of Bremsstrahlung radiation of 90Sr on gamma detection systems”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.269, No.1, 141-145 (2006), Paper

A43. KARADAG, M., YÜCEL, H. “Thermal neutron cross section and resonance integral for 164Dy (n,g) 165Dy reaction”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Res. A, Vol. 550,626-636(2005), Paper.

A44. YÜCEL, H., KARADAG, M. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 165Ho (n,g) 166gHo reaction by the activation method”, Annals of Nuclear Energy, Vol.32, No.1, 1-11 (2005), Paper.

A45. YÜCEL, H., KARADAG, M. “Experimental determination of a shape factor in 1/E1+a epithermal-isotopic neutron source-spectrum by dual monitor method, Annals of Nuclear Energy, Vol.31, No.6, 681-695 (2004), Paper.

A46 TURHAN, Ş., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A. “Prompt gamma neutron activation analysis of boron in samples with a 241Am-Be neutron source”. J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.262, No.3, 661-664, (2004), Paper.

A47. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N. GÖLGE, T., GÜRELLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y. “Establishment of quality system for nuclear analytical laboratories”, J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol.259, No.3, 391-394, (2004), Paper.

A48. KARADAG, M., YÜCEL, H. “Measurement of thermal neutron cross-section and resonance integral for 186W (n,g)187W reaction by the activation method using a single monitor”, Annals of Nuclear Energy, 2004, Vol.31, 1285-1297, (2004), Technical Note.

A49. KARADAG, M., YÜCEL, H., TAN, M. ÖZMEN, A. “Measurement of thermal neutron cross sections and resonance integrals for 71Ga (n,g)72Ga and 75As (n,g)76As by using 241Am-Be isotopic neutron source”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Res. A, Vol.501, No.2/3, 524-535 (2003), Paper.

A50 YÜCEL, H., KARADENİZ, H., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., TURHAN, Ş. “Measurement of absolute intensity of 1001 keV gamma ray of 234mPa”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.258, No.2, 445-447(2003), Technical Note.

A51. YÜCEL, H., ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H. “Use of 1001 keV peak of 234mPa daughter of 238U in measurement of uranium concentration by HPGe gamma-ray spectrometry”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Vol. 413, 74-82, (1998), Paper.

A52. ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H., DEMİRBAŞ, A., YÜCEL, H., ÇELENK, İ. “Automation of a Pneumatic System by Controlling a Microcomputer Equipped with a Custom Add on Board for Neutron Activation Analysis”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 48 , No.3, 397-402 (1997), Paper.

A53 YÜCEL, H., ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H., “Dependence of photon interaction depth on linear attenuation coefficient in high pure Germanium Detectors”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.47, No.5/6, 535-541 (1996), Paper.

A54. YÜCEL, H., ÖZMEN A. "Sorption and Migration of 137Cs attached to Organic Materials of Tea in Silty Clay Soil", Radiation Physics and Chemistry, Vol. 47, No.2, 117-123 (1996), Paper.

A55. YÜCEL, H., ÖZMEN A. "Migration of 137Cs Extracted from Contaminated Tea in Sandy Clay Soil", Journal of Nuclear Science and Technology, Vol. 32, No.6, 547-555 (1995), Paper.

A56. AKKAYA, G.,YÜCEL H., BUDAK, M.G. "Determination of manganese content in some commercial manganese ores in Turkey k 0 -NAA standardization method using 241 Am-Be isotopic neutron source", AIP Conf. Proceedings, Volume 207526, Feb. 2019, Article Nr. 070005, 10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union, BPU 26- 30 August 2018.

A57. YÜCEL, H., ZÜMRÜT, S. GEDİK G. , KARADAG, M. "Investigation of thermal neutron detection capability of a CdZnTe detector in a mixed gamma-neutron radiation field", Nukleonika, Volume 63, Issue 3, Pages 59 - 64,2018, doi: 10.2478/nuka-2018-0007B. Uluslararası indekslere giren ve Türkçe yayınlanan tam metinli makale

B1. YÜCEL H. “Radyolojik Doz Değerlendirmesi“ ISSN 1300-8366, Cilt: 54, Sayı: 631, sayfa 45-51, 2015.

B2. YÜCEL H., ÇAKAL G. Ö., YÜKSEL A. Ö., KURT R., UYAR E., GÜVEN S., HANCI H. ‘‘Nuclear forensics and its investigation topics (Nükleer Adli Bilim ve İnceleme Konuları)‘‘, Adli Bilimler Dergisi, ISSN 1303-6793, Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 37-48, 2013.

B3. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KURT, A., İNAL, T., BOR, D. “Detection efficiency of CdZnTe Detector in the range of 30-670 keV gamma ray energy for a disc source geometry”, Disk Kaynak Geometrisi İçin 30-670 keV Gama Işını Enerji Aralığında CdZnTe Dedektörünün Dedeksiyon Verimi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi (GUMMF), Vol (Cilt): 23, No(Sayı): 3, 699-707 (2008), Paper (Makale), Full Text (Tam Metinli).

C. Uluslararası kongre/sempozyum tam metinli bildiri

C1. YÜCEL, H., YELTEPE, E. “Yapı Malzemelerinin Radyoaktivite İçeriğinin Radyolojik Değerlendirmesi, Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri”, Uluslararası Sempozyum, 25-26 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye. Tam Metinli, sh. 654-662.Türk Standardları Enstitüsü.

C2. SOLMAZ, A. N., BOR, D., YÜCEL, H. “Efficiency calibration of a well-type Ge detector for voluminous samples in cylindrical geometry”, NATO Science and Security Series B. Physics and Biophysics titled “New Techniques for the Detection of Nuclear and Radioactive Agents,p.193-205 (2009), Springer Science+Business Media B.V., ISBN 978-14020—9598-6, NATO-ATC, 26-30 May, 2008 held in Muğla University, Muğla, Turkey. Full Printed Text.

C3. YÜCEL, H., YELTEPE, E., DİKMEN, H., VURAL, M. “Uranium isotopic analysis of depleted uranium in presence of other radioactive materials by using nondestructive gamma-ray measurements in coaxial and planar Ge detectors”, p.101-112 in the Proceedings of IV. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, 31 Oct. -3 Nov. 2006, Baku, Azerbaijan. Full Printed Text.

C4. YÜCEL, H., DEMİREL, H., PARMAKSIZ, A., KARADENİZ, H., TÜRK ÇAKIR, İ., ÇETİNER, B., ZARARSIZ, A., KAPLAN, M., ÖZGÜR, S., KIŞLAL, H., HALİTLİGİL, M.B., TÜKENMEZ, İ. “Measurement of natural radioactivity in phosphogypsum by high resolution gamma ray spectrometry, NATO Advanced Research Workshop on Radiation Safety Problems in the Caspian Region”, Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences Vol.41, pp. 197-204, (2004). Printed Full Text.

C5. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER,M.A., DEMİREL, H, EFE, N., GÖLGE, T. GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y. “Analytical Quality Assurance/Quality Control of Nuclear Techniques within RER/2/004”, International Conference on Isotopic and Nuclear Analytical Techniques for Health and Environment , IAEA-CN-103/115, 10-13 June 2003, Vienna, Austria. Printed full text.

C6. YÜCEL, H., DEMİREL, H., KARADENİZ, H., ÇETİNER, B., PARMAKSIZ, A., TURHAN, Ş. “Low level radioactivity measurements of 238U, 232Th, 40K and 137Cs in the environmental and industrial samples by high resolution gamma-ray spectrometry”, NATO Advanced Research Workshop on Environmental Protection Against Radioactive Pollution, 16-19 Sept. 2002, Almaty, Kazakhstan, Environmental protection against radioactive pollution, Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences, Vol.33, pp. 115-122 (2003). Printed Full Text.

C7. DEMİREL, H., ÇETİNER, M.A., YÜCEL, H., YURTSEVEN, İ., DEMİRCİOĞLU, B., KARADENİZ, H., ÖZMEN, A. “Effect of photon interaction depth in the determination of absolute efficiency of HPGe detector for liquid volume source”, Abstracts: pp.107-108, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan, Proceedings of 2nd Eurasian Conf. on Nuclear Science and Its Application Vol. 1, pp.202-212. Full Printed Text.

C8. YÜCEL, H., KARADAG, M.,ÇETİNER, M.A., TAN, M., ÖZMEN, A. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 139La(n,g)140La reaction by activation method using 241Am-Be neutron source”, Abstracts: p.136,II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application,pp.347-361, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan. Full Printed Text.

C9. YÜCEL, H., ERGİN, İ., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., TAN, M., ÖZMEN, A. “A Gamma Spectrometric Method for Direct Measurement of Uranium Contents in Solid Samples”, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 Oct. 2000, İzmir, Turkey, Vol.2, pp.798-816. Printed Full Text.

C10. ÇETİNER, M.A., YÜCEL, H., TURHAN, Ş., ÖZMEN, A. ‘Estimation of the Production Costs of 67Ga, 201Tl, 123I and 111In Medically Important Radioisotopes by a Cyclotron Facility to be Installed at Ankara Nuclear Research and Training Center in Turkey, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 October 2000, İzmir, Turkey, Vol.2, pp.882-892.Printed Full Text.

D. Uluslararası kongre/sempozyum özet bildiri

D1. YÜCEL, H., BALCI, S., BARUT, A., GÜVEN, R., NARTTÜRK, R. B., YELTEPE, E., CHAIRAM, Issariya, MASSEY, Charles “Deconvolution of complex uranium spectra taken by medium energy resolution CdZnTe and LaBr3(Ce) detectors for determination of 235U enrichment in samples”, 3rd Technical Meeting on Radiation Detection Instruments for Nuclear Security: Evolving Threats and Technologies – Challenges and Opportunities

D2. YÜCEL, H., BALCI, S., SAATCI, S., KAPLAN, N.C. BARUT, A., NARTTÜRK, R. B., YELTEPE, , GÜVEN, R. Investigation of radioisotope source masking effects on uranium gamma-ray spectra in determining of 235U abundance in uranium samples, Abstract ID. 145, International Conference on Nuclear Security 2020, 10-14 Feb. 2020,IAEA, Vienna, Austria.

D3. YÜCEL, H., BALCI, S. NARTTÜRK, R. B., SAATCI, S., KAPLAN, N.C. BARUT, A., Use of radiation detection instruments in laboratory practice for nuclear security education Abstract ID. 57,poster, International Conference on Nuclear Security 2020, 10-14 Feb. 2020,IAEA, Vienna, Austria.

D4. YÜCEL, H., BALCI, S. “Development of a numerical approach to analyze CdZnTe Spectra for determination uranium Enrichment”, IAEA Technical Meeting on Advancing Techniques for Complex Spectra Analysis, 1 – 5 July 2019, Ankara, Turkey

D5. YÜCEL, H. “Peak Deconvolution Methods for gamma-ray spectra taken by semiconductor and scintillator based detectors”, IAEA Technical Meeting on Advancing Techniques for Complex Spectra Analysis, 1 – 5 July 2019, Ankara, Turkey

D6. YÜCEL, H. ,GÜVEN R., DEMİREL; İ. “The importance of correction factors for the measurement of some radionuclides in sediment and coastal sand samples by HPGe detector” 11th International SedNet Conference “Sediments as a dynamic natural resource – from catchment to open sea”, 3-5 April 2019, Dubrovnik, Croatia

D7. YÜCEL, H. “Elevation potential of 226Ra and 210Pb radionuclides in river basins, estuaries and coastal areas due to by-product phosphogypsum of phospate fertilizer industry” in IAEA report, p.8, Regional workshop on identification of data gaps in the Adriatic and the Black Sea and harmonization of field sampling strategies for strengthening regional capacities in coastal management (RER7009), 25-27 Sept. 2018, Varna, Bulgaria.

D8. YÜCEL, H. IAEA CRP J02012 “Method Development for High, Medium and Low Resolution Detector Based Gamma Spectroscopic Determination of 235U Isotopic Abundance in Nuclear Material Detection and Characterization”, presented in: First Research Coordination Meeting (RCM) on the Coordinated Research (CRP) for Advancing Radiation Detection Equipment for Detecting Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control, Beijing, China, 3 – 7 Sept. 2018

D9. YÜCEL, H. “International Nuclear Summer School, ONPU”, 14-21 July 2018, Odessa, Ukraine, as a traineer

D10. YÜCEL, H. “International Nuclear Security Education Network (INSEN)”, 9-13 July 2018, Vienna, Austria, as technical expert

D11. YÜCEL, H., NARTTÜRK, R.B., YELTEPE, E., BALCI, S., YILMAZ, S. “Determination of 235U isotopic abundance from the intensities of the de-convoluted 94.6 keV and 98.4 keV self-induced X-rays to gamma- rays from uranium spectra measured by HPGe”, 2nd Technical Meeting on Radiation Detection Instruments for Nuclear Security:Trends, Challenges and Opportunities, 16-20, April 2018, Vienna, Austria, Sözlü Sunum

D12. YÜCEL H., NARTTÜRK R. B., “Assessment of educational approaches to strength the physical protection regime of Turkey from point of view nuclear security culture”,13-17.11.2017, Vienna, Austria, Poster

D13. YÜCEL, H., ÇAKAL, G., GUVEN, R., LİMON, S. “Determination of optimum parameters for 241Am alpha source preparation by electrodeposition method” ,International Conference On Developments And Applications of Nuclear Technologies 2017, 10-13.09.2017, Krakow Poland, Sözlü Sunum

D14. YÜCEL, H., NARTTÜRK, R.B., ZÜMRÜT, S., GEDİK, G., KARADAĞ, M. “Investigation of thermal neutron detection capability of a CdZnTe detector in a mixed gamma-neutron field”, International Conference On Developments And Applications of Nuclear Technologies 2017, 10-13.09.2017, Krakow Poland, Poster

D15. YÜCEL, H., ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, R.B., GEDİK, G. “Preparation of epoxy resin based Gamma ray source form 152Eu and their characterization using efficiency transfer functions implemented in ANGLE 4 and MEFFTRAN” ,International Conference On Developments And Applications of Nuclear Technologies 2017, 10-13.09.2017, Krakow Poland, Sözlü Sunum

D16. YÜCEL, H., YELTEPE, E. “Standardization of 142Pr activity concentration using CIEMAT/NIST efficiency tracing method” 21st International Conference on Radionuclide Metrology, Beunes Aires, Arjantin,15-19 May 2017. Poster

D17. GEDİK, G., NARTTÜRK, R. B., ÇUBUKÇU, Ş., BİRGÜL, Ö., DÜŞÜNCELİ, ATMAN, E., YÜCEL, H. “Comparison of BIRADS 4th edition and BIRADS 5th edition density scale for healthy breast images for estimation of mean glandular dose”, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology,10-12. 05.2017, Adana Türkiye, Sözlü Sunum

D18. ÇAKAL, G. Ö., GÜVEN, R., YÜCEL, H. “An application of LSC technique to determine 90Sr/90Y radionuclidesin dry tea samples”, 10-12. 05.2017, Adana Türkiye, Sözlü Sunum

D19. NARTTÜRK, R. B., KAVALCI, T., ÇUBUKÇU, Ş., GEDİK, G., ZÜMRÜT, S., YÜCEL, H. “Measurement of shielding effectiveness of autoclaved aerated concrete for its use in diagnostic x-ray facilities and industrial facilities”, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology,10-12. 05.2017, Adana Türkiye, Sözlü Sunum

D20. ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, R.B., GEDİK, G., YÜCEL, H. “Standard source preparation from cellulose matrix for the detection efficiency measurement used for the analysis of environmental samples”, 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, 10-12. 05.2017, Adana Türkiye, Sözlü Sunum

D21. YÜCEL, H. “Türkiye’de Nükleer Emniyet ve Nükleer Güvence Denetimine İlişkin Durumun Değerlendirilmesi (Present status of Nuclear Security and Safeguards in Turkey)”, Türkiye-Ukrayna Nükleer Eğitim İşbirliği Çalıştayı( Workshop on Turkey-Ukraine Nuclear Education Cooperation), 20-21.02.2017, Ankara, Türkiye. Sözlü Sunum (Invited talk).

D22. YÜCEL, H. “Detection and Measurement Capacity for Nuclear Material Characterization in Nuclear Security Regime of Turkey” International Conference on Nuclear Security: Commitments and Actions, Vienna, Austria, 5–9 December 2016. Poster [PO-4]_POS_43_Yücel

D23. YÜCEL, H. “Status of Nuclear Science Education and Needs to Competency Based Education at the Beginning of Nuclear Power Programme in Turkey”, Third International Conference on Nuclear Knowledge Management: Challenges and Approaches, Vienna, Austria, 7-11 November 2016, P-20, Poster

D24. YÜCEL, H., ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, R.B, YEĞİN, G. “A CdZnTe Semiconductor Used as a Versatile Neutron Detection Device in a Mixed Gamma-Neutron Fields TESNAT2016-Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology), 28-30 April 2016, Hatay, Turkey, Abstract Proceedings, Abstract

D25. BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “Measurement of Thermal Neutron and Resonance Integral Cross Section for the 193Ir(n,γ)194Ir Reaction”, TESNAT2016-Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology), 28-30 April 2016, Hatay, Turkey, Abstract Proceedings, Abstract.

D26. ÇAKAL, G.Ö., SEZEN LIMON, S., GÜVEN,R., YÜCEL, H. “Measurement of 210Pb and 210Po activity concentrations in certified lagoon sediment and moss soil by using LSC and alpha particle spectrometry” 3rd International Conference on Po and Radioactive Pb Isotopes, 11-14 Oct.2015, Kuşadası, İzmir, Turkey, Abstract Proceedings, p.79, Sözlü Bildiri

D27. YÜCEL, H., GÖKMEN H., UYAR E. “Determination of radioactivity content in ceramic tile and marble samples used for covering materials in buildings using gamma spectrometric method for radiation dose assessment” 3rd International Conference on Po and Radioactive Pb Isotopes, 11-14 Oct.2015, Kuşadası, İzmir, Abstract Proceedings, p.143, Poster

D28. ÇUBUKÇU, Ş., YÜCEL, H. “Development of breast tissue equivalent phantom made from paraffin with some additives and its characterization by using x-ray spectroscopy”, DOI: 10.1594/ecr2015/C-0145, ECR 2015 / C-0145, Poster, Book of Abstracts ISSN: 1869-41 01 (Online), Vol.6(1) Supplement, p.447, 1-12 pages

D29. ÇAKAL, G.Ö., GÜVEN, R., YÜCEL, H., “An application of LSC method for the measurement of gross alpha and beta activities in spiked water and drinking water samples”, 21-24 September 2014, Warsaw, Poland. Abstract.

D30. YÜCEL, H., YELTEPE, E., YÜKSEL, A. Ö., DİKMEN, H. “235U isotopic characterization of natural and enriched uranium materials by using multigroup gamma-ray method with a planar Ge detector”, 21-24 September 2014, Warsaw, Poland. Abstract

D31. ÇUBUKÇU, Ş., SOYGÜDEN, A., GÜLLÜOĞLU, E., YÜCEL, H. “Measurement of attenuation properties of paraffin wax loaded with boron oxide and calcium sulphate in the radiologic energy range of 40–100 kVp X-ray beam qualities”, Humbolt Kolleg, German-Turkish Cooperation in Physics: New Challenges, 11-13 June 2014, Ankara University, Ankara, Turkey. Abstract.

D32. YÜCEL, H., YÜKSEL, A. Ö., UYAR, E., KURT, R., Correction Factors In Direct Gamma Spectrometric Measurement Of Some Radionuclides In Lake And Stream Sediment Samples, 19th International Conference on Radionuclide Metrology and its Applications, ICRM 2013, Antwerp Belgium, June 16-21, 2013, Abstract.

D33. YÜCEL, H. “Regional Conference on Nuclear- Global Trends and Perspectives in South-East Europe, Podgorica, Montenegro, 10-12 May 2011”. Education in nuclear sciences as a basis of expanding nuclear energy programmes in Turkey. Abstract.

D34. YÜCEL, H., KÖSE, E., SOLMAZ, A.N., BOR, D. “Interference corrections for some spectral peaks used in gamma spectrometric analysis of 238U and 226Ra in presence of thorium in samples”, pp.79 in the Book of Abstract, V. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 Oct. 2008, Ankara, Turkey. Abstract.

D35. SOLMAZ, A.N., YÜCEL, H., KÖSE, E., BOR, D. “Comparison of the activity results measured in the well-type HPGe detector by using radionuclide specific and absolute efficiency calibrations”, pp.77-78 in the Book of Abstracts, V. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 Oct. 2008, Ankara, Turkey. Abstract.

D36. PARMAKSIZ A., VURAL, M., ÇAKIR, İ.T., DEMİRCİOĞLU, B., DEMİREL, H., YÜCEL, H. “Measurement of 226Ra, 232Th and 40K radioactivity contents in by-product phosphogypsum from phosphate fertilizer industry using gamma ray spectrometric method”, Book of Abstracts: pp. 186-187, III. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Oct. 5-8, 2004, Tashkent, Uzbekistan. Abstract.

D37. ÇETİNER, B., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A., DEMİREL, H., BOZKURT, A., TURHAN, Ş., ÖZMEN, A. “Prompt gamma-ray neutron activation analysis (PGNAA) sytem by using a 740 GBq 241Am-Be neutron source ”, in book of Abstracts: p.150-151, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept. 16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan. Abstract.

D38. ÇETİNER, B., KARADENİZ, H., YÜCEL, H., ÖZGÜR, İ., ÇETİNER, M.A., ÖZMEN, A. “Measurement of absolute gamma-ray emission probability of 1001 keV gamma ray of 234mPa”, in book of Abstracts: p.135, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan. Abstract.

D39. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N., GÖLGE, T. GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y., EKİNCİ, S. “Implementation of self-sustaining QA/QC system in Turkish Atomic Energy Authority accordance to internationally harmonized requirements”, Abstracts: pp.367-368, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan, Abstract.

D40. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A, ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N., GÖLGE, T., GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A. “Establishment of advanced quality system for nuclear analytical laboratories”, 7. Intern. Conference in Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, NAMLS-7, 16-21 June 2002, Antalya, Turkey. Abstract.

D41. ARIKAN, P., ACAR, R., AYCIK, G., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H. EFE, N., GOLGE, T., R. KIRMAZ, TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A. “Quality Assurance and Quality Control of Nuclear Analytical Laboratories in Ankara Nuclear Research and Training Center in Turkey”, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 Oct. 2000, İzmir, Turkey, Abstract.

E.Ulusal kongre/sempozyum tam metinli bildiri

E1. YÜCEL, H., TURHAN, Ş., VURAL M., DEMİRBAŞ, A. “Bor analizi için 241Am-Be nötron kaynağının ani-gama nötron aktivasyon analiz (PGAA) sistemindeki iyileştirmeler”, I. Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 28-29 Nisan 2005, TAEK-BOREN, Ankara, sh. 411-416, (2005). Tam Metinli.

E2. BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H. “241Am-Be nötron alanında ışınlanan In2O3 için termal nötron öz soğurulmasının Cd-farkı yöntemiyle belirlenmesi.”, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 51, (15-17 Ekim 2003). Tam Metinli. Erişim Adresi:

E3. KARADENİZ, H., ÇETİNER, M. A., YÜCEL, H., ARIKAN, P., SULTANSOY, S. “Hızlandırıcı Güdümlü Sistemler/Enerji Yükselteci”, 1. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi sh.1-6, TAEK, 25-26 Ekim 2001 Ankara, Türkiye. Tam Metinli .

E4. KARADAG, M., YÜCEL, H., TURHAN, Ş., ÇETİNER, M. A., ÖZMEN, A. “Brakiterapi’de kullanılan Palladyum-103 radyoizotopunun 30 MeVp/15 MeVd enerjili bir siklotronda üretilebilirliği”, 1. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, TAEK, 25-26 Ekim 2001 Ankara, Türkiye, Tam Metinli.

F.Ulusal kongre/sempozyum özeti

F1. UYAR, E., YÜCEL, H. “Gama Spektrometrik Yöntemle Uranyum ve Toryum Cevher Örneklerinin Karakterizasyonu”, XI. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası,İzmir, Türkiye, özet bildiri.

F2. ZÜMRÜT, S., NARTTÜRK, R.B., GEDIK, G., UYAR, E., YÜCEL, H. “Radyonüklit Analizi Yeterlik Deneyleri İçin Çeşitli Çevresel Örneklerde Uygulanan Gama Spektrometrik Yöntemler”, XI. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Kuşadası, İzmir, Türkiye, özet bildiri.

F3. YÜCEL, H. “Güvenli-Yeşil Binaların radyolojik açıdan değerlendirilmesine yönelik kriterler” Güvenli-Yeşil Bina Paneli, 26 Aralık 2014, RTE Üniv., İnşaat Bölümü, Rize. Sözlü Sunum.

F4. TURHAN, Ş., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A., DEMİREL, H. “Ani gama nötron aktivasyon analizi için n-tipi bir HPGe dedektörün 60-1500 keV aralığındaki mutlak verim kalibrasyonu.” VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 52, (15-17 Ekim 2003). Özet.

F5. AYCIK, G.A., ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., ÇETİNER,M.A., DEMİREL, H, EFE, N., GÖLGE, T., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., GURLLİER, R. “QA and QC of Nuclear Analytical Techniques” I. Hellenic Turkish International Physics Conf., 10-15 Sept.2001, Bodrum, Turkey, Kos-Greece. Özet.

F6. YÜCEL, H. "137Cs Radyoizotopunun Topraktaki Adsorpsiyonu ve İlerleme Mekanizmasının İncelenmesi", VI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, (15-17 Eylül 1993). Özet .

F7. YÜCEL, H., TURHAN, Ş., ERCAN, A." Proton Enerjisi 30-40 MeV olan Bir Hızlandırıcı İle EC, ß+ Aktif İzotopların Üretilebilirliği", 13. Ulusal Fizik Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (30 Eylül-2 Ekim 1992). Özet.

F8. YÜCEL, H., BİRGÜL, Ö."İnce Film Dedektör Yapımı ve 252Cf Fisyon Ürünleri İle Bazı Uygulamalar", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, (10-12 Ekim 1984). Özet.


Kurum

Ankara University
Kullanıcının DergiPark'ta kayıtlı yayını bulunmamaktadır.
Journal of Nuclear Sciences
Journal of Nuclear Sciences
Editör , Alan Editörü , Mizanpaj Editörü , Yazım Editörü , Son Okuyucu , Yayın Editörü
Kurul Üyelikleri
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.
: DergiPark Kullanıcı Rozeti hakkında bilgi almak için tıklayınız.